21. sajandi revolutsiooniline maksusüsteem./21st -century revolutionary tax system !

 

Artikkel on Austraalia Deebetmaksunõukogu materjalide põhjal kokku võetud, täiendanud ja Eestile üle kantud.

Kui praegu räägitakse ja varemgi on räägitud muudkui tulumaksu alandamisest*, justkui oleks see tee paradiisi, siis alljärgnevalt tahaks rääkida millestki niisugusest, mis tooks endaga kaasa enneolematu majanduse ja inimtegevuse aktiivsuse kasvu, pikemas perspektiivis kogu maailmas, võimaldades samal ajal igaühe initsiatiivil lasta toimida ja areneda.

Praegune maksusüsteem on ajast ja arust, ükskõik, kuidas seda ka ei püütaks parandada – see on nagu paigatud pükste nõelumine ja viikimine.
Miks on see nii?
Praegused süsteemi vead

maksud-300x199

On keeruline;
surub tootmise maalt välja, suurendades väliskaubanduse defitsiiti ja välisvõlga;
on ebaõiglane ja see kulutab palju aega ning raha;
hävitab initsiatiivi;
toodab pettust.

Milline on siis hea maksusüsteem?

Maks peab olema lihtne;
sellel peab olema madal ülalpidamiskulu;
peab olema läbipaistev (ei mingeid peidetud makse);
see peab olema vältimatu;
peab kasvatama hea valitsuse jaoks piisava eelarve;
peab olema aus;
peab saama tõhusalt koguda.

Deebetmaks

Sellist uut liiki universaalset maksu nimetatakse deebetmaksuks ja seda kasutati esimest korda teadaolevalt tarbimismaksu nime all Vana-Kreekas ja Vana-Roomas. Alates 1991 aastast töötab Austraalias deebetmaksu idee elluviimise nimel Deebetmaksu nõukogu*, mille eesmärgiks on läbi viia radikaalne ja põhjapanev maksureform, mis genereeriks rikkust, edendaks majanduskasvu, kõrvaldaks tööpuuduse ja pühiks kiiresti ära riikliku välisvõla.

Arvutid teevad tänapäeval võimalikuks deebetmaksu elektroonilise korjamise. See maksusüsteem ei ole diskrimineeriv ja toob kasu kõigile inimestele siin ja lõpuks ka kõigile inimestele üle maailma.
deebet-maks-300x284

 

Mis on deebetmaks?

Deebetmaks on uus maksusüsteem terve maailma jaoks;
Deebetmaksu Nõukogu tahab näha selle kontseptsiooni käivitumist arenenud demokraatias, nagu seda on Austraalia, et maailm võiks näha sellest tulenevat kasu;
valem on lihtne, moodustades ühe kolmandiku (0,33%) ühest protsendist (kokku seega 1% ühe inimese sissetulekutest ühe palga piires) lisatuna kõigile rahalistele operatsioonidele, mis on tehtud rahalistes asutustes (pangad, poed, rahavahetused, kindlustusasutused, ettevõtted, eraettevõtjad, valitsusasutused jne.)

Seega, kui te läksite rahaautomaadi juurde ja võtsite välja 100 eurot sularaha, siis teie pangaarvelt debiteeritakse 100.33. Sularaha saate 100 euro ulatuses koheselt kätte ja 33 senti läheb viivitamatult teie pangaarvelt valitsusele (riigikassasse).

Idee 0,33% maksumäärast tundub olevat naeruväärse suurusega.

Terve inimkonna ajaloo vältel ei ole ükski maksukoguja korjanud inimestelt nii tillukeses koguses maksu!
Kuidas deebetmaks töötab?

Kõik rahaülekanded ja muud toimingud saavad alguse finantsasutustest. Maksu võetakse IGAÜHELT, ükskõik, kus nad raha välja ka ei võtaks! Ka pankadelt. Ja see makstakse koheselt valitsusele. Austraalia Reservpanga teatel võetakse pankadest aastas inimeste ja firmade poolt ülekannetega välja 55 000 miljardit Austraalia dollarit. Need numbrid põhinevad Reservpanga sularahata arveldustega seotud raportil. Kõigest 0.33% deebetmaksuga korjatakse sellelt summalt $181 miljardit dollarit aastas!

Rahaautomaatidest võetud sularaha ja sularaha, mis on välja võetud pankadest nädalavahetustel ja riigipühadel, ei ole siin arvesse võetud. Telefoni ja internetipangandust ei ole ka siinjuures arvestatud. Kui vaadata meie internetipangandust, siis tehakse tänapäeval Eestis interneti teel küllaltki suur hulk pangatehinguid. Kui arvestada see Austraalia keskkonda ja pidada suhet samaks, siis võiks arvata, et kõigist tehingutest tehakse ca 50% tänasel päeval juba internetipangas. Siis lisandub 55 000 miljardile Austraalia dollarile veel teist sama palju.

Kui inimene peaks maksma oma sissetulekutelt ja toimingutelt makse 0,33% – siis  igakuiselt teeks see kokku ca 1%, kuna laekumisel pangakontole läheb maha 0,33%, raha väljavõtmisel läheb maha teine 0,33% ja kauba eest maksmisel läheb maha kolmas 0,33%. Valitsus võib selle ülelaekuva summa juures otsustada teha inimeste heaks palju enam, ja võib isegi vähendada seda 0,33% deebetmaksusummat. Erinevad vaatenurgad võimaldavad inimestele alternatiive.
Kõik poliitilised parteid võtavad selle idee üle

Sellise fenomenaalse sissetuleku juures võib valitsus viivitamatult neljakordistada kõiki pensione: vanuritele, invaliididele; toetusi üksikvanemaile; töötuabirahasid jne……
otsin-tood-300x138

Päris lühiajalises perspektiivis kaoks ka töötus, kuna siiani toiminud riigi rikastumine üksikisiku arvelt langeb ära – asemele tuleb naeruväärse summaga inimese arvelt riigi veelgi suurem rikastumine. Seda võiks pidada ebaloogiliseks, ja seda ta ju ongi. Tegemist on aga ühe konksuga asja juures: nimelt on austraallased välja uurinud, et 90% maksudest maksavad need 90% inimestest, kelle käes on vaid 10% rahast. Samas aga 10% maksudest maksavad need 10% inimestest, kellele kuulub aga 90% rahast. Kas selles on loogikat? Teatud iroonia ja ebaõiglus paistavad siit ennemini välja kui loogika. Sest rahamees leiab kümme moodust, kuidas raha mitte maksudeks kulutada – sellest ei hakka siinjuures pikalt heietama. Tegelikult peakski olema nii, et igaühel, nii rikkal kui ka vaesel jääks raha kätte, mis ta oma tööga teeninud on – see on õigluse printsiip, millest tuleks lähtuda. Selle asemel, et inimestelt raha maksudeks koorida, tuleks riigil rakendada efektiivset deebetmaksu, mis teeks nii vaese kui rikka inimese võrdseks, kuigi Jumala ees ongi nad alati võrdsed olnud.

Pangadki peaksid hakkama oma miljardite liigutamise pealt maksu maksma, siiani nad seda ju ei tee, kedagi ei saaks välja jätta. Ainuke erand oleks riigieelarvest raha riigiasutustele ülekande puhul – siis peab ülekandmistele andma maksuvaba rohelise tee, kasutades sealjuures aparatuuri tarkvara seadistusi. Tarkvara võimaldab ainult taolistel ülekannetel tasuta liikuda.

Deebetmaks ei vaata, kas sa teenid miljon eurot või miljon dollarit kuus või teenid sa hoopis 500 eurot kuus, mõlemil juhul ei maksa sa oma raha pealt midagi kellelegi, kuid maksad tarbimise eest – mida enam tarbid, seda rohkem ka maksad, mida kallimaid asju tarbid, seda enam laekub sinu arvelt maksu riigile.

See uus maksusüsteem on loomulik ja väga ökoloogiline maksusüsteem, mis ei võta kusagilt, kust võtta ei ole, vaid võtab sealt, kus on suurem tarbimine, raiskamine ja üle võimaluste elamine, reguleerides inimeste tarbijamentaliteeti.

Et aga valimistel on valijaid üha vähemaks jäänud, siis peavad parteid minema kaugemale tühjadest lubadustest, mis peale valmisi kiiresti unustatakse. Mida veel annab neil teha, kui omaks võtta midagi seesugust, mis inimestele meeldib, mida sellist, mida on ka võimalik ellu viia ja mis toob endaga kaasa laialdase kasu, paljudele, mitte enam neile, kes pumba juures. Riigis moodustub tugev keskklass ja vaeseid jääb vähemaks.

Haiglad, maanteed, tänavad ja haridussüsteem saaksid korda…

Raha oleks nii palju, et riik saaks kindlustada tasuta koolihariduse (ka ülikoolis) ja tasuta arstiabi, õige rahvusliku (riigi) aastaeelarve, ei oleks enam kodutuid …

Lisaks kaob igasugune vajadus maksupettuse järgi, sest see lihtsalt on võimatu. Ei ole vaja ka maksudega seotud asutusi – maksuametit ja maksupolitseid, kuna nende asutuste töö muutub mõttetuks (maksud laekuvad automaatselt ja vältimatult). Pigem oleks vaja lisatöökäsi riigikassale. Kaovad ümbrikupalgad ja igasugused allilma tegevused surevad välja. Kellele oleks vaja kohvriga raha vedamist ja muud taolist, kui see ei tasu ära.

Kõik need imelised hüved voolaksid kõigi inimesteni viivitamatult ja püsivalt ja meil oleks ikkagi maailma ajaloo kohta kõige madalaim maksukoormus!
Teadusuuringutest saaks rahvuslik majandusharu number üks!

Deebetmaksust laekuv riigitulu võimaldab selliste tohutute summade juures rajada maailma juhtivamad uurimisasutused üle terve maa. Austraalia (loe: Eesti) rahvuslikuks majandusharuks saaks teaduslik uurimus. Sydney (loe: Tartu) saaks maailma põllumajanduse arenduse asupaigaks, Melbourne’s (loe: Tallinnas) asuks IT arendusinstituut, Adelaide’s (loe: Haapsalus) oleks energia uurimise instituut, Perthis (loe: Kuressaares) oleks keskkonnateaduste uurimine, eetika ja kultuur Darwinis (loe: Viljandis) ja majandus Brisbane’is (loe: Pärnus) …
energia-300x195

Energeetika vabaneks monopolistlikust ja ajale jalgu jäänud põlevkivienergiatootmisest, mille vahetaksid välja kõikvõimalikud portatiivsed energiajaamad, millest pisemad mahuksid igaühe teist köögilauale ja mis ükski (pange tähele – mitte ükski!!!) ei tarvitaks fossiilset kütust. Lisaks võime hakata tootma magedat vett mereveest, kasutades 21 sajandi tehnoloogiaid ja teha muudki huvitavat ja kasulikku.

Seda kõike annab sättida Eesti palju väiksemale territooriumile, samas aga palju strateegilisema asukoha juures annab see kõik Eestile eelised isegi Austraalia ees. Loogiline on see, et kodanikuühiskonna algatused peaksid saama siinjuures samavõrdse eelistuse – rahvaalgatuse seadus tuleb vastu võtta koos deebetmaksu seadusega. Eestil on lõppkokkuvõttes võimalik saada suureks vaimult, mida ütles omal ajal Jakob Hurt.

Käesoleva artikli algse kirjutamise ajal, 9. märtsil 2005, ilmus Postimehes Andres Reimeri artikkel “USA president tahab asendada tulumaksu käibemaksuga”, milles tuuakse “üllatusena” välja USA president George W. Bushi tulumaksu kaotamise idee, milles Bush on astunud deebetmaksu suunas ühe sammu, asendades tulumaksu suureneva käibemaksuga. Samas unustatakse ära, et ühelt võttes ja teisele juurde pannes on kodanik ikkagi suure maksulõa otsas, ja kuna tavainimene ei saa omi kulutusi ka mingil moel tagasi taotleda, nagu kaupa ostnud ettevõte seda saab – seetõttu on ikkagi ainus täielik kodaniku vabakslaskmise võimalus deebetmaks.

Rahandusmiministeeriumi tookordse osakonnajuhataja Lemmi Oro sõnul võib sellise sammu läbi laekumine riigieelarvesse isegi suureneda. Kindlasti ta suureneb, sest tulumaks on ju 20. sajandi varjatud orjanduse üks hoobi ja selle kaotamine elavdab majandust kindlasti. Ei julgeks aga pidada Eestit USA ja Venemaa maksureformide eeskujuks seni, kuni pole midagi kardinaalselt uut ellu viima hakatud.

Deebetmaksu nõukogu ei ole ainuke, kes võitleb selle maksusüsteemi käivitamise nimel Austraalias – selle maksu on oma valimisplatvormi sisse kirjutanud ka Austraalia Iseseisvuspartei ja teised, näiteks Victoria Osariigi Maksureformi Grupp (ning lisaks mitmeid teisi kodanike ühendusi).

Sorry,Google translation !!!

21st -century revolutionary tax system

excerpts

Feb 10 , 2014
2, 1247

The article is summarized from the Australian Debit Tax Council materials , supplements and transferred to Estonia .

If you are currently talking about , and in the past has been said just keep the tax cuts * , as if it would be the way to paradise , here want to talk about something like that , which would lead to an unprecedented economic and human activity, growth , long- term, world-wide , while allowing each initiative allowed to operate and thrive .

The current tax system is outdated , no matter how it is attempting to improve – it’s like a patched trousers, mending and draws on .
Why is this so?
The current system errors

It is difficult ;
pushes production out of the country , increasing foreign trade deficit and external debt ;
It is unfair and spends a lot of time and money ;
destroys initiative ;
produces a fraud.

What is it good tax system ?

In order to be easy ;
There must be a low- Ownership ;
must be transparent (no hidden charges ) ;
It must be inevitable ;
Good government must cultivate an adequate budget ;
to be honest ;
must be able to effectively collect .

Debit Tax.

This new type of universal levy called Debit Tax and was used for the first time with a consumption tax known under the name of Ancient Greece and Ancient Rome. Since 1991, Australia has been working for the realization of  Debit Tax behalf of the Council * , which aims to carry out a radical and fundamental tax reform that generates the wealth , promote economic growth , eliminate unemployment and quickly wipe away the national foreign debt .

Computers today make it possible for electronic Debit Tax picking . The tax system does not discriminate and will benefit all the people here, and finally to all the people around the world .
What is Debit Tax ?

Debit Tax a new tax system for the whole world ;
Debit Tax Council wants to see the launch of an advanced concept of democracy, as it is in Australia that the world could see the benefits of that ;
The formula is simple , making up one-third (0.33 % ) of one percent ( 1% of the total of per capita income within one grade ) when added to all financial operations , carried out in financial institutions (banks , shops , money exchanges , insurance agencies , corporations, private companies , government agencies , etc.).

So, if you went to the cash machine and took out 100 euros in cash , your bank account will be debited 100.33 . Cash can be 100 euros and 33 cents goes to readily immediately to your bank account to the government ( state treasury ) .

The idea of ​​a tax rate of 0.33 % seems to be a ridiculous size.

Throughout human history, none of the tax collector picked up a tiny amount of the tax so the people !
How Debit Tax work?

All money transfers and other financial institutions begin operations . The tax will be for everyone , no matter where they do not take the money out ! Also banks . And it is paid immediately to the government. According to the banks , the Reserve Bank of Australia will be a year of people and companies on transfers out of 55,000 billion Australian dollars. These numbers are based on the Reserve Bank’s cashless settlement-related report . Just a 12:33 % deebettax picked that amount $ 181 billion dollars a year !
Cash and cash withdrawals at ATMs , banks that have been taken out on weekends and public holidays are not taken into account here . Telephone and internet banking are also not taken into account here . If you look at our online banking services , it is done nowadays in the internet quite a large number of bank transactions. If we consider that the Australian environment and to keep the same ratio , it might be expected that approximately 50% of all transactions will be made today in the Internet bank. Then added 55,000 billion Australian dollars still the same number .

When a person is supposed to pay their income taxes and acts to 0.33 % – it would make it a monthly total of about 1% , because the proceeds goes down to 0.33 % bank account , withdrawing money goes down another 0.33% and the payment for goods goes down , the third 0 , 33 % . The government may decide to do this at the amount of people  been mucover the proceedsh longer , and may even reduce it to 0.33 % deebettax  amount. Different perspectives allows people to alternatives.
All political parties take this idea

Such a phenomenal income for the Government to immediately quadrupling all of pensions : the elderly, the disabled ; support single parents ; unemployment benefits , etc. ……

Pretty short- term unemployment would disappear , since the country is still functioning enrichment at the expense of the individual falls away – to replace the ridiculous sum of human enrichment at the expense of the country even more . This could be considered illogical , and he’s got to go. It is , however, one thing about hooks : namely, the Australians have been researched that 90 % of the taxes they are paying 90 % of the people who are in only 10 % of the money . However, 10 % of the taxes they are paying 10 % of the population owning 90 % of the money , however . Is that the logic ? Certain irony and injustice seem out of here before more than logic. For the money man finds ten ways to make money not spend in taxes – that’s not going to ramble on at length here . In fact, supposed to be so that everyone , both rich and poor would be money in the hands of his work has earned – this is the principle of justice , which should be respected . Instead , the people’s money in taxes to peel , the state should implement effective deebettax that would make both the poor as the rich person’s equivalent , although they are God ‘s always been a level playing field .

Banks art moving off of their billions to pay the tax , they still do not do that , no one can be excluded . The only exception would be the state budget, money transfer agencies in the country – then you must provide a tax-free extrapolations of green tea using a software instrumentation settings. The software allows only free to move in such drives .

Debit Tax not look at whether you will earn million or a million dollars a month , or you will earn it $ 500 per month , in both cases does not pay me my money off anything to anyone , but you’re paying for a consumption – the more you consume , the more the pay, the more expensive things to consume , the more you will be received at the expense of the tax to the state.

This new tax system is very natural and ecological tax system that does not take from somewhere , do not take from , but takes up where the higher consumption , waste , and over the opportunity to live , the people controlling the consumer mentality .

Since the election , however, voters are increasingly diminished , then the parties must move beyond empty promises , which, after finished quickly forgotten. What else do they give when accepting something like that , that people like you like that, you are also able to carry out , and that will lead to widespread benefits for many , no more for those who pump . The country formed a strong middle class and the poor remains a little more .

Hospitals , roads , streets , and the educational system to fold …

The money would be so much for the country to ensure free education (including university) , and free medical care, the right of the national ( state ) budget , there would be no homeless …

In addition eliminates any need for tax fraud, according as it is simply impossible. There is no need for tax-related institutions – tax authorities and tax police , as their work becomes meaningless (taxes are received automatically and unavoidably ) . Rather, it would require additional work hand in the exchequer. Disappearing envelope salaries and all kinds of underworld activities will become extinct. Who would need a suitcase of money to shipment , and the like , if it does not pay off .

All of these wonderful benefits immediately and permanently escape from all the people and the history of the world , we would still be the lowest tax burden !
Research has to be number one in the national economy !

Debit Tax government revenue will allow us to build such vast amounts of the world ‘s leading research institutions across the country. Australia ( read : Africa ) national economy is to be a scientific study . Sydney (read: Tartu ) could be the world’s agriculture development location for Melbourne ‘s (read: Tallinn), situated in the IT Development Institute , Adelaide ‘s (read: Haapsalu) would have the energy research institute, Perth (read: Kuressaare) would be the environmental sciences investigations , ethics and culture in Darwin ( read : Viljandi ) and the Brisbane economy (read: Pärnu) …

Energy is released monopoly and outdated shale production of energy, which swapped out all sorts of portable power stations, which can fit everyone’s second smallest kitchen table, and that no (note – none !) Would not think of using fossil fuel. In addition to the ability to start producing fresh water from seawater using a 21 -century technology and make other things more interesting and useful .

It gives everything a much smaller set the Estonian territory , but a lot more strategic location at the same time , it provides all the benefits of Estonia , even ahead of Australia . It is logical that civil society initiatives should receive the same equal preference here – the people ‘s initiative law must be adopted together Debit Tax law. Estonia is ultimately able to get a great spirit that says its time to Hurt .

How much do you pay Debit Tax ?

During the initial writing of this article , on 9 March 2005 , was released Postimees Andres Reimer article, ” The U.S. President wants to replace the income tax ,” which outlines ” surprise ” of U.S. President George W. Bush’s idea of ​​the abolition of the income tax , which Bush has taken a step towards the deebettax , increasingly replacing the income tax with VAT . However, forgets that one and the other taking to putting the citizen at the end of the tax warehouse is still high , and because the average person does not get his own back spending in some way to apply for such items can be purchased from the company – therefore it is still the only option debit Tax release a full citizen .

 Ministry of Finance the then Head of Department Lemmi Oro said that such a step can be performed even increase revenue to the state ‘s budget . Certainly it will increase because income tax is , after all, one of the 20th century, the hidden slavery and its abolition will stimulate the battered economy, for sure. But do not dare to be Estonia and Russia, the U.S. model of tax reform until there is nothing radically new begun to implement .

Debit Tax Council is not the only one who struggles with the launch of the tax on behalf of Australia – it ‘s your duty in the election written by the Independence Party of Australia , and others , such as the Victorian Tax Reform Group ( and in addition to several other groups of people ) .

– See more at : http://www.hingepeegel.ee/noppeid/21-sajandi-revolutsiooniline-maksususteem/ # sthash.VoZ3fH3z.dpuf

 

Artikkel on Austraalia Deebetmaksunõukogu materjalide põhjal kokku võetud, täiendanud ja Eestile üle kantud.

Kui praegu räägitakse ja varemgi on räägitud muudkui tulumaksu alandamisest*, justkui oleks see tee paradiisi, siis alljärgnevalt tahaks rääkida millestki niisugusest, mis tooks endaga kaasa enneolematu majanduse ja inimtegevuse aktiivsuse kasvu, pikemas perspektiivis kogu maailmas, võimaldades samal ajal igaühe initsiatiivil lasta toimida ja areneda.

Praegune maksusüsteem on ajast ja arust, ükskõik, kuidas seda ka ei püütaks parandada – see on nagu paigatud pükste nõelumine ja viikimine.

Miks on see nii?

Praegused süsteemi vead

Foto: Unite and Prosper

Foto: Unite and Prosper

 • On keeruline;
 • surub tootmise maalt välja, suurendades väliskaubanduse defitsiiti ja välisvõlga;
 • on ebaõiglane ja see kulutab palju aega ning raha;
 • hävitab initsiatiivi;
 • toodab pettust.

Milline on siis hea maksusüsteem?

 • Maks peab olema lihtne;
 • sellel peab olema madal ülalpidamiskulu;
 • peab olema läbipaistev (ei mingeid peidetud makse);
 • see peab olema vältimatu;
 • peab kasvatama hea valitsuse jaoks piisava eelarve;
 • peab olema aus;
 • peab saama tõhusalt koguda.

Deebetmaks

Sellist uut liiki universaalset maksu nimetatakse deebetmaksuks ja seda kasutati esimest korda teadaolevalt tarbimismaksu nime all Vana-Kreekas ja Vana-Roomas. Alates 1991 aastast töötab Austraalias deebetmaksu idee elluviimise nimel Deebetmaksu nõukogu*, mille eesmärgiks on läbi viia radikaalne ja põhjapanev maksureform, mis genereeriks rikkust, edendaks majanduskasvu, kõrvaldaks tööpuuduse ja pühiks kiiresti ära riikliku välisvõla.

Arvutid teevad tänapäeval võimalikuks deebetmaksu elektroonilise korjamise. See maksusüsteem ei ole diskrimineeriv ja toob kasu kõigile inimestele siin ja lõpuks ka kõigile inimestele üle maailma.

– See more at: http://www.hingepeegel.ee/noppeid/21-sajandi-revolutsiooniline-maksususteem/#sthash.VoZ3fH3z.dpuf

There are no responses yet

Leave a Reply

RSS for Posts RSS for Comments