Kurb tegelikkus ! / The sad reality !

Igal hommikul läks sipelgas tööle ja töötas röömsasti terve päeva. Sipelgas oli usin ja õnnelik tööd tehes. Juht lõvi oli üllatunud nähes, et sipelgas teeb tööd ilma järelvalveta. Ta mõtles, et kui sipelgas teeb ilma järelvalveta tööd nii efektiivselt, siis järelvalve abiga saaks sipelga töö muuta veelgi tõhusamaks. Nii värbab lõvi prussaka, kellel on juhikogemust ja kes on eriti kuulus oma põhjalike raportite poolest.
Prussaka esimene otsus on luua süsteem vahetustega tööks. Prussakas vajab sekretäri, kes aitaks teda raportite koostamisel …
… ja ta palkas ämbliku hoolitsema arhiivi eest ja valvama telefonisidet.
Lõvi oli õhinas prussaka raportitest ning palus tal teha skeeme ja diagramme tootmise arenemisest ning valmistama analüüse, mida saaks kasutada juhtide koosolekul. Nii tuli prussakal osta arvuti …
… ja palgata kärbes vastutama IT osakonna eest.
Sipelgas, kes alguses oli õnnelik ja produktiivne töötegija, vihkas uut tööd, kus ta pidi käima erinevatel koosolekutel, tegema palju selgitus- ja paberitööd.
Lõvi tegi strateegilise otsuse – oli viimane aeg palgata ülemus sipelga osakonda.
Ülemuse ametikoht anti ritsikale, kelle esimene otsus oli hankida oma kabinetti moodne vaip ja ergonoomiline tool. Ritsikas vajas ka arvutit ja isiklikku assistenti, kes valmistaks töö- ja budgeti optimeerimisplaani.
Osakond, kus sipelgas töötas, on nüüd kurb koht ja kõik on ülimalt närvilised.
Ritsikas veenis lõvi, et vaja on läbi viia töö heaolu uuring.
Lõvi märganud, et sipelga osakonna kulud kasvavad ja tootlikus väheneb tuntavalt …
… palkas öökulli, hinnatud konsultandi, auditi läbiviimiseks ja ettepanekute tegemiseks.
Öökull tegi selgitustööd kolm kuud ja sai kokku hiiglasuure raporti milles oli kirjas, et sipelga osakonnas on liiga palju töötajaid.
Arva, kelle lõvi vallandab esimesena?
Muidugi sipelga, sest hindamisel osutus sipelgas selleks, kellel on madal motivatsioon ja negatiivne suhtumine.
Crazy-life-quotes
                                                                                       Sorry,Google transltion !!!
Every morning the ant went to work and worked happily for the day. The ant was industrious and happy doing the work. Head of a lion, was surprised to see that the ants will do the job without supervision. He thought that if the ant doing unsupervised work so efficiently, then the supervision of an ant could help make the job more efficient. So the lion cockroach recruits who have managerial experience and who is particularly famous for its in-depth reports, however.
Cockroach, the first decision is to create a system of shift work. Cockroach needs a secretary to help him in preparing reports
And he hired to take care of the spider and watch the archive for telephone communications.
Leo was excited cockroach reports, and asked him to make diagrams and charts, and prepare analyzes of the development of production, which could be used for drivers‘ meeting. Both came from cockroaches to buy a computer
Hire a fly and be responsible for the IT department.
Ant, who was at the beginning of a happy and productive worker, hated the new job, where he was attending a variety of meetings, do a lot of explanation and paperwork.
Leo made ​​a strategic decision – it was high time to hire a superior ant department.
The superior position of the anti crickets, whose first decision was to get into his office fashioned carpet and an ergonomic chair. Cricket also needed a computer and a personal assistant who would be willing to work and Budget on optimeerimisplaani.
The department where the ant worked, is now a sad place, and everyone is extremely nervous.
Cicada convinced the lion that is needed to carry out the work of the well-being survey.
Leo noticed that the ant’s department costs are rising and productivity decreases significantly
Hired owls, valued consultant to conduct an audit and make suggestions.
Owl gave an explanation of the work for three months and became a giant with a report which had stated that the ant’s department is overstaffed.
Guess who the lion triggers first?
Of course, an ant, an ant, because the evaluation was to have a low motivation and negative attitude.

There are no responses yet

Leave a Reply

RSS for Posts RSS for Comments