Tag Archives: ethnicity

Andres Laiapea: Balti konföderatsiooni idee väärib tõsist kaalumist ! / Andres Laiapea: Baltic confederation idea deserves serious consideration !

Käepigistus

Kui president Andris Bērziņš ja mitmed teised tuntud Läti poliitikud tõstatasid paari aasta eest Balti konföderatsiooni idee, siis ei vaevunud nende Eesti kolleegid seda isegi kommenteerima, aga põhjuseid seda teha on jätkuvalt küllaga.

Bērziņš leidis toona, et Balti riigid, või vähemalt Eesti ja Läti, peaksid moodustama konföderatsiooni, sest on eraldi liiga väikesed selleks, et tänapäeva maailmas riigina edukalt toimida või pikemas perspektiivis püsima jääda.

 

“Elanike arv siin ei saa ühe põlvkonna jooksul oluliselt suureneda isegi demograafilise plahvatuse korral. Idee luua Liivimaa konföderatsioon, mis kõlab praegu nagu utoopia, väärib aga poliitilist arutelu. Oleks tarvis luua liit Eestiga, suurendades meie poliitilist ja majanduslikku mastaapi, meie turgu,” toetas teda Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv eurosaadik Sandra Kalniete.

Eestis suvatses lätlaste mõtet kommenteerida ainult Eesti Iseseisvuspartei esimees Vello Leito, kes avaldas arvamust, et konföderatsiooni loomine Euroopa Liidu sees on “aprioorne nonsenss”, aga kui Läti peab seda silmas “kui stardiplatvormi EL-st lahkumiseks, siis on see tark idee ja see tulekski teoks teha.”

Kahjuks ei õnnestunud selgitada välja, mida arvavad sellest teised Eesti poliitikud.

Vahepeal ei ole teema aktuaalsus aga sugugi vähenenud. Hoopis vastupidi: pingete kasv Lääne ja Venemaa vahel ning sellest tulenev julgeolekuolukorra teravnemine Euroopas, mis ähvardab jätkuda kogu ettenähtavas tulevikus ja võib kergesti viia äärmiselt negatiivsete arenguteni, tõstatab erilise tähtsusega julgeolekualased aspektid.

Eesti territoriaalkaitse üheks nõrgimaks lüliks on alati olnud Läti. Seda juba 13. sajandil, meie muistse vabadusvõitluse ajal, kui just sealt kaudu tungisid maale saksa ristirüütlid.

Landeswehri sõjas said sakslased lüüa ning Eesti sõjaline toetus Läti Vabariigile hoidis siis ära Lätimaa langemise punaste kätte, mis oleks tähendanud endast vahetut ohtu ka Eesti rahvale. Tänaseks on Läti esmane iseseisev kaitsevõime aga taas sellises seisukorras, mis ei luba loota seda, et võimaliku konflikti korral kolmanda riigiga saaks jääda avamata lõunarinne.

Eesti julgeoleku peamiseks tagatiseks on loomulikult suurte geopoliitiliste vastasseisude ja konfliktide ärahoidmisele suunatud rahvusvaheline pingelõdvenduspoliitika, aga alati tuleks olla valmis ka mustemateks stsenaariumiteks. Konföderatsiooni loomine Lätiga aitaks seda valmisolekut kindlasti oluliselt parandada ja tugevdada.

Otsese riigikaitse kõrval on veel paljud teised, näiteks majanduslikud, sealhulgas regionaalpoliitilised aspektid, mis väärivad samuti täit tähelepanu.

Eesti ja Läti konföderatsiooni pealinna kõige loomulikumaks asukohaks oleks Valga/Valka linn. Eesti pealinn asuks endiselt Tallinnas ja Läti pealinn Riias, ühised institutsioonid peaksid aga asuma meie ühises linnas. See aitaks kahtlemata tasakaalustada mõlema maa regionaalset ja majanduslikku arengut.

Aega ei pruugi olla jäänud enam väga palju.

Kui meie poliitikud näitavad oma sõnavõttude ja tegudega, et Eesti on Ukraina kriisis mitte erapooletu vaatleja, vaid osapool geopoliitilises konfliktis, siis ei maksa imestada, et ka Venemaa käsitleb meid just sellena ja lähtub oma poliitika kujundamisel enda julgeolekualastest huvidest. Seda silmas pidades ei ole me praegu kaugeltki valmis selleks, mis meid võib – halvimal juhul – ees oodata.

Google translation !

When President Andris Bērziņš and several other well-known Latvian politicians have raised a couple of years ago in the Baltic confederation idea, then do not bother to even comment on their Estonian colleagues, however, are still plenty of reasons to do it.

Bērziņš then found that the Baltic states of Estonia and Latvia, or at least, should form a confederation, as it is too small individually to the modern country in the world to successfully operate or survive in the long run.

The number of residents here do not increase significantly, even within a single generation, a demographic explosion. Idea of ​​creating a confederation of Livonia, now that sounds like a utopia, but it is worth the political debate. Would need to create a composite Estonia, enhancing our political and economic scaling of our markets,” supported he belongs to the euro since the European People’s Party, on behalf of Sandra Kalniete.

Estonia deign Latvians make sense only comment on the Estonian Independence Party chairman Vello Leito, who expressed the opinion that the creation of the Confederation of the European Union within the a priori nonsense“, but if Latvia has that in mind as the starting platform for the EUie, to leave, then it’s a wise idea, and it is at should be come true.

Unfortunately, it failed to find out what others think of the Estonian politicians.

In the meantime, however, the actuality of the topic is not at all diminished. On the contrary, the growth of tensions between Russia and the West, and the consequent heightening of the security situation in Europe, which threatens to continue throughout the foreseeable future, and could easily lead to extremely negative developments, raises particular importance to security concerns.

One of the Estonian territorial defense has always been the weakest link in Latvia. This early 13th century, waged in our time, when just out of the land invaded by German crusaders.

Landeswehr War II the Germans were defeated, and the Estonian military support to the Republic of Latvia kept it off Lätimaa fall in the hands of the red, which would have meant an immediate threat to the people of Estonia. Today is the first independent Latvian defense will again be in a condition that does not allow to hope that a potential case of conflict with a third country could survive without opening the southern front.

Estonia is the main guarantee of security, of course, major geopolitical confrontation and conflict prevention, the international pingelõdvenduspoliitika, however, should be always ready to mustemateks scenarios. Creating Confederation of Latvia‘s readiness sure it would help greatly to improve and strengthen.

Direct defense alongside many others, such as the economic, political, including regional aspects also deserve full attention.

Estonia and Latvia, the capital of the confederation would be the most natural location for Valga / Valka town. Estonia’s capital Tallinn and is still situated in Riga, capital of Latvia, common institutions, however, should be our common town. This would certainly balanced in both countries and regional economic development.

Time might not be much left over.

If our politicians in their speeches and actions show that Ireland is not an impartial observer Ukrainian crisis, geopolitical conflict in the party, you will not pay a surprise that Russia’s concerns, and as such we just build your own security policy-related interests. With this in mind, we are not far from being ready for this now that we can in the worst case faced with the prospect.

     Comments:

 

 • nujah

  02.09.2014 12:32
  Balti konföderatsiooni pealinn on kahtlemata RIIAS, aga mis hakkab selle moodustise ametlik keel olema, see pole veel selge – kas vene või inglise.
  Aga ma ei näe küll isegi ingliskeelsena sellel mingit mõtet. Et me peame oma sõjaväge jõhkralt alarahastava Läti kaitsmise oma eelarvesse võtma või?
  Teata sobimatust kommentaarist41

  Vasta

  1 vastus

 • taga targemaks

  02.09.2014 12:58
  Sellist jama pole Eestile küll vaja. Me ei saa väiksemaidki projekte Läti jäärapäisuse tõttu tehtud ja nüüd äkki konföderatsioon. Tulge mõistusele! Ja kuhu siis Talsinki idee jääb?
  Teata sobimatust kommentaarist40

  Vasta

 • kkk

  02.09.2014 12:59
  väike täpsustus. riiast peksti bolshevikud välja landeswerhi abil, kes hiljem said eestlaste käest sugeda. eestlased ei ajanud bolshevike lätist välja.

  kas vötame lipuks musta risti valgel taustal ja üheks provintsikeskuseks reval?
  eestlasel on siiani piisavalt palju komplekse, et seda mitte teha. seda ei ole pöhjustanud mitte nii öelda 700 aastane orajpölv, vaid tänapäeval palju räägitud räige venemaa propaganda, mis algas Ivan IV ajal, jätkus räige venestamise käigus Aleksander III ajal, kolhoosnikud maapiirkondes vaatavad siiani silmad punnis venemaa telekanaleid ja ootavad puutini pärleid..

  Teata sobimatust kommentaarist00

  Vasta

 • läti on

  02.09.2014 13:02
  eestist läbi ajaloo reetnud ei mingit föderatsiooni äraandjatega
  Teata sobimatust kommentaarist20

  Vasta

 • DKW

  02.09.2014 13:16
  Ma ei saanud aru, mis selle idee mõtteks oli? Kui liita kaks kehva kokku, kas saame siis jõuka? Sõjalist aspekti pole mõtet kommenteerida-seda lihtsalt ei ole. Nii Eesti kui Läti jooksevad rahvast tühjaks ning lapsi ei sünni kummalgil rahval, seega peagi polegi neid kes midagi kaitseksid. See on järjekordne umbluu, tõeliste probleemide varjamiseks hullumeelsete ideedega.

 

 

 • 02.09.2014 13:54
  kallis, noormees, palun tutvu natuke ajalooga. Tutvu sellega, miks ja kuidas läks Balti riikide koostöö luhta 30ndatel. Kuni tänane Baltikum püüdis probleeme omakeskis lahendada, vaatas Soome Rootsi poole ja püüdis ennast Baltikumist eraldada. See õnnestuski. Ülejäänud said rõõmsalt pärast üksteisele ära panemist veeta NL koosseisus. Peale seda kui Leedu ära kukkus, jäi Eesti Lätiga muideks kahekesi kaitsekoostööd tegema- välja ei tulnud sellest loomulikult aga midagi.
  Aga mõtleme ka sellele, et kahte riiki okupeerida on raskem kui ühte.
  Teata sobimatust kommentaarist31

  Vasta

  1 vastus

 • valdur

  02.09.2014 14:01
  Las Läti ja Leedu loovad konföderatsiooni kui nad seda soovivad. Mingisugune niinimetatud Balti koostöö on rohkem naljanumber. Eesti kuulub siiski Skandinaaviasse ja peaks looma sõjalise liidu koos Soome, Rootsi ja Norraga. Punkt.
  Teata sobimatust kommentaarist13

  Vasta

 • nu

  02.09.2014 14:05
  samas riigis leedulastega …
  kuidas te seda kujutate?
  Teata sobimatust kommentaarist21

  Vasta

 • Jaanus

  02.09.2014 14:07
  Ei.
  Teata sobimatust kommentaarist10

  Vasta

 • häbi talle

  02.09.2014 14:13
  Kas vaimuhaiglas on täna avatud Interneti päev?

 

 

 • Ajaloohuviline noormees

  02.09.2014 14:29
  kirjutas:

  kallis, noormees, palun tutvu natuke ajalooga. Tutvu sellega, miks ja kuidas läks Balti riikide koostöö luhta 30ndatel. Kuni tänane Baltikum püüdis probleeme omakeskis la…

  1 vastus
  Ei tahaks küll õpetajat õpetama tulla, aga Soome ei hakanud “Rootsi poole vaatama ja Baltikumist eralduma” alles 1930ndatel, vaid Soome, erinevalt Eestist, oli minu teada peaaegu 600 aastat järjest Rootsi impeeriumi osa. Vene võimu all jõudsid soomlased enne täielikku iseseisvumist olla ainult 100 aastat, aga Rootsiga on nad olnud seotud ristisõdadest saadik.
  Teata sobimatust kommentaarist10

  Vasta

 • Lugeja

  02.09.2014 16:24
  nujahkirjutas:

  Balti konföderatsiooni pealinn on kahtlemata RIIAS, aga mis hakkab selle moodustise ametlik keel olema, see pole veel selge – kas vene või inglise.
  Aga ma ei näe küll is…

  1 vastus
  NATO 5. protokolli järgi peame me praegu lähima NATO naabrina just ka Lätit kaitsma hakkama. Läti on täpselt sama vaene või rikas kui Eesti. Kui oleks konföderatsioon, siis oleks ka ühine sõjavägi, selle rahastus ja kaitsepoliitika. Siis ei peaks kumbki hakkama mitte kummagit rohkem kaitsma.
  Teata sobimatust kommentaarist00

  Vasta

 • abc

  02.09.2014 16:38
  Kaaluda võib kõike, aga asja sellest ei saa. Eestlased ja lätlased on selleks liiga egoistid. Oleme nõus liituma vaid sellega, kellelt midagi saada oleks. Läti ja Eesti on aga ligikaudu võrdsed ja kumbki ei saa teise käest rohkem küsida, kui endal vastu anda on.
  Teata sobimatust kommentaarist10

  Vasta

 • Varsti

  02.09.2014 16:56
  Venemaa korraldab selle konföderatsiooni küsimuse ära. Vene keel peaks kõigile sobima. Obama vist ka annab loa. Proosit!
  Teata sobimatust kommentaarist00

  Vasta

 • realist

  02.09.2014 19:05
  Nõus, väärib kindlasti, aga juba siin eelnenud kommentaarid näitavad, et läheks nagu sõjaeelse Balti liiduga: kui ideest lõpuks asja hakkab saama, siis on hilja.

 

 


 

Well, uh
02.09.2014 12:32

The Baltic Capital of the confederation is undoubtedly Riga, but what will be the official language of the formation, it is not clear yet either Russian or English.
But I do not see the English language, even though it makes no sense. Since we have your army brutally alarahastava Latvian defense of his budget or take?
Report inappropriate kommentaarist41

Reply
1 reply
behind the smarter
02.09.2014 12:58

This shit is not for Estonia‘s needed. We can not be the slightest Latvia jäärapäisuse projects done and now all of a sudden because of a confederation. Come to their senses! And where will you Talsinki idea?
Report inappropriate kommentaarist40

Reply
FAQ
02.09.2014 12:59

Small clarification. Riga Bolsheviks were beaten out by using landeswerhi, who later became the Estonians from the sugeda. Estonians did not drive the Bolsheviks out of Latvia.

Consider whether the queen black cross on a white background and one provincial center reval?
Estonians are still complex enough that it should not be done. it is not the result of 700 years of orajpölv say so, but nowadays much discussed Russia’s blatant propaganda, which began at the time of Ivan IV, the jarring of Russification continued during the time of Alexander III, collective farmers maapiirkondes still looking eyes bulging Russian TV channels and expect puutini pearls ..
Report inappropriate kommentaarist00

Reply
Latvia is
02.09.2014 13:02

Estonia throughout history, betrayed no federation äraandjatega
Report inappropriate kommentaarist20

Reply
DKW
02.09.2014 13:16

I do not understand what it thought was the idea? If you add the two together bad if you get wealthy? No comment on the military aspect of the idea-it just is not. Both Estonia and Latvia are running empty of people, and children are not born on either nation, therefore, is not they who will soon be nothing to protect. This is another Umbluu, crazy ideas to hide the real problems.

02.09.2014 13:54

dear young man, please check out a bit of history. Get to know the why and how of Baltic cooperation was thwarted in the 30s. Until today’s Baltic tried to solve problems among themselves, looked toward Finland and Sweden tried to separate himself Baltics. It worked, too. The rest were happily putting away of each other to spend the NL composition. After Lithuania fell off, Latvia, Estonia remained alone with the way their defense cooperation tegema- did not come out of this, of course, but something.
But we also think that the two countries occupy is harder than one.
Report inappropriate kommentaarist31

Reply
1 reply
valdur
02.09.2014 14:01

Las Latvia and Lithuania if they wanted to create a confederation. Some form of the so-called Baltic cooperation is more a joke. Ireland falls in Scandinavia and should create a military alliance with Finland, Sweden and Norway. Point.
Report inappropriate kommentaarist13

Reply
nu
02.09.2014 14:05

Lithuanian children in the country
How do you imagine it?
Report inappropriate kommentaarist21

Reply
Jaanus
02.09.2014 14:07

Not.
Report inappropriate kommentaarist10

Reply
an embarrassment
02.09.2014 14:13

Have a mental hospital is now open to the Internet everyday?

History Huviline young man
02.09.2014 14:29

wrote:

dear young man, please check out a bit of history. Get to know the why and how of Baltic cooperation was thwarted in the 30s. Until today’s problems among themselves Baltics tried la

1 reply
I do not mean teachers come to teach, but Finland is starting to look towards Sweden and the Baltic States to secedeonly in 1930, only Finland, unlike in Estonia, to my knowledge, was nearly 600 years in a row part of the Swedish empire. Finns came under Russian rule before complete independence, have only 100 years, but they have been associated with Sweden since the Crusades.
Report inappropriate kommentaarist10

Reply
The reader
02.09.2014 16:24

nujahkirjutas:

The Baltic Capital of the confederation is undoubtedly Riga, but what will be the official language of the formation, it is not clear yet either Russian or English.
But I do not see though is …

1 reply
NATO’s fifth protocol, we have now also just the nearest neighbor of Latvia to NATO to defend it. Latvia is exactly the same as the poor or the rich and Estonia. If it were a confederation, it would also be a common army, its funding and defense. Then you should not either, neither deal more to protect.
Report inappropriate kommentaarist00

Reply
ABC
02.09.2014 16:38

Consideration can be anything, but it does not matter. Estonians and Latvians are too selfish. We are willing to join it, who would get nothing. Latvia and Estonia, however, is roughly equal, and neither can the other hand to ask for more than is given by itself.
Report inappropriate kommentaarist10

Reply
Soon
02.09.2014 16:56

Russian confederation organizes the question away. The Russian language should be suitable for everyone. Obama must also grant permission. Cheers!
Report inappropriate kommentaarist00

Reply
realist
02.09.2014 19:05

Agree, definitely deserves, but already here prior comments indicate that it might be like the pre-war Baltic union: if the idea will eventually become a thing, then it is too late.

 

 

Знакомьтесь, Эстония ! / Meet Estonia !

Эстония имеет население 1.300.000 и это одна из самых малонаселенных стран в Европе. / Estonia has a population of 1,300,000 and is one of the most sparsely populated countries in Europe.

Знакомьтесь, Эстония

Почти 50% территории Эстонии покрыто лесом. / Almost 50% of the Estonian territory is covered by forest.

Знакомьтесь, Эстония

Старый город Таллина занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. / Tallinn’s Old Town is listed as a UNESCO World Heritage Site.

Знакомьтесь, Эстония

В Эстонии один самых высоких показателей моделей на душу населения. /  Estonia has one of the highest performance models of per capita.

Знакомьтесь, Эстония

Эстонцы имеют самую большую коллекцию народных песен в мире. У них хранятся записи 133000 народных песен.. / Estonians have the largest collection of folk songs in the world. They kept records 133000 folk songs.

Знакомьтесь, Эстония

Эстонские школы учат семилетних детей программированию. / Estonian schools teach children seven years of programming.

Знакомьтесь, Эстония

Эстония – родина Skype и Hotmail. / Estonia – the birthplace of Skype and Hotmail .

Знакомьтесь, Эстония

Эстония – самое нерелигиозная страна в Европе. В Эстонии только 14% верующих.. / Estonia – the most non-religious country in Europe. In Estonia, only 14% of believers..Знакомьтесь, Эстония

И здесь девушек намного больше чем мужчин… 😉 / And here the girls much more than men …😉.

Знакомьтесь, Эстония

Раздел Украины будет лишь прелюдией к большой войне Запада и России — эксперт ! / Section of Ukraine will be only a prelude to the great war of the West and Russia – expert !

rrhv6hv6eh5

Наступление ополченцев вынудит Запад договориться с Москвой о разделе Украины, чтобы та не досталась русским целиком, считает Алексей Фененко, доцент факультета мировой политики МГУ. Но это вовсе не конец геополитического противостояния между Балтикой и Черным морем. Рано или поздно где-то здесь может начаться большая война между НАТО и РФ.

Фененко не исключает «второй Ялты». Это понятие придумали американские аналитики в начале 2011 года. Под ним понимали проведение международной конференции, которая определит правила игры на территории бывшего СССР, подобно тому, как Ялтинская конференция 1945 года определила раздел Европы на сферы влияния. Вице-президент США Джозеф Байден тогда заявлял, что Белый дом отвергает подобный сценарий. Однако его вероятность может возрасти в двух случаях. Первый – распространение войны на другие территории Украины, например на Харьковскую или Запорожскую области. Второй – экономический коллапс Украины, вызванный газовыми проблемами или деградацией ее социальной инфраструктуры.

Запад не заинтересован в разделе Украины, считает эксперт. Для него украинское государство в его нынешних границах – это гарантия невозможности восстановления СССР. Однако события могут вынудить их пойти на участие в подобной конференции. Приоритеты для ЕС — проблемы украинских АЭС и Химпрома, а также судьба ГТС. Поэтому, считает эксперт, ситуацию, когда Россия и НАТО будут вынуждены сообща решать судьбу Украины, исключать нельзя.

Однако в ходе раздела Украины НАТО постарается отодвинуть линию своего влияния как можно дальше на восток украинской территории, предупреждает эксперт.

Кроме того, по его словам, расширение НАТО на восток возродило Балтийско-Черноморскую конфликтную систему, или «междуморье»: соперничество Москвы и Вашингтона за влияние в широком поясе государств от Финляндии до Грузии и Азербайджана. И не исключено, что где-нибудь на этом пространстве может вспыхнуть прямая война между НАТО и РФ, пишет Фененко в своей статье для НГ.

Михаил Штамм

Google translation !

Offensive militia force the West to negotiate with Moscow on the division of Ukraine, so that she did not get the whole Russian, said Alexei Fenenko, Assistant Professor, Department of World Politics, Moscow State University. But this is not the end of geopolitical confrontation between the Baltic and the Black Sea. Sooner or later, somewhere here can start a big war between NATO and the Russian Federation.

Fenenko does not exclude “second Yalta.” This concept came up with American analysts in early 2011. It refers to an international conference, which will define the rules of the game in the territory of the former Soviet Union, just as the Yalta Conference in 1945 defined the division of Europe into spheres of influence. Vice President Joe Biden then said that the White House rejected a similar scenario. However, it may increase the probability of two cases. The first the spread of the war to other areas of Ukraine, such as Kharkov or Zaporozhye region. The second the economic collapse of Ukraine, caused by gas problems or degradation of its social infrastructure.

West is not interested in the topic of Ukraine, the expert said. For him, the Ukrainian state within its present borders – a guarantee is impossible to restore the Soviet Union. However, events may force them to take part in such a conference. Priorities for the EU issues of Ukrainian NPPs and Chimprom, as well as the fate of the GTS. Therefore, the expert said, the situation where Russia and NATO will have to work together to decide the fate of Ukraine can not be excluded.

However, the division of Ukraine, NATO will try to push the line of its influence as far as possible to the east Ukrainian territory, expert warns.

In addition, he said, NATO’s eastward expansion has revived the Baltic-Black Sea conflict system, or “Intermarumrivalry between Moscow and Washington for influence in a broad belt of states from Finland to Georgia and Azerbaijan. And it is possible that somewhere in this space could erupt direct war between NATO and the Russian Federation, writes in his article Fenenko for NG.

Michael Stamm

Наступление по всем фронтам ! / Offensive on all fronts !

Наступление по всем фронтам. Ополченцы освобождают города Новороссии и готовят «мариупольский котёл»

Ополченцы освобождают города Новороссии и готовят «мариупольский котёл»

Контрнаступление, о котором долго говорили ополченцы, началось. Подразделения Донецкой народной республики за последние сутки сумели установить контроль над тремя населенными пунктами под Донецком — Луганское, Светлое и Доля. Об этом говорится в ежедневной сводке ДНР.

Кроме того, к утру 25 августа ополченцам удалось взять большую часть Еленовки. «К ночи ополченцы полностью овладели северо-восточной частью Еленовки, выведя из строя 8 танков, 19 боевых бронированных машин и минометную батарею. По данным ополченцев, украинские военные потеряли 12 человек, еще семь силовиков ранены.

У населенного пункта Михайловка, расположенного на северо-западе от Донецка, в плен ополченцам сдались 32 украинских военнослужащих, следует из сообщения. За сутки под Донецком уничтожено пять украинских систем залпового огня «Град», больше 30 единиц БМП и БТР, танк и 22 грузовых автомобиля с боеприпасами.

По данным ДНР, украинские батальоны «Днепр», «Айдар» и «Шахтерск» потеряли 107 человек убитыми и 75 ранеными.

Окрылённые успехами, ополченцы уже планируют наступление на Мариуполь. Об этом заявил «Интерфаксу» в понедельник первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин. В случае успеха этого наступления в окружении окажутся значительные силы наступавших на Донецк украинских силовиков.

Есть успехи и ополчения ЛНР. Как сообщает ИА REGNUM, подразделения Луганской народной республики выбили украинские войска из пригородного поселка Хрящеватое и начали наступление на расположенные в непосредственной близости от Луганска городки Лутугино и Счастье.

Таким образом, армия ЛНР начала наступление сразу по двум направлениям. Цель этой операции – разбить на части воинские группировки украинской армии, блокирующие Луганск. А впоследствии – уничтожить их.

Группировка украинских силовиков и польских добровольцев под посёлком Новосветловка ушла в глухую оборону. Задача номер один для армии ЛНР – выбить противника с этих позиций и разблокировать дорогу по направлению «Краснодон — Изварино», соединяющую Луганск с российской границей.

Кроме того, в воскресенье вечером была уничтожена украинская десантная группа в районе поселка Упало-Кавказ, а также батарея установок залпового огня «Град», обстреливавшая Луганск.

В этой связи символично выглядит «антипарад незалежности» и антифашистский митинг, которые прошли в Донецке 24 августа. Перед жителями города прошли несколько десятков пленных украинской армии. За ними ехали поливальные машины. Для каждого, кто знает историю Великой отечественной войны, аналогии более чем очевидны. Точно также по Москве в 1944 году прогнали колонну немецких военнопленных.

Можно ли говорить о том, что в военном противостоянии в Донбассе наметился перелом или мы имеем дело с локальными успехами ополченцев?

– Люди в последние дни несколько воспряли духом, – рассказывает член правительства Донецкой народной республики Мирослав Руденко. – Самые чёрные дни были в конце июля, когда противник пытался взять Шахтёрск и Иловайск, пытаясь намертво отрезать город от остальной Новороссии.

Вот уже две недели назад было объявлено о начале контрнаступление и примерно 5 дней назад оно началось. Сегодня мы видим уже некоторые конкретные результаты. Со вчерашнего дня началось более масштабное наступление.

Пока сам Донецк продолжают обстреливать. И центр, и тем более окраины, которые примыкают непосредственно к местам боевых действий. Так вчера снаряд разорвался во дворе в районе Текстильщик в западной части города. Было очень много раненных. Пострадали практически все, кто в этот момент находился во дворе.

«СП»: – Удаётся ли деморализовать жителей Донецка обстрелами?

– Люди с одной стороны, конечно, боятся обстрелов, но с другой стороны, всё более озлобляются на украинских карателей, бьющих по мирному населению. Об этом свидетельствует хотя бы то, как жители города реагировали на колонну военнопленных украинской армии, которую мы прогнали по центру города. В интернете можно услышать, как донетчане скандируют пленным вслед: «Фашисты!» Таким образом, мы ответили Киеву на его «парад незалежности».

Кстати, буквально накануне 24 августа был обстрелян центр города, как раз то место, где прогоняли пленных и прошёл митинг. Украинские силовики надеялись, что горожане испугаются и не придут. Несмотря на это пришли несколько тысяч человек.

Чувствовался народный подъём. С момента начала первых обстрелов города подобного не было. Люди выражали свою поддержку армии ДНР и всей Новороссии. Горожане говорили, что не изменили своих взглядов, и, по-прежнему, не готовы идти на поклон к тем киевским властям, которые по подсказке из-за океана пытаются управлять сегодня Украиной. И террор, а иначе обстрелы города из миномётов и тяжёлой артиллерии не назовёшь, не заставил, и не заставит их отказаться от того, ради чего они выходили на Референдум 11 мая. Это был, наверно, самый лучший «день незалежности» в Донецке за всё время существования этой даты.

«СП»: – Есть ли ощущение, что скоро ситуация под Донецком и вообще на Юго-Востоке Украины изменится?

– Мы понимаем, что быстро война не закончится. Соотношение сил ещё не в нашу пользу. И хотя на Украине была сорвана последняя мобилизация, мы понимаем, что у киевских властей ещё достаточно рычагов, чтобы продолжать набор новобранцев в части так называемой нацгвардии. Людей заманивают деньгами или пропагандой. Иногда мы говорим с пленными, такое впечатление, что под влиянием обработки мозгов украинскими СМИ многие люди просто разучились мыслить самостоятельно.

Надеемся, что в течение последних нескольких недель удастся отогнать противника от Донецка на всех направлениях, чтобы к началу учебного года обезопасить город от артиллерийских обстрелов. Люди ловят каждую новость, приходящую с фронта. Мы верим, что перелом в войне близок.

«СП»: – В СМИ появляются сообщения о том, что ополчение ДНР превращается в регулярную армию. В связи с этим планируется ли мобилизация в её ряды?

– Пока мы просто структурируем разрозненные отряды ополченцев. Создана танковая бригада, артиллерийская бригада, выстраивается единая система командования. Конечно, процесс перестройки ополчения в армию непростой, но он идёт.

Что касается мобилизации, она, по-прежнему, проходит на добровольных началах. Просто расширилась сеть пунктов записи в добровольцы, как в Донецке, так и в прилегающих городах.

«СП»: – А насколько достоверна информация, что мужчинам призывного возраста не дают выезжать за пределы ДНР?

– До последнего времени какой-то определённой политики в этом отношении нет. Мои друзья и знакомые, к примеру, совершенно спокойно выезжают из Донецка по делам и возвращаются обратно. Конечно, желательно, чтобы здоровые мужчины оставались в республике. Мужская сила нужна не только для армии, но и для восстановления города, а также, как некий резерв для всеобщей мобилизации, если ситуация на фронте этого потребует.

– Перелом в ходе военных действий в Новороссии наметился, – говорит член Комитета Госдумы по обороне Вячеслав Тетёкин. – Здесь надо сохранять осторожный оптимизм. Украинские вооружённые силы, по-прежнему, лучше вооружены и более многочисленны, чем отряды ополченцев.

В Новороссии идёт процесс постепенной самоорганизации снизу. Вырабатываются новые формы борьбы, выдвигаются новые командиры. И самое главное, у ополченцев ЛНР и ДНР появляется всё больше современного хорошего вооружения, которое они, в целом, умело используют. То есть произошёл качественный рост вооружённых сил Новороссии. Сейчас, когда приходят новые добровольцы, а у противника отбивают новую партию техники, создаются уже не новые партизанские отряды, а части регулярной армии. О том, что к этому надо идти, Стрелков говорил ещё месяц-полтора назад. Таким образом, есть все предпосылки, чтобы обеспечить стратегический перелом в Гражданской войне на Украине.

«СП»: – Не ослабил ли армии ДНР уход упомянутого вами Стрелкова?

– Мы помним, с чего начинал Стрелков. 30 человек смельчаков захватили райотдел милиции в Славянске. Тот же Стрелков, как стало известно из радиоперехвата, считал, что ополченцы в этом городе продержатся, в лучшем случае, несколько недель.

Сегодня мы имеем армию Новороссии, в которой, по данным самих ополченцев, не менее 20 тысяч человек, сотни единиц бронетехники. Да, Стрелков внёс огромный вклад в консолидацию вооружённого сопротивления восставшего народа. Но за это время вокруг него и рядом с ним выросли новые командиры, которые способны вести эффективные боевые действия. Об этом говорит хотя бы то, с каким блеском в военном плане удалось провести операцию по проводке ополченцами российского гуманитарного конвоя в Луганск. Украинские силовики, несомненно, хотели нанести по нему огневой удар, однако их удалось обвести вокруг пальца.

«СП»: – Насколько серьёзную опасность для ополченцев могут представлять те войска, которые с «парада незалежности» в Киеве отправились воевать в Донбасс?

– Весь этот парад выглядел смешно. Президент Украины Пётр Порошенко не раз заявлял, что собирается отказываться от всего советского, в том числе от праздника 23 февраля.

С другой стороны, строевая выучка гвардейцев, маршировавших по Крещатику, на сто процентов советская. Смотришь, и видишь, что традиции русской и советской армии на Украине наперекор всему сохраняются.

Кроме того, отправка войск с Крещатика в воюющий Донбасс вызывает аналогии с тем знаменитым парадом, когда войска в ноябре 1941 года уходили с Красной площади на фронт. То есть и тут попытка паразитировать на советском прошлом.

Что касается боеспособности маршировавших по Киеву частей, то украинская армия сейчас в целом деморализована большими потерями. И предполагать, что полторы тысячи человек и четыре десятка единиц техники, участвовавших в параде, переломят ситуацию, нельзя. Иной раз за день украинские каратели теряют те же самые 40 единиц техники.

Упование на некое чудо-оружие, на то, что вдруг удастся провести военную операцию, которая резко всё изменит, напоминает агонию гитлеровской ставки в начале 1945 года. Парад в Киеве, показал не силу, а слабость украинской армии.
Читайте далее: http://svpressa.ru/war21/article/96295/

 

Ополченцы освобождают города Новороссии и готовят «мариупольский котёл»

Контрнаступление, о котором долго говорили ополченцы, началось. Подразделения Донецкой народной республики за последние сутки сумели установить контроль над тремя населенными пунктами под Донецком — Луганское, Светлое и Доля. Об этом говорится в ежедневной сводке ДНР.

Кроме того, к утру 25 августа ополченцам удалось взять большую часть Еленовки. «К ночи ополченцы полностью овладели северо-восточной частью Еленовки, выведя из строя 8 танков, 19 боевых бронированных машин и минометную батарею. По данным ополченцев, украинские военные потеряли 12 человек, еще семь силовиков ранены.

У населенного пункта Михайловка, расположенного на северо-западе от Донецка, в плен ополченцам сдались 32 украинских военнослужащих, следует из сообщения. За сутки под Донецком уничтожено пять украинских систем залпового огня «Град», больше 30 единиц БМП и БТР, танк и 22 грузовых автомобиля с боеприпасами.

По данным ДНР, украинские батальоны «Днепр», «Айдар» и «Шахтерск» потеряли 107 человек убитыми и 75 ранеными.

Окрылённые успехами, ополченцы уже планируют наступление на Мариуполь. Об этом заявил «Интерфаксу» в понедельник первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин. В случае успеха этого наступления в окружении окажутся значительные силы наступавших на Донецк украинских силовиков.

Есть успехи и ополчения ЛНР. Как сообщает ИА REGNUM, подразделения Луганской народной республики выбили украинские войска из пригородного поселка Хрящеватое и начали наступление на расположенные в непосредственной близости от Луганска городки Лутугино и Счастье.

Таким образом, армия ЛНР начала наступление сразу по двум направлениям. Цель этой операции – разбить на части воинские группировки украинской армии, блокирующие Луганск. А впоследствии – уничтожить их.

Группировка украинских силовиков и польских добровольцев под посёлком Новосветловка ушла в глухую оборону. Задача номер один для армии ЛНР – выбить противника с этих позиций и разблокировать дорогу по направлению «Краснодон — Изварино», соединяющую Луганск с российской границей.

Кроме того, в воскресенье вечером была уничтожена украинская десантная группа в районе поселка Упало-Кавказ, а также батарея установок залпового огня «Град», обстреливавшая Луганск.

В этой связи символично выглядит «антипарад незалежности» и антифашистский митинг, которые прошли в Донецке 24 августа. Перед жителями города прошли несколько десятков пленных украинской армии. За ними ехали поливальные машины. Для каждого, кто знает историю Великой отечественной войны, аналогии более чем очевидны. Точно также по Москве в 1944 году прогнали колонну немецких военнопленных.

Можно ли говорить о том, что в военном противостоянии в Донбассе наметился перелом или мы имеем дело с локальными успехами ополченцев?

– Люди в последние дни несколько воспряли духом, – рассказывает член правительства Донецкой народной республики Мирослав Руденко. – Самые чёрные дни были в конце июля, когда противник пытался взять Шахтёрск и Иловайск, пытаясь намертво отрезать город от остальной Новороссии.

Вот уже две недели назад было объявлено о начале контрнаступление и примерно 5 дней назад оно началось. Сегодня мы видим уже некоторые конкретные результаты. Со вчерашнего дня началось более масштабное наступление.

Пока сам Донецк продолжают обстреливать. И центр, и тем более окраины, которые примыкают непосредственно к местам боевых действий. Так вчера снаряд разорвался во дворе в районе Текстильщик в западной части города. Было очень много раненных. Пострадали практически все, кто в этот момент находился во дворе.

«СП»: – Удаётся ли деморализовать жителей Донецка обстрелами?

– Люди с одной стороны, конечно, боятся обстрелов, но с другой стороны, всё более озлобляются на украинских карателей, бьющих по мирному населению. Об этом свидетельствует хотя бы то, как жители города реагировали на колонну военнопленных украинской армии, которую мы прогнали по центру города. В интернете можно услышать, как донетчане скандируют пленным вслед: «Фашисты!» Таким образом, мы ответили Киеву на его «парад незалежности».

Кстати, буквально накануне 24 августа был обстрелян центр города, как раз то место, где прогоняли пленных и прошёл митинг. Украинские силовики надеялись, что горожане испугаются и не придут. Несмотря на это пришли несколько тысяч человек.

Чувствовался народный подъём. С момента начала первых обстрелов города подобного не было. Люди выражали свою поддержку армии ДНР и всей Новороссии. Горожане говорили, что не изменили своих взглядов, и, по-прежнему, не готовы идти на поклон к тем киевским властям, которые по подсказке из-за океана пытаются управлять сегодня Украиной. И террор, а иначе обстрелы города из миномётов и тяжёлой артиллерии не назовёшь, не заставил, и не заставит их отказаться от того, ради чего они выходили на Референдум 11 мая. Это был, наверно, самый лучший «день незалежности» в Донецке за всё время существования этой даты.

«СП»: – Есть ли ощущение, что скоро ситуация под Донецком и вообще на Юго-Востоке Украины изменится?

– Мы понимаем, что быстро война не закончится. Соотношение сил ещё не в нашу пользу. И хотя на Украине была сорвана последняя мобилизация, мы понимаем, что у киевских властей ещё достаточно рычагов, чтобы продолжать набор новобранцев в части так называемой нацгвардии. Людей заманивают деньгами или пропагандой. Иногда мы говорим с пленными, такое впечатление, что под влиянием обработки мозгов украинскими СМИ многие люди просто разучились мыслить самостоятельно.

Надеемся, что в течение последних нескольких недель удастся отогнать противника от Донецка на всех направлениях, чтобы к началу учебного года обезопасить город от артиллерийских обстрелов. Люди ловят каждую новость, приходящую с фронта. Мы верим, что перелом в войне близок.

«СП»: – В СМИ появляются сообщения о том, что ополчение ДНР превращается в регулярную армию. В связи с этим планируется ли мобилизация в её ряды?

– Пока мы просто структурируем разрозненные отряды ополченцев. Создана танковая бригада, артиллерийская бригада, выстраивается единая система командования. Конечно, процесс перестройки ополчения в армию непростой, но он идёт.

Что касается мобилизации, она, по-прежнему, проходит на добровольных началах. Просто расширилась сеть пунктов записи в добровольцы, как в Донецке, так и в прилегающих городах.

«СП»: – А насколько достоверна информация, что мужчинам призывного возраста не дают выезжать за пределы ДНР?

– До последнего времени какой-то определённой политики в этом отношении нет. Мои друзья и знакомые, к примеру, совершенно спокойно выезжают из Донецка по делам и возвращаются обратно. Конечно, желательно, чтобы здоровые мужчины оставались в республике. Мужская сила нужна не только для армии, но и для восстановления города, а также, как некий резерв для всеобщей мобилизации, если ситуация на фронте этого потребует.

– Перелом в ходе военных действий в Новороссии наметился, – говорит член Комитета Госдумы по обороне Вячеслав Тетёкин. – Здесь надо сохранять осторожный оптимизм. Украинские вооружённые силы, по-прежнему, лучше вооружены и более многочисленны, чем отряды ополченцев.

В Новороссии идёт процесс постепенной самоорганизации снизу. Вырабатываются новые формы борьбы, выдвигаются новые командиры. И самое главное, у ополченцев ЛНР и ДНР появляется всё больше современного хорошего вооружения, которое они, в целом, умело используют. То есть произошёл качественный рост вооружённых сил Новороссии. Сейчас, когда приходят новые добровольцы, а у противника отбивают новую партию техники, создаются уже не новые партизанские отряды, а части регулярной армии. О том, что к этому надо идти, Стрелков говорил ещё месяц-полтора назад. Таким образом, есть все предпосылки, чтобы обеспечить стратегический перелом в Гражданской войне на Украине.

«СП»: – Не ослабил ли армии ДНР уход упомянутого вами Стрелкова?

– Мы помним, с чего начинал Стрелков. 30 человек смельчаков захватили райотдел милиции в Славянске. Тот же Стрелков, как стало известно из радиоперехвата, считал, что ополченцы в этом городе продержатся, в лучшем случае, несколько недель.

Сегодня мы имеем армию Новороссии, в которой, по данным самих ополченцев, не менее 20 тысяч человек, сотни единиц бронетехники. Да, Стрелков внёс огромный вклад в консолидацию вооружённого сопротивления восставшего народа. Но за это время вокруг него и рядом с ним выросли новые командиры, которые способны вести эффективные боевые действия. Об этом говорит хотя бы то, с каким блеском в военном плане удалось провести операцию по проводке ополченцами российского гуманитарного конвоя в Луганск. Украинские силовики, несомненно, хотели нанести по нему огневой удар, однако их удалось обвести вокруг пальца.

«СП»: – Насколько серьёзную опасность для ополченцев могут представлять те войска, которые с «парада незалежности» в Киеве отправились воевать в Донбасс?

– Весь этот парад выглядел смешно. Президент Украины Пётр Порошенко не раз заявлял, что собирается отказываться от всего советского, в том числе от праздника 23 февраля.

С другой стороны, строевая выучка гвардейцев, маршировавших по Крещатику, на сто процентов советская. Смотришь, и видишь, что традиции русской и советской армии на Украине наперекор всему сохраняются.

Кроме того, отправка войск с Крещатика в воюющий Донбасс вызывает аналогии с тем знаменитым парадом, когда войска в ноябре 1941 года уходили с Красной площади на фронт. То есть и тут попытка паразитировать на советском прошлом.

Что касается боеспособности маршировавших по Киеву частей, то украинская армия сейчас в целом деморализована большими потерями. И предполагать, что полторы тысячи человек и четыре десятка единиц техники, участвовавших в параде, переломят ситуацию, нельзя. Иной раз за день украинские каратели теряют те же самые 40 единиц техники.

Упование на некое чудо-оружие, на то, что вдруг удастся провести военную операцию, которая резко всё изменит, напоминает агонию гитлеровской ставки в начале 1945 года. Парад в Киеве, показал не силу, а слабость украинской армии.

Google translation !

Militia free city of New Russia and prepare Mariupol pot”

Counter-offensive, which had a long talk militias began. Units Donetsk People’s Republic for the last night were able to establish control over the three settlements near Donetsk Lugansk, Bright and share. This is stated in the daily report of DNR.

In addition, in the morning on August 25 militia managed to take most of the Yelenovka. By night the militia completely captured the northeastern part Yelenovka, knocking out 8 tanks, 19 armored vehicles and mortar battery. According to the militias, the Ukrainian military lost 12 people, seven security officials were wounded.

In the village Mikhailovka located in the north-west of Donetsk, captured militia surrendered 32 Ukrainian soldiers, the message. Per night near Donetsk destroyed five Ukrainian rocket launchers “Grad”, for more than 30 units of infantry fighting vehicles and armored personnel carriers, tanks and 22 trucks with ammunition.

According to the DNR, Ukrainian battalions “Dnepr“, “Aydar” and “Minerlost 107 men killed and 75 wounded.

Inspired by the success, the militias are already planning an offensive against Mariupol. This was stated by “Interfax” on Monday, First Deputy Prime Minister Andriy Purgin DNR. If successful, this attack will be surrounded by considerable forces advancing on Donetsk Ukrainian law enforcers.

There are successes and militia LC. According to news agency REGNUM, units Lugansk People’s Republic knocked Ukrainian troops from the suburban village of gravelly and launched an attack on located in the immediate vicinity of the towns of Luhansk Lutugino and Happiness.

Thus, LC army launched an offensive on two fronts. The purpose of this operation – to break apart the military factions of the Ukrainian army, blocking Lugansk. And then to destroy them.

Grouping Ukrainian security officials and volunteers under the Polish village Novosvetlovka gone on the defensive. Problem number one for the army LC dislodge the enemy from this position and unlock the road in the direction of Krasnodon IzvarinoLugansk connecting to the Russian border.

In addition, on Sunday evening was destroyed Ukrainian amphibious group near the village of Fell-Caucasus, as well as the battery multiple rocket launchers “Grad”, fire Lugansk.

In this regard, symbolically looks “antiparad independence” and an anti-fascist rally, which took place in Donetsk on 24 August. To the residents of the city have been several dozen prisoners Ukrainian army. Behind them rode watering machine. For anyone who knows the history of the Great Patriotic War, the analogies are more than obvious. Similarly, in Moscow in 1944 drove a column of German prisoners of war.

Can you talk about that in a military confrontation in the Donbas a turning point or we are dealing with a local militia successes?

– People in the past few days, cheered, – says a member of the Government of the People’s Republic of Donetsk Miroslav Rudenko. – Most days were black at the end of July, when the enemy tried to take Shakhtarsk and Ilovajsk trying tightly cut the city from the rest of New Russia.

It has been two weeks ago, was announced the offensive and about 5 days ago it started. Today, we already see some concrete results. Since yesterday, on a large scale offensive.

Until he Donetsk continue to fire. And the center, and the more margin, which is directly adjacent to the sites of hostilities. So last shell exploded in the yard in the area of ​​textile workers in the western part of the city. There were so many wounded. Affected virtually all who at this point was in the yard.

“SP”: succeed if demoralize people of Donetsk shelling?

– People on the one hand, of course, afraid of attacks, but on the other hand, more and more embittered by Ukrainian punitive beating on civilians. This is evidenced by at least the way the people of the city responded to the column of prisoners of war of the Ukrainian army, we drove through the city center. On the Internet, you can hear the chant donetchane prisoners followed: “Fascists!” Thus, we have responded to Kiev on his “parade of independence”.

By the way, on the eve of August 24 was shot at the city center, is the place where the prisoners were driven rally and passed. Ukrainian security officials had hoped that the citizens scared and did not come. Despite this, several thousand people came.

People felt the rise. Since the beginning of the first attacks on the city like this. People have expressed their support of the army and the entire DNR New Russia. Townspeople said they would not change their views, and, still not ready to bow to those Kiev authorities, who on cue from overseas trying to manage today Ukraine. And the terror attacks on the city and the way of mortars and heavy artillery will not name, not made​​, and does not make them go away that for which they went to referendum on 11 May. It was probably the best “day of independence” in Donetsk during the existence of this date.

“SP”: Is there a feeling that soon the situation of Donetsk and in general in the South-East of Ukraine will change?

We understand that the war will not end quickly. The balance of forces is not in our favor. Although Ukraine was foiled last mobilization, we understand that the Kiev authorities still enough leverage to continue recruiting at part of the so-called the National Guard. People are lured with money or propaganda. Sometimes we talk with the prisoners, the impression that under the influence of processing brain Ukrainian media, many people simply have forgotten how to think for themselves.

We hope that in the last few weeks will be able to ward off the enemy from Donetsk in all directions, to the beginning of the school year to protect the city from the shelling. People catch every bit of news that comes from the front. We believe that the turning point in the war was near.

“SP”: In the media there are reports that militia DNR turns into a regular army. In this regard, any plans to mobilize its ranks?

As long as we just structuring disparate militias. Created armored brigade, an artillery brigade, builds unity of command. Of course, the process of restructuring the army militia difficult, but it’s coming.

With regard to mobilization, it still passes on a voluntary basis. Just expanded network of volunteers in the recording, as in Donetsk and the surrounding cities.

“SP”: – How reliable information, that the men of military age are not allowed to travel outside the NPT?

Until recently, any particular policy in this regard is not. My friends and acquaintances, for example, quietly leave from Donetsk on business and come back. Of course, it is desirable to healthy men remained in the country. Men’s strength is not only needed for the army, but also to restore the city, as well as a reserve for general mobilization if the situation at the front of this demand.

The turning point in the course of military operations in the New Russia there has been – said a member of the State Duma Committee on Defense Vyacheslav Tetёkin. Here it is necessary to maintain a cautious optimism. Ukrainian armed forces, still, better armed and more numerous than the militias.

In New Russia is a process of gradual self-organization from below. Produced new forms of struggle, put forward new commanders. And most importantly, volunteers and DNR LC appears more and more of a modern well-armed, they are generally used skillfully. That is, there was a qualitative growth of the armed forces of New Russia. Now, when new volunteers, and the enemy discourage new batch of equipment, are not new partisan detachments and units of the regular army. The fact that this should go Gunmen said another month and a half ago. Thus, there are all prerequisites to provide a strategic turning point in the Civil War in the Ukraine.

“SP”: Do not weaken the army DNR care Strelkova you mentioned?

We remember with what starts with an arrow. 30 people took the brave police department Slovyansk. The same direction, as it became known from radio intercepts, believed that the militia in the city will hold, at best, a few weeks.

Today, we have an army of New Russia, in which, according to the militias themselves, not less than 20 thousand people, hundreds of armored vehicles. Yes, Rifles made ​​an enormous contribution to the consolidation of the armed resistance to the insurgent people. But for this time around, and next to it grew new commanders who are able to conduct effective military operations. This is evidenced by at least the sight of a gleam in military terms was able to perform the operation on the wiring militias Russian humanitarian convoy in Lugansk. Ukrainian law enforcers will surely want to put on it fire attack, but they managed to cheat.

“SP”: – How serious threat to the militia may be those troops that a “parade of independence” in Kiev went to fight in the Donbass?

All this parade looked ridiculous. Ukrainian President Peter Poroshenko has repeatedly stated that he was going to give up the entire Soviet, including the holiday on 23 February.

On the other hand, the skills of the Guards marching, marching on Khreshchatyk, one hundred percent of the Soviet. Look, and see that the tradition of Russian and Soviet army in the Ukraine in spite of everything saved.

In addition, sending troops to the warring Khreshchatyk in Donbass causes analogy with the famous parade, when the troops in November 1941, went to the Red Square to the front. That is, and then attempt to parasitize on the Soviet past.

As for the combat capability of marching in Kiev parts, the Ukrainian army is now generally demoralized large losses. And suppose that a half thousand people and four dozen pieces of equipment involved in the parade, to reverse the situation, it is impossible. At times per day Ukrainian punishers lose the same 40 pieces of equipment.

Hope for some miracle weapon that suddenly be able to conduct a military operation, which dramatically change everything, recalls the agony of Hitler’s bid in early 1945. Parade in Kiev, showed no effect, and the weakness of the Ukrainian army.

Ополченцы освобождают города Новороссии и готовят «мариупольский котёл»

Контрнаступление, о котором долго говорили ополченцы, началось. Подразделения Донецкой народной республики за последние сутки сумели установить контроль над тремя населенными пунктами под Донецком — Луганское, Светлое и Доля. Об этом говорится в ежедневной сводке ДНР.

Кроме того, к утру 25 августа ополченцам удалось взять большую часть Еленовки. «К ночи ополченцы полностью овладели северо-восточной частью Еленовки, выведя из строя 8 танков, 19 боевых бронированных машин и минометную батарею. По данным ополченцев, украинские военные потеряли 12 человек, еще семь силовиков ранены.

У населенного пункта Михайловка, расположенного на северо-западе от Донецка, в плен ополченцам сдались 32 украинских военнослужащих, следует из сообщения. За сутки под Донецком уничтожено пять украинских систем залпового огня «Град», больше 30 единиц БМП и БТР, танк и 22 грузовых автомобиля с боеприпасами.

По данным ДНР, украинские батальоны «Днепр», «Айдар» и «Шахтерск» потеряли 107 человек убитыми и 75 ранеными.

Окрылённые успехами, ополченцы уже планируют наступление на Мариуполь. Об этом заявил «Интерфаксу» в понедельник первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин. В случае успеха этого наступления в окружении окажутся значительные силы наступавших на Донецк украинских силовиков.

Есть успехи и ополчения ЛНР. Как сообщает ИА REGNUM, подразделения Луганской народной республики выбили украинские войска из пригородного поселка Хрящеватое и начали наступление на расположенные в непосредственной близости от Луганска городки Лутугино и Счастье.

Таким образом, армия ЛНР начала наступление сразу по двум направлениям. Цель этой операции – разбить на части воинские группировки украинской армии, блокирующие Луганск. А впоследствии – уничтожить их.

Группировка украинских силовиков и польских добровольцев под посёлком Новосветловка ушла в глухую оборону. Задача номер один для армии ЛНР – выбить противника с этих позиций и разблокировать дорогу по направлению «Краснодон — Изварино», соединяющую Луганск с российской границей.

Кроме того, в воскресенье вечером была уничтожена украинская десантная группа в районе поселка Упало-Кавказ, а также батарея установок залпового огня «Град», обстреливавшая Луганск.

В этой связи символично выглядит «антипарад незалежности» и антифашистский митинг, которые прошли в Донецке 24 августа. Перед жителями города прошли несколько десятков пленных украинской армии. За ними ехали поливальные машины. Для каждого, кто знает историю Великой отечественной войны, аналогии более чем очевидны. Точно также по Москве в 1944 году прогнали колонну немецких военнопленных.

Можно ли говорить о том, что в военном противостоянии в Донбассе наметился перелом или мы имеем дело с локальными успехами ополченцев?

– Люди в последние дни несколько воспряли духом, – рассказывает член правительства Донецкой народной республики Мирослав Руденко. – Самые чёрные дни были в конце июля, когда противник пытался взять Шахтёрск и Иловайск, пытаясь намертво отрезать город от остальной Новороссии.

Вот уже две недели назад было объявлено о начале контрнаступление и примерно 5 дней назад оно началось. Сегодня мы видим уже некоторые конкретные результаты. Со вчерашнего дня началось более масштабное наступление.

Пока сам Донецк продолжают обстреливать. И центр, и тем более окраины, которые примыкают непосредственно к местам боевых действий. Так вчера снаряд разорвался во дворе в районе Текстильщик в западной части города. Было очень много раненных. Пострадали практически все, кто в этот момент находился во дворе.

«СП»: – Удаётся ли деморализовать жителей Донецка обстрелами?

– Люди с одной стороны, конечно, боятся обстрелов, но с другой стороны, всё более озлобляются на украинских карателей, бьющих по мирному населению. Об этом свидетельствует хотя бы то, как жители города реагировали на колонну военнопленных украинской армии, которую мы прогнали по центру города. В интернете можно услышать, как донетчане скандируют пленным вслед: «Фашисты!» Таким образом, мы ответили Киеву на его «парад незалежности».

Кстати, буквально накануне 24 августа был обстрелян центр города, как раз то место, где прогоняли пленных и прошёл митинг. Украинские силовики надеялись, что горожане испугаются и не придут. Несмотря на это пришли несколько тысяч человек.

Чувствовался народный подъём. С момента начала первых обстрелов города подобного не было. Люди выражали свою поддержку армии ДНР и всей Новороссии. Горожане говорили, что не изменили своих взглядов, и, по-прежнему, не готовы идти на поклон к тем киевским властям, которые по подсказке из-за океана пытаются управлять сегодня Украиной. И террор, а иначе обстрелы города из миномётов и тяжёлой артиллерии не назовёшь, не заставил, и не заставит их отказаться от того, ради чего они выходили на Референдум 11 мая. Это был, наверно, самый лучший «день незалежности» в Донецке за всё время существования этой даты.

«СП»: – Есть ли ощущение, что скоро ситуация под Донецком и вообще на Юго-Востоке Украины изменится?

– Мы понимаем, что быстро война не закончится. Соотношение сил ещё не в нашу пользу. И хотя на Украине была сорвана последняя мобилизация, мы понимаем, что у киевских властей ещё достаточно рычагов, чтобы продолжать набор новобранцев в части так называемой нацгвардии. Людей заманивают деньгами или пропагандой. Иногда мы говорим с пленными, такое впечатление, что под влиянием обработки мозгов украинскими СМИ многие люди просто разучились мыслить самостоятельно.

Надеемся, что в течение последних нескольких недель удастся отогнать противника от Донецка на всех направлениях, чтобы к началу учебного года обезопасить город от артиллерийских обстрелов. Люди ловят каждую новость, приходящую с фронта. Мы верим, что перелом в войне близок.

«СП»: – В СМИ появляются сообщения о том, что ополчение ДНР превращается в регулярную армию. В связи с этим планируется ли мобилизация в её ряды?

– Пока мы просто структурируем разрозненные отряды ополченцев. Создана танковая бригада, артиллерийская бригада, выстраивается единая система командования. Конечно, процесс перестройки ополчения в армию непростой, но он идёт.

Что касается мобилизации, она, по-прежнему, проходит на добровольных началах. Просто расширилась сеть пунктов записи в добровольцы, как в Донецке, так и в прилегающих городах.

«СП»: – А насколько достоверна информация, что мужчинам призывного возраста не дают выезжать за пределы ДНР?

– До последнего времени какой-то определённой политики в этом отношении нет. Мои друзья и знакомые, к примеру, совершенно спокойно выезжают из Донецка по делам и возвращаются обратно. Конечно, желательно, чтобы здоровые мужчины оставались в республике. Мужская сила нужна не только для армии, но и для восстановления города, а также, как некий резерв для всеобщей мобилизации, если ситуация на фронте этого потребует.

– Перелом в ходе военных действий в Новороссии наметился, – говорит член Комитета Госдумы по обороне Вячеслав Тетёкин. – Здесь надо сохранять осторожный оптимизм. Украинские вооружённые силы, по-прежнему, лучше вооружены и более многочисленны, чем отряды ополченцев.

В Новороссии идёт процесс постепенной самоорганизации снизу. Вырабатываются новые формы борьбы, выдвигаются новые командиры. И самое главное, у ополченцев ЛНР и ДНР появляется всё больше современного хорошего вооружения, которое они, в целом, умело используют. То есть произошёл качественный рост вооружённых сил Новороссии. Сейчас, когда приходят новые добровольцы, а у противника отбивают новую партию техники, создаются уже не новые партизанские отряды, а части регулярной армии. О том, что к этому надо идти, Стрелков говорил ещё месяц-полтора назад. Таким образом, есть все предпосылки, чтобы обеспечить стратегический перелом в Гражданской войне на Украине.

«СП»: – Не ослабил ли армии ДНР уход упомянутого вами Стрелкова?

– Мы помним, с чего начинал Стрелков. 30 человек смельчаков захватили райотдел милиции в Славянске. Тот же Стрелков, как стало известно из радиоперехвата, считал, что ополченцы в этом городе продержатся, в лучшем случае, несколько недель.

Сегодня мы имеем армию Новороссии, в которой, по данным самих ополченцев, не менее 20 тысяч человек, сотни единиц бронетехники. Да, Стрелков внёс огромный вклад в консолидацию вооружённого сопротивления восставшего народа. Но за это время вокруг него и рядом с ним выросли новые командиры, которые способны вести эффективные боевые действия. Об этом говорит хотя бы то, с каким блеском в военном плане удалось провести операцию по проводке ополченцами российского гуманитарного конвоя в Луганск. Украинские силовики, несомненно, хотели нанести по нему огневой удар, однако их удалось обвести вокруг пальца.

«СП»: – Насколько серьёзную опасность для ополченцев могут представлять те войска, которые с «парада незалежности» в Киеве отправились воевать в Донбасс?

– Весь этот парад выглядел смешно. Президент Украины Пётр Порошенко не раз заявлял, что собирается отказываться от всего советского, в том числе от праздника 23 февраля.

С другой стороны, строевая выучка гвардейцев, маршировавших по Крещатику, на сто процентов советская. Смотришь, и видишь, что традиции русской и советской армии на Украине наперекор всему сохраняются.

Кроме того, отправка войск с Крещатика в воюющий Донбасс вызывает аналогии с тем знаменитым парадом, когда войска в ноябре 1941 года уходили с Красной площади на фронт. То есть и тут попытка паразитировать на советском прошлом.

Что касается боеспособности маршировавших по Киеву частей, то украинская армия сейчас в целом деморализована большими потерями. И предполагать, что полторы тысячи человек и четыре десятка единиц техники, участвовавших в параде, переломят ситуацию, нельзя. Иной раз за день украинские каратели теряют те же самые 40 единиц техники.

Упование на некое чудо-оружие, на то, что вдруг удастся провести военную операцию, которая резко всё изменит, напоминает агонию гитлеровской ставки в начале 1945 года. Парад в Киеве, показал не силу, а слабость украинской армии.
Читайте далее: http://svpressa.ru/war21/article/96295/

Интервью с сепаратистом из Эстонии: «На Киев снизойдет благодатный огонь Русского мира». / Interview with separatist from Estonia: “In Kiev Holy Fire descend Russian world” .

separatist_estonia

Николай один из добровольцев, воюющих на стороне сепаратистов в Украине. Себя он до сих пор считает таковым, даже не смотря на то, что находится уже далеко от боевых действий. После выхода моей статьи о сбитом Боинге Николай связался со мной, и мы договорились о встрече. Единственным требованием Николая было — полная конфиденциальность.

Николай проживает в Эстонии, о своем гражданстве он умолчал, как и о том, как он попал в Украину и как вернулся домой. Для него это вопрос его личной безопасности. Этим он обосновал свое нежелание идти в крупные СМИ.

Перед тем как мы начнем, хотел бы вас спросить: для вас принципиально как вас называют — сепаратист или ополченец?

Мне все равно. Мы сами друг друга порой называли сепаратистами. Но мы в это понятие не вкладываем ничего негативного. Сепаратист и сепаратист. Против «хунты» сепаратистом быть не стыдно.

Вы написали мне после выхода моей статьи «Вся информация о сбитом Боинге», что вам есть, что рассказать по этому поводу…

Да, эта история, можно сказать, стала последней каплей для меня. Я сразу хочу сказать, что, не смотря на то, что я сейчас в Эстонии, что я покинул Новороссию, я не считаю себя предателем. Я верю в эту идею, потому туда и поехал. Но люди, которые там сейчас командуют, они эту идею давно продали…

Давайте по порядку, когда вы туда поехали, и какая была ваша основная мотивация?

Даты я называть не буду. Поехал я туда защищать Русский мир. Невозможно было сидеть и смотреть, как русских людей уничтожают только потому, что они хотят сохранить свой язык. Эти марионетки Запада (имеются в виду власти Украины) думают, что они могут ракетами навязать нам свои ценности. Этого не будет никогда. Мы не будем сидеть и смотреть как издеваются над нашими людьми. Запомните мои слова, если надо русские мобилизуются за 1 час и тогда весь Киев будет в огне.

А сейчас мобилизовываться еще не надо?

Все к этому идет. Русских опять втягивают в мировую войну. Мы не хотим воевать, но сидеть и смотреть, как нас убивают — нельзя.

Но Киев должен быть в огне?

Если они продолжат вести политику на уничтожение всего русского, то на них снизойдет, как сказать, благодатный огонь Русского мира, который и очистит всю эту чернь. Не мы хотим войны, а они.

Вы сказали про русский язык. Но ведь и.о. президента Турчинов отменил постановление Рады и вернул этим регионам статус русского языка, а Порошенко совсем недавно гарантировал юго-востоку статус русского как государственного языка. Я уж не говорю о том, что в украинской армии в зоне АТО почти все говорят на русском языке, да и в самом Киеве тоже достаточно русскоязычных…

Скажите мне, а какого черта они вообще решили запрещать русский язык? Да вы сейчас начнете говорить о том, что их не так поняли, что это закон Януковича и т.п. Но, а как их должны были понимать работяги Донбасса? Они сначала жгли их парней на Майдане, а после захвата власти первым делом запрещают русский язык. Как это понимать? Скажите мне?

Вы знаете, невозможно остаться чистым, валяясь в крови. Это не студенты первыми применили насилие, это их жестко разогнали, спровоцировав выход на Майдан еще большего количества людей. Вы сказали, что людей уничтожали из-за языка. Как вы это видите – русскоговорящие, возможно русские по национальности, солдаты Нацгвардии идут на юго-восток уничтожать русское население?

Во-первых, кто вам сказал про русских в «карательных отрядах хунты»? Откуда у вас эти факты? А второе, они шли туда по приказу марионеток, которым в свою очередь дают команду западные хозяева. Им нужно вырезать русских на Украине, спровоцировать войну и раздербанить Россию. Эти солдатики сами не знают, зачем они идут убивать русских. Им отравили мозг бандеровской пропагандой и прочей ерундой про великую Украину. Какая «великая Украина»? Всегда была и будет Малороссией. Эта Галиция хочет навязать великороссам свою волю. Повторю еще раз, этого никогда не было и не будет. Мы, если надо, размажем Львов за 15 минут, а Киев только и ждет, когда кто-нибудь уже, наконец, отчистит страну от этой заразы, засевшей в Раде.


Я не могу участвовать в убийстве мирных жителей, а потом внушать себе, что это сделал кто-то другой. Чем мы тогда лучше «хунты»?


Место крушения малазийского Боинга

Вы, тем не менее, сейчас в Эстонии, почему покинули Украину?

Я ехал на Украину с идеей о возрождении Новороссии, а потом и Великой России. Скажем так, я увидел там много разных ребят: от националистов до троцкистов. Но я все прекрасно понимал, когда у государства нет четкой национальной идеи, а есть только олигархи с яхтами, то пацанам сложно ориентироваться в этом мире, каждый находит что-то свое. Но меня поражало другое, были у нас парни из российского спецназа, все это знали. Это война понимаете, они выполняли свой долг перед страной и народом, но когда на родине их хоронят как бомжей, без почестей и без наград – это позор государства. У меня в Пскове друзья, которые в теме этих дел, когда я узнал, что парней так хоронят, меня это… просто деморализовало… ну, просто знаете, руки опустились. Я не понимал, как так можно. «Хунта» хоронит своих головорезов как героев, а мы…

Путин говорит, что там нет российских военных, отсюда и такие похороны.

Я бы лично Путину в рожу плюнул. Я, конечно, понимаю, что Путина сейчас все на руках носят. Но поверьте отношение к нему среди пацанов воюющих в Новороссии не такое. Путин – хитрая паскуда, как и его команда. Они забрали Крым, а дальше что? Рейтинг подняли, опять там его бизнесмены что-то настраивать будут, а в Новороссии гибнут люди. Путин помог им? Ему все руководство ДНР жопу лижет, у одного бизнес в Москве, другой деньги получает. Для них это все – бизнес, а нам что – воюйте ребятки, пока мы тут бизнес переделывать будем? Насмотрелся, паскудство и предательство.

Но ведь Стрелков неоднократно критиковал Путина за отсутствие реальной помощи.

Стрелков – единственный нормальный мужик там. Я вам могу сказать, что боевой дух сохранился благодаря ему. Вот взять Кургиняна, просто собака Путина. Я бы вам рассказал, какое он оружие привез, которым разве что огород копать. Но пацаны его сами кое-как в боевое состояние привели. Мы воюем, как можем, за русских, за идею, а они там свои темные дела проворачивают.

На момент выхода интервью Стрелков подал в отставку с поста министра обороны ДНР.

Допускаете, что просто перепродают списанное оружие?

Да, конечно. Я вам говорю: для одних война, для других мать родна. Пока пацаны гибнут за Новороссию и хоронят их как бомжей, другие делают бабки и набивают себе рейтинг.

Зачем же вы туда поехали, если все понимали?

А зачем люди воевали в 43-м? Сдаваться нельзя, даже если главнокомандующий полный ублюдок. Мы победили фашистов, даже не смотря на то, что Сталин перебил всю военную элиту и миллионы русского народа. Победим и сейчас. А потом выкинем из Кремля эту чернь.

То есть, Путин для вас не лучше Сталина?

Путин просто действует более изощрено в условиях нового мира. Он убивает рассудок людей через пропаганду и ТВ. Сталин просто убивал в лагерях. Одному нужны были абсолютная власть и «вкусно пожрать». Путину хочется еще и шикарно пожить на своих спрятанных дачах. Мир изменился, раньше можно было довольствоваться трубкой и икрой, а сейчас соблазнов больше. О русском народе как никто не думал, так и не думает.

Вы спросили меня, откуда у меня информация о русскоговорящих в украинской армии. Если вы посмотрите репортажи из зоны АТО, не российского ТВ, про которое вы сами сказали, что оно «убивает рассудок», то убедитесь в этом. Они что воюют против права русских разговаривать на родном языке, когда сами на нем разговаривают?

Даже если так, да воюют. Потому что им отравили рассудок такой же пропагандой с украинской стороны. Они не помнят своего родства. Слышали про евреев антисемитов? Вот они точно такие же, только еще хуже. Настоящие зомби… гестапо.

Значит, с ваших слов, получается, что Нацгвардия Украины идет на юго-восток, чтобы уничтожить все русское, а не только сепаратистов?

Конечно. Вы поймите, что ополчение поддерживает 99% населения Новороссии. У нас могут быть свои дрязги внутри ополчения, но население нас полностью поддерживает. Потому что люди помнят, как их давили все эти годы, унижали, насильно пытались украинизировать. Вы думаете, что если бы нас не поддерживали, мы бы держали оборону так долго? У нас кривое списанное оружие, а у них новейшее американское, и все равно они нас хрен возьмут, потому что мы русские, нас никто никогда не побеждал.

И их конечная цель зачистить регион? Как вы себе это представляете?

Да очень просто, подчинят себе людей силой и устроят информационную блокаду. Запад в этом прекрасно поможет. Превратят людей в рабов и заставят работать на Киев и Галицию, как это было раньше. Только теперь это будет на положении полных рабов. Вот этого мы допустить никак не можем, наши дети нам этого не простят. Путину все это до одного места, НАТО уже взяло в кольцо всю Россию, а он какие-то идиотские санкции вводит против деликатесов. Если сейчас не ответить силой, потом будет поздно.

Если не ответит, как вы это расцените?

Как предательство русского народа.

А как вы расцениваете появление на территории России движений под лозунгом «Хватить кормить Москву», которые требует больше власти в регионы?

Я их прекрасно понимаю, Сибирь работает на Москву, все деньги утекают из региона. Но сейчас для этого не время. Сейчас надо дать отпор фашизму на Украине.

Но вы ведь сами сказали, что цель Запада – раздербанить Россию. Получается, что Кремль помогает ему в этом? И почему сибиряки, например, хуже донетчан? Ведь следуя вашей логике, их также заставляют работать на столицу.

Я не удивлюсь, если Путина завербовали еще, когда он проходил службу в Германии. Все действия России против Запада слишком театральные, реальной силы Россия так ни разу и не показала. Но что касается Сибири, то в отличие от Донецка, сибирякам не запрещали говорить на русском языке и гордиться своей историей. Но я повторю еще раз, когда придет время, мы разберемся и с Путиным, сейчас главное дать отпор «хунте» на Украине.

Как жителям юго-востока Украины запрещали говорить на русском языке и гордиться своей историей?

А вы не слышали, как запрещали литературу, насильно заставляли учить украинский язык? Как бандеровцы пытались проводить свои факельные шествия? Власти Киева постоянно прессовали русских, унижали и заставляли их работать на всю Украину.

Честно говоря, слышать можно разное, но на деле все оказывается иначе.

Ну, расскажите мне, как это на деле.

Обязательно. Но за рамками этого интервью, это все-таки не дебаты.

Вы уже сказали, что, как вы говорите «хунте» на юго-востоке Украины давал отпор и российских спецназ. Чеченцев вы там видели?

Я вам так скажу, чеченцы там были, у некоторых парней с ними были терки и вели себя некоторые из них вызывающе, но я видел русских пацанов с крестами на теле, которые вели себя гораздо позорнее.

Вы имеете в виду тату со свастиками? Что конкретно они делали?

Придет время — я все расскажу.

Почему не сейчас?

Потому что не стоит сейчас устраивать разборки. Парням сейчас нужно крепить боевой дух.

Хорошо. С чеченцами и российским спецназом все понятно. Был ли кто-то еще из стран Балтии и конкретно из Эстонии?

Мне нравится, как вы говорите «страны Балтии», как будто это делает их сильнее. Прибалтика она была и есть — территория Российской Империи. По правде говоря, я не афишировал, что приехал из Эстонии. Сложно сказать, был ли там кто-то еще из Прибалтики. Там ведь нет кружка по странам. Все считают себя частью Русского мира.

Немцы и скандинавы с вами бы не согласились…

Да плевать я хотел на немцев и скандинавов.

А на крымских татар?

А причем тут крымские татары?

Ну, вы ведь наверняка считаете Крым российским, как и Прибалтику. То есть, для вас история начинается и заканчивается на России. Не было ничего ни до, ни после.

А почему меня должно интересовать мнение других народов? Меня волнует судьба и история Русского мира, вложение моего народа. Если кто-то хочет оспорить историю, ему придется воевать с нами.

Интересно узнать в таком случае, какие у вас планы на Эстонию?

Самые благородные (смеется). Философия русских очень проста: не трогайте нас, и мы не тронем вас. Я не могу сказать, что в Эстонии все идеально, но пока я здесь живу и откровенной русофобии лично на себе не ощущаю. Но это не значит, что ее нет.

То есть для вас тут вопрос больше в личных ощущениях?

Понимаете, русофобия она везде, только в разной степени. Украина — это хороший пример для Эстонии других стран. Будете нас унижать – получите достойный ответ. Так что я призываю всех хорошенько подумать об этом. Пока мне здесь терпимо и есть дела поважнее Эстонии. Но если мне запретят говорить на русском языке и опошлят подвиги предков – «бронзовая ночь» им покажется прогулкой в летнем саду.

Получается, что «эстонская русофобия» для вас оказалась терпимее предательства от руководства России?

Смотрите. Когда вас предает знакомый – это одно, но когда вас предает отец или мать – это совсем другое. Я могу с этим знакомым ходить по одной улице, могу даже водку в одной компании пить. Но с предавшей матерью – нет. И вот в Кремле сейчас засели люди, которые предают своих детей, свой народ. Понимаете?

Интересное сравнение. Давайте вернемся к самому началу – к истории о предательстве и Боинге. Что же произошло и почему это стало для вас последней каплей?

Понимаете, я приехал в Новороссию воевать с «карателями», а не с мирными людьми. Но как можно нормально воевать с таким вооружением? Когда у тебя есть БУК, но нет системы опознавания? Ты бьешь по цели, не зная, что это. К тому же, получая информацию, что это самолет «хунты». Как можно так воевать? Для меня это был край. Ладно, Путин «ссыт» дать нам нормальное оружие. Но тогда вообще ничего не давай. Передали БУК и что? Случилась осечка и Путин начал кланяться перед Западом, обещая всех тут приструнить. Да плевать тут все на него хотели. Его политика и подставила парней с этим самолетом. Если бы давали нормальное оружие – давно бы освободили Новороссию.

У вас есть доказательства, что Боинг сбили сепаратисты, а БУК им передала российская сторона?

Я лишь могу говорить то, что знаю. Я не нажимал на кнопку и ничего не перевозил, но информация разлетелась быстро. Все думали, что сбили самолет «хунты», оказалось, что нет. Все были просто в шоке. Потом появилась версия об украинском истребителе и все быстро внушили себе, что это не мы. Я так не могу. Я не могу участвовать в убийстве мирных жителей, а потом внушать себе, что это сделал кто-то другой. Чем мы тогда лучше «хунты»?

Я приехал туда воевать за русских, понимаете? А получилось так, что пока одни воюют, другие делают бабло и подставляют пацанов. Я готов умереть, но не за Путина и не за тех, кто там сейчас командует. Будь там мой дом – у меня бы не было выбора. Но после ситуации с Боингом я решил уехать. В таких условиях вести войну невозможно.

То есть, чтобы было понятно: у вас нет никаких аудио или видео доказательств того, что Боинг был сбит сепаратистами при использовании российского вооружения?

Нет.

При каких условиях вы готовы вернуться воевать в Украину?

Если я увижу, что руководство занимают не московские ставленники, а патриоты России и Новороссии, и что Россия готова помогать, а не подставлять парней.

Но я хочу сказать еще одну вещь. Я уже сказал, что я не предатель, никогда им не был и не буду. Просто в сложившихся условиях я не хочу быть сорвиголовой непонятно кого. Сейчас ситуация тяжелая, но ее еще можно развернуть, и если Россия не вмешается, то я могу пообещать Путину, что ему потом придется за это отвечать.

Перед началом интервью вы просили меня, чтобы я не спрашивал вас «всякие глупости» о пытках военнопленных и денежных вознаграждениях за убийства украинских военных…

Да, потому что мне никто ничего не платил, и я никого не пытал. Я не знаю людей, которые бы получали деньги за убийства «карателей». Ну а сплетни комментировать я не собираюсь.

Каким вы видите выход из сложившейся ситуации?

Россия должна вступиться. Победа Новороссии, дальше – наведение порядка в Киеве. Если Львов встанет – дойдем и до Львова. Говорю в последний раз: Галиция будет в огне, не будите зверя. Если кто-то захочет с нами воевать – мы будем защищать русских везде, хоть в Австралии.

Вы имеете в виду, что Россия должна применить свою полную военную мощь в Украине, уже в открытую?

Да.

Что посоветуете делать русским, которые не поддерживают вас и хотят видеть Украину единой страной?

Ничего. Когда мы придем — они замолкнут, потому что они обычные коллаборационисты.

Николай, вы действительно считаете, что ваша позиция, позиция людей близких вам по духу, помогает русским по всему миру?

Моя позиция не востребована государственной властью и, посмотрите, в каком положении находятся русские по всему миру. Я не говорю про олигархов, которые, между прочим, вообще не русские. Я говорю про простых людей. Вот вам и ответ. Когда люди с моей позицией будут в Кремле, тогда все и изменится.

С Николаем мы беседовали около трех часов. Не все вошло в это интервью, т.к. некоторые заявления Николая можно публиковать, только если иметь на руках хоть какие-то доказательства. По крайней мере, я принял такое решение. В целом позиция Николая для меня очевидна: мир наступит тогда, когда Россия завоюет полмира.

Google translation!

Nicholas is one of the volunteers who are fighting on the side of the separatists in Ukraine. Himself, he still believes such, even though that is far away from the fighting. After the release of my film downed Boeing Nicholas contacted me and we agreed to meet. Nicholas was the only requirement full confidentiality.

Nicholas lives in Estonia, about his nationality, he was silent, as well as how he came to Ukraine and as back home. For him it is a matter of his personal safety. This he explained his reluctance to go to mainstream media.

Before we begin, I would like to ask you for how you basically call you or separatist militia?

I do not care. We are each other sometimes called separatists. But we do not put this concept is nothing negative. Separatist and secessionist. Against the “junta” is not ashamed to be a separatist.

You wrote to me after my article All about the downed Boeingthat you have something to tell you about it …

Yes, this story, we can say, was the last straw for me. I just want to say that, despite the fact that I am now in Estonia, that I left the New Russia, I do not consider myself a traitor. I believe in this idea, because there and went. But the people who are there now in command, they have sold this idea for a long time

Let’s order when you went there, and what was your main motivation?

Date, I will not be called. I went there to defend the Russian world. It was impossible to sit and watch as the Russian people consume only because they want to preserve their language. These puppets of the West (meaning the Ukrainian authorities) think that they can impose on us their missiles values. That will never happen. We will not sit back and watch as mock our people. Mark my words, if it is necessary to mobilize Russian 1 hour and then the whole of Kiev will be on fire.

And now even do not need to be mobilized?

All this goes. Russian again drawn into a world war. We do not want to fight, but to sit and watch us kill – it is impossible.

But Kiev has to be on fire?

If they continue to pursue a policy of annihilation of all Russian, it will dawn on them how to say, Holy Fire Russian world, which will clear all this rabble. Do not we want war, but they are.

You said about the Russian language. But acting President Turchinov quashed the Parliament and returned to these regions the status of the Russian language, and Poroshenko recently ensured southeast status of Russian as a state language. I‘m not talking about that in the Ukrainian army in the area of ​​ATO almost everyone speaks in Russian, and in Kiev itself is also quite Russian-speaking

Tell me what the hell they do decide to ban the Russian language? Yes, you now begin to talk about what they do not understand that it is the law of Yanukovych, etc. But, how they were to be understood hardworking Donbass? They first burned their guys on the Maidan, and after the seizure of power the first thing prohibit Russian. What does it mean? Tell me?

You know, it is impossible to stay clean, lounging in the blood. This is not the first to use violence students, it’s their hard-dispersed, triggering output Maidan even more people. You said that people destroyed because of the language. How do you see it the Russian-speaking, possibly Russian by nationality, the National Guard soldiers are in the south-east to destroy the Russian people?

First of all, who told you about the Russian in “punitive detachments junta“? Where did you get these facts? And, second, they go there on the orders of the puppets, which in turn instruct the Western masters. They need to cut Russian in Ukraine, and to provoke a war razderbanit Russia. These soldiers do not know why they are going to kill Russian. They poisoned brain Bandera propaganda and stuff about the great Ukraine. What a “great Ukraine”? Has always been and will Malorossiya. This Galicia wants to impose its will on the Great Russians. Once again, it never was and never will. We are, if necessary, smear Lions for 15 minutes, and Kiev is just waiting when someone has finally clean the country from this infection, who are positioned in the parliament.
I can not participate in the killing of civilians, and then to convince oneself that it is made ​​by someone else. What we are then better junta”?
Wreckage Malaysian Boeing

Wreckage Malaysian Boeing

You are, however, now in Estonia, why leave the Ukraine?

I went to the Ukraine with the idea of the revival of New Russia, and then the Great of Russia. Let’s just say I saw a lot of different guys from nationalists to Trotskyists. But I knew perfectly well when the state has no clear national idea, but only the oligarchs with yachts, the kid is difficult to navigate in this world, everyone finds something different. But I was struck by another, we were the guys from the Russian special forces, everyone knew it. This is a war you know, they were doing their duty to the country and the people, but when at home they are buried as the homeless, without honor and without winning it’s a shame the state. I Pskov friends who in the subject of these cases, when I learned that the guys have buried, I was just demoralizing … well, just know, hands dropped. I did not understand how it can be done. Junta” buries his thugs as heroes, and we …

Putin said that there is no Russian military, and hence such a funeral.

I would personally Putin face spat. Of course, I understand that Putin is now all in the hands of wear. But believe me attitude of the boys fighting in New Russia is not. Putin a sly bastard, like his team. They took the Crimea, and then what? Rating raised again his business there something will adjust, and in New Russia, people are dying. Putin helped them? He guide all DNR ass licking, one business in Moscow, the other gets the money. For them, it’s all business and that we Fight guys, while we’re going to redo the business? Seen enough, paskudstvo and betrayal.

But Gunmen repeatedly criticized Putin for the lack of real help.

Shooters the only normal guy there. I can tell you that morale is preserved thanks to him. Here take Kurginyan just a dog Putin. I would have told you what he brought weapons that unless the garden digging. But the boys do it somehow led to the firing state. We fight, as we can, for the Russian, for the idea, but they’re their dark deeds crank.

At the time of interview Gunmen resigned from the post of Minister of Defense DNI.

Admit that simply resell a deactivated firearm?

Yes, of course. I tell you, for some, the war for other mother is native. While the boys are dying for the New Russia and bury them as homeless, others do grandmother and stuffed my rating.

Why did you go there, if everyone knew?

And why people fought in the 43rd? Can not give up, even if the commander in chief of the complete bastard. We defeated the Nazis, even despite the fact that Stalin broke all the military elite and millions of Russian people. Win now. Then discard the Kremlin this rabble.

That is, Putin for you better than Stalin?

Putin simply act is more sophisticated in the new world. It kills the mind of people through propaganda and TV. Stalin just killed in the camps. One needed absolute power and “eat devour.” Putin wants more and chic to live on their hidden cottages. The world has changed, before you could settle for the handset and caviar, and now more temptations. On the Russian people as no one thought so, and does not think.

You asked me where I got the information about Russian-speaking in the Ukrainian army. If you look at reports from zone ATO, not Russian TV about which you yourself said that it “kills the mind,” then see this. They are what they are fighting against the Russian right to talk in their native language when talking to yourself on it?

Even so, yes fighting. Because they have poisoned the mind of the same propaganda from the Ukrainian side. They do not remember their relationship. Heard about the Jews anti-Semites? Here they are exactly the same, only worse. These zombies Gestapo.

So, with your words, it turns out that the National Guard of Ukraine is in the south-east, to destroy all Russian, and not only the separatists?

Of course. You understand that the militia support 99% of the population of New Russia. We can have your squabbles within the militia, but the population we fully support. Because people remember how they crushed all these years, humiliated, forced Ukrainize tried. Do you think that if we do not support, we would have kept the defense so long? We curved deactivated firearm, and they have the latest American, and still they will take us to hell because we are Russian, we have no one has ever won.

And their ultimate goal is to clean up the region? How do you imagine that?

It’s very simple, subdue people by force and arrange the information blockade. West in this beautifully help. Turn people into slaves and forced to work in Kiev and Galicia, as it was before. Only now it will be in the position full of slaves. Here, we can not allow our children will not forgive us. Putin it all to one place, NATO has encircled the whole of Russia, and he has some idiotic introduces sanctions against delicacies. If we do not react with force, then it will be too late.

If you do not respond, it is regarded as you?

As a betrayal of the Russian people.

And how do you assess the emergence in Russia of movement under the slogan “Stop feeding Moscow”, which requires more power to the regions?

I perfectly understand Siberia runs on Moscow, all the money flow away from the region. But now is not the time for this. Now it is necessary to repel fascism in Ukraine.

But you yourself said that the aim of the West razderbanit Russia. It turns out that the Kremlin helps him in this? And why Siberians, for example, is worse donetchan? After all, following your logic, they are also forced to work in the capital.

I would not be surprised if Putin recruited another, when he served in Germany. All of Russia’s actions against the West too theatrical, the real strength of Russia has never once showed. But as far as Siberia, unlike in the Donetsk, Siberians are not forbidden to speak in Russian and proud of their history. But I will say it again, when the time comes, we’ll deal with Putin, now the main thing to fight back, “junta” in Ukraine.

As residents of the south-east of Ukraine were forbidden to speak in Russian and proud of its history?

And you have not heard, as forbidden literature, are forced to learn the Ukrainian language? How Bandera tried to focus their torchlight processions? Kyiv authorities constantly pressed Russian, humiliated and forced them to work for the whole of Ukraine.

Honestly, you can hear different, but the reality is otherwise.

Well, tell me how it is in reality.

Required. But outside of this interview, it’s still not a debate.

You have said that, as you say, “junta” in the south-east of Ukraine rebuffed and Russian special forces. Chechens do you see there?

I‘ll say this, the Chechens were there, some guys were with them float and behave defiantly some of them, but I have seen Russian boys with crosses on the body, which behaved much more shameful.

You mean the swastika tattoo? What exactly did they do?

The time will come I‘ll tell you everything.

Why not now?

Because it is not necessary now to arrange dismantling. Guys now need to strengthen morale.

Good. With the Chechens and Russian special forces is clear. Was there anyone else in the Baltic countries and particularly from Estonia?

I like how you say “Baltic States” as if it makes them stronger. Baltics and there she was – the territory of the Russian Empire. In truth, I did not advertise that came from Estonia. It is difficult to say whether there was someone else from the Baltic. There are in fact no mug by country. All consider themselves part of the Russian world.

Germans and Scandinavians you would not agree

Yes, I wanted to spit on the Germans and Scandinavians.

And on the Crimean Tatars?

And where does the Crimean Tatars?

Well, you’re certainly think the Russian Crimea, as well as the Baltic states. That is, for you the story begins and ends in Russia. There was nothing before or after.

And why should I be interested in the views of other nations? I care about the fate of Russian history and the world, the attachment of my people. If someone wants to challenge history, he will have to fight with us.

It is interesting to learn in such a case, what are your plans for Estonia?

The noblest (laughs). Russian philosophy is very simple: do not touch us, and we will not touch you. I can not say that in Estonia everything is perfect, but as long as I live here and frank russophobia personally does not feel. But this does not mean that it is not.

That is a question for you here more personal feelings?

You see, she russophobia everywhere, but to varying degrees. Ukraine – is a good example for other countries of Estonia. Will humiliate us get a decent answer. So I urge everyone to think carefully about this. So far I have tolerated here and have better things to Estonia. But if I was forbidden to speak in Russian and debase the exploits of their ancestors Bronze Night” they seem to walk in a summer garden.

It turns out that the Estonian russophobiafor you was more tolerant than betrayal of the Russian leadership?

Look. When you betray friend – is one thing, but when you betray the father or mother is quite another. I can with this person to walk on the same street, I can not even vodka drink in one company. But devoted mother – no. And here in the Kremlin now entrenched people who betray their children, their own people. Do you understand?

An interesting comparison. Let’s go back to the beginning to the story of betrayal and Boeing. What happened and why it was the last straw for you?

You see, I came to New Russia at war with The Punisher” and not with the peaceful people. But as you can normally fight with such weapons? When you have a BMC, but there is no identification system? You hit the target, not knowing what it is. Moreover, receiving information that is plane junta“. How can you resist? For me it was the end. Well, Putin pissing” give us a normal weapon. But then nothing at all, come on. BEECH passed what? There was a flash in the pan, and Putin has begun to bow to the West, all promising to rein here. I do not care everything it wanted. Its policies and offered the guys with this plane. If given the normal weapons would have long ago released Novorossia.

Do you have evidence that Boeing was shot down separatists and BEECH they gave the Russian side?

I can only say what I know. I did not press the button and nothing was carrying, but the information is scattered quickly. Everyone thought that the plane was shot down, “junta”, it turned out that no. Everyone was shocked. Then there was a version of the Ukrainian fighter and everything quickly convince myself that it’s not us. I can not do that. I can not participate in the killing of civilians, and then to convince oneself that it is made ​​by someone else. What we are then better junta”?

I went there to fight for the Russian, you know? And it so happened that while some fighting, others do loot and con boys. I am ready to die, but not for Putin and not for those who are there now in command. Whether it‘s my house – I would not have a choice. But after the situation with Boeing, I decided to leave. In such circumstances, it is impossible to fight a war.

That is, to make it clear: you do not have any audio or video evidence that Boeing was shot down by separatists using Russian weapons?

No.

Under what conditions you are ready to return to fight in the Ukraine?

If I see that the management does not take Moscow’s henchmen, and the Patriots of Russia and the New Russia, and that Russia is ready to help, not to substitute guys.

But I want to say one more thing. I have already said that I am not a traitor, never was and never will. Just under the circumstances, I do not want to be a daredevil is not clear who. Now the situation is difficult, but it is still possible to expand, and if Russia does not interfere, I can promise to Putin that he will then have to answer for it.

Before starting the interview, you asked me to, I did not ask you stupid things” about the torture of prisoners of war and a monetary reward for the murder of Ukrainian military

Yes, because I did not pay anybody, and I did not tortured. I do not know people who have received money for the murder of punitive.” Well, I do not comment on rumor going.

How do you see a way out of this situation?

Russia should intervene. Victory Novorossia on – restoring order in Kiev. If the Lions get up and we arrive to the city. I say for the last time: Galicia is on fire, do not wake the beast. If someone wants to fight with us we will protect Russian everywhere, even in Australia.

Do you mean that Russia should use its full military power in Ukraine, has openly?

Yes.

What advise do Russian that do not support you and want to see Ukraine as a unified country?

Nothing. When we come they fall silent, because they usually collaborators.

Nicholas, do you really think that your position, the position of the people close to you in spirit, helping Russian around the world?

My position has not demanded a public authority and, look, what position are Russian worldwide. I’m not talking about the oligarchs, who, incidentally, did not Russian. I’m talking about ordinary people. There’s your answer. When people in my position will be in the Kremlin, and then everything will change.

With Nikolai we talked for about three hours. Not all included in this interview, because some statements Nicholas can publish only if have on hand at least some evidence. At least I made ​​the decision. In general, the position of Nicholas for me is clear: the world will come when Russia conquered half the world.

Вескимеэс фактически взял на себя функцию верховного жреца. / Veskimees actually took over the function of the High Priest .

Ph.D. Rafik Grigoryan.

Писатель Сийм Вескимеэс в Postimees предложил лишить неграждан права голоса на муниципальных выборах, а недостаточно лояльных высылать из страны. Свое мнение по поводу заявления Вескимеэса высказал доктор философии Рафик Григорян.

«Писатель Сийм Вескимеэс выступил с эмоциональным предложением или призывом лишить неграждан права голоса на местных выборах, лишь на том основании, что ему не нравится Сависаар и те, кто голосует за центристов.

Любить или не любить Сависаара – это его личная проблема и меня это не волнует. Но вот его призыв лишить политических прав 7-8% населения Эстонии (неграждан), да еще начать преследовать людей за «нелояльность», не имея никакого понятия об этом термине, есть ни что иное, как провокация человека, который стремится к дестабилизации нашего гражданского общества. Фактически он взял на себя функцию верховного жреца, который определяет, кто лоялен, а кто нет, кто достоин жить в Эстонии, а кого надо высылать из страны.

Мне кажется, что люди, которые любят распоряжаться и управлять чьими-то жизнями и судьбами, это своего рода маньяки. Они не понимают, что есть вещи посложнее, чем вершить судьбы других людей. Это — набраться храбрости и стать хозяином хотя бы собственной жизни, не быть марионеткой в чьих-то руках и не пытаться стравливать людей по этническому признаку».

 

Google translation !

Writer Siim Veskimees in Postimees proposed to deprive non-citizens the right to vote in municipal elections, and insufficiently loyal to expel. An opinion on the statement expressed Veskimeesa Ph.D. Rafik Grigoryan.Writer Siim Veskimees made ​​an emotional appeal to the offer or deny non-citizens the right to vote in local elections, on the sole ground that he does not like Savisaar and those who vote for centrists.

Like or dislike Savisaara – this is his personal problem and I do not care. But his call to deny political rights to 7-8% of the Estonian population (non-citizens), and even begin to persecute people for “disloyalty”, having no idea about this term, is nothing but a provocation a person who tends to destabilize our civil society. In fact, he took over the function of the High Priest, which determines who is loyal and who is not, who is worthy to live in Estonia, and who should be expelled from the country.

I think that people who like to control and manage someone’s lives and destinies, it kinda freaks. They do not realize that there are things more difficult than to decide the destinies of others. This the courage to become the master of his own life at least, not be a puppet in someone’s hands and not try to play off of people along ethnic lines. “

Pro-Federalization Activists Rout Ukrainian Armoured Column in Stepanovka, Novorussia.

Конец проектов «Новороссия» и «Самостійна Україна». / End of project “New Russia” and “Independent Ukraine”.

Конец проектов «Новороссия» и «Самостійна Україна»

Основной проблемой ДНР и ЛНР была их относительная, но всё же легитимность. Основной источник финансирования боевых действий на Украине — это Европа. Если платить придётся США, то они немедленно вспомнят о том, что подавляющее большинство их населения не сумеет найти Украину на глобусе.

Несмотря на оказываемое на них давление, европейцы всё же воспринимали сформировавшее какие-никакие институты власти население Юго-Востока Украины как угнетённое меньшинство, добивающееся своих прав, и стремились усадить противоборствующие стороны за стол переговоров. Таким образом, продолжение конфликта в его нынешней форме неуклонно вело к политическому решению — а это последнее, что устраивало как американских заказчиков, так и Кремль.

В случае подобного исхода транснациональные корпорации теряли часть рычагов своего, на сегодняшний день безраздельного, контроля над правительством в Киеве, а их частные военные компании — постоянный источник солидных доходов.

Россия получала по соседству ещё один чемодан без ручки наподобие Республики Южная Осетия или Приднестровской Молдавской Республики. При этом развитии событий над Кремлём нависала угроза, что в Киеве всё устаканится, к власти придёт правительство, которое откажется от территориальных претензий по Крыму — и Украина будет принята в НАТО.

Остроумная шутка В. В. Путина, назначившего курировать новороссийский проект В. Ю. Суркова, содержала лишь долю шутки. В 1935 году И. В. Сталин разъяснял: «Надо понять, что при наших нынешних условиях «кадры решают всё», — и нынешний российский президент никогда не разбрасывался кадрами, даже несколько экзотическими. Ведь в одной из его любимых книг сказано: «Держи своих друзей близко, врагов ещё ближе» — и эта максима вновь доказала свою актуальность.

В результате кропотливой работы американских советников вся Украина напоминает небрежно стянутую вязанку хвороста, и для её надёжного поджига новороссийская утопия подходит не более, чем влажное бревно, тогда как американским и российским заказчикам требуются сухие щепки.

Однако из чего же изготовить щепки, если не из бревна? Наколоть, нарубить и подсушить огнём. Когда ДНР и ЛНР утратят здания и помещения своих квази-правительств и квази-парламентов, вооружённые силы их бывших министерств обороны расколются на неисчислимое множество партизанских отрядов, пусть и объединённых тем или иным движением сопротивления, они понесут войну в стан врага — и заполыхает вся Украина.

Вот тут-то Европа и попалась. На современном новоязе все партизаны и любые движения сопротивления называются террористами — и пусть только посмеют союзнички по НАТО отказаться внести свою лепту в войну против террора. Тем более, что войска посылать не надо, а не то ещё сдуру победят или как-то иначе решат проблему. Под соусом борьбы с терроризмом деньги дать можно, а больше ничего не требуется. Умеючи — можно нагреть руки на каждом пожаре, и некоторые американцы умеют.

Донецк уже окружён, и в городе действуют частные военные компании. Против них, как было в Славянске, у ополченцев нет ни единого шанса — а затем последует Луганск. Пока в Донецке и Луганске находятся ополченцы, американцы туда не пустят украинские войска, чтобы всех не перебили — неважно, кто кого. Заказчиков в равной степени не устраивает как разгром украинской армии, так и уничтожение ополченцев.

По сути речь идёт об «иракизации» Украины. Кстати, агентства новостей, кажется, ещё не сообщали, что обученные и вооружённые американцами как бы против Асада войска «Исламского государства» уже стоят в нескольких километрах от столицы Иракского Курдистана города Эрбиль. Гораздо хуже вооружённая Пешмерга обратилась к НАТО с просьбой о поставках современного оружия — и американцы согласились. Правда, в последний момент решение было зарублено Германией, опасавшейся, что в результате заполыхает турецкий Курдистан. Просто к слову пришлось.

Украинцы отсидятся в оркестровой яме, аккомпанируя на сталинских органах — а потом выйдут на подиум раскланяться. Подсушенные огнём щепки ополчения разлетятся по всей Украине, которая заполыхает в ближайшие месяцы. Партизаны не побеждают в войнах, но и армии не побеждают партизан. Поэтому вся эта история может длиться сколь угодно долго. Например, пока Брюссель не устанет печатать евро.

Теоретически Россия ещё могла бы вмешаться, но в Кремле пожмут плечами: зачем? Российское вмешательство повлечёт за собой обращение украинского президента к американскому, и в свою очередь обращение того к союзникам по НАТО. В результате Россия действительно рассорится с европейцами, а потом будет найдено политическое решение, в результате которого Центральная и Западная Украина в той или иной форме будет интегрирована в Североатлантический пакт. Так не лучше ли просто немножко подсобить американцам сжечь эту страну дотла? Ведь в этом теперь и заключается сформированная всевозможными голосами Америки суверенная воля украинского народа.

Опубликовано 12.08.2014 в 07:56
                                                                                  Google translation !
The main problem of the DNI and the LC was their relative, but nevertheless legitimate. The main source of funding for military operations in Ukraine this is Europe. If you have to pay the United States, they immediately remember that the vast majority of the population will not be able to find Ukraine on the globe.

Despite the pressure on them, the Europeans still perceive Formed some no institutions of power in South-East of Ukraine as oppressed minority, to pursue their rights, and sought to seat the warring parties to the negotiating table. Thus, the continuation of the conflict in its current form has steadily led to a political solution – and this is the last thing that suited both American customers and the Kremlin.

In the event of such an outcome, transnational corporations have lost part of his arm, to date, undivided, control of the government in Kiev, and their private military companies a constant source of solid income.

Russia received next door one more suitcase without a handle, like the Republic of South Ossetia or the Dniester Moldavian Republic. In this scenario, over the Kremlin is threatened, that in Kiev all calm down, come to power a government that refuses to territorial claims in the Crimea and Ukraine will be admitted to NATO.

Witty joke Vladimir Putin, appointed to oversee the project Novorossiysk VY Surkov, contained only a fraction of a joke. In 1935, Stalin explained: We need to understand that under our present conditions” cadres decide everything “and the current Russian president never scatter shots, even more exotic. Indeed, in one of his favorite books says, “Keep your friends close, enemies closer” – and this maxim again proved its relevance.

As a result of hard work of American advisers all Ukraine reminds casually tightness fagots, and for its reliable ignition Novorossiysk utopia is not for more than a wet log, while the American and Russian customers require dry kindling.

However, what does make chips, if you do not log out? Chop, chop and dry fire. When DND and LC will lose their buildings and premises quasi-government and quasi-parliament, the armed forces of the former ministries of defense will crack on a countless number of guerrilla groups, though united in one way or another resistance movement, they will suffer the war to the enemy and flared all Ukraine .

It was then Europe and caught. On today’s newspeak all guerrillas, and any resistance movement called terrorists and let only dare soyuznichki NATO refuse to contribute to the war against terror. Especially because it is not necessary to send troops, and not something else foolish win or otherwise solve the problem. Sauce fight against terrorism can give money, and nothing more is required. Skillfully – you can warm your hands on every fire, and some Americans are able to.

Donetsk already surrounded, and the city has a private military company. Against them, as Slovyansk have militias no chance and then follow Lugansk. While in the Donetsk and Lugansk are militias, Americans will not be allowed back Ukrainian troops to all did not break – no matter who wins. Customers equally not satisfied with the rout of the Ukrainian army, and the destruction of the militia.

In fact we are talking about irakizatsii” Ukraine. By the way, the news agency, it seems, has not yet reported that trained and armed by the Americans, as it were against Assad army “Islamic state” are already a few kilometers from the capital of Iraqi Kurdistan, Erbil. Much worse armed Peshmerga appealed to NATO to supply sophisticated weapons and the Americans agreed. However, at the last moment the decision was hacked Germany feared that flared up as a result of Turkish Kurdistan. Just the way I had to.

Ukrainians had served in the orchestra pit, accompanying on Stalin’s organs and then take to the catwalk bows. Dried kindling fire militia scatter all over Ukraine, which flared up in the coming months. Guerrillas do not win wars, but the Army did not defeat the guerrillas. Therefore, the whole story can last indefinitely. For example, while Brussels is not tired to print euros.

Theoretically, Russia could still intervene, but the Kremlin shrug: why? Russian intervention would entail the handling of the Ukrainian president to the American, and in turn the treatment of the NATO allies. As a result, Russia is really quarrel with the Europeans, and then will be finding a political solution, which resulted in the Central and Western Ukraine in one form or another will be integrated into the North Atlantic Treaty. Is not it better just a little podsobit Americans burn this country down? After all, this is now, and is formed by all kinds of Voice of America the sovereign will of the Ukrainian people.
Published on 12/08/2014 at 07:56

Эксперт из «богатой» Эстонии назвал Россию бедной страной ! / An expert from the “rich” Estonia has called Russia a poor country !

estoniastoniamap300

Известный эстонский политолог Аарне Веэдла, считающийся в «богатой» Эстонии экспертом по истории и международным отношениям, полагает, что Россия – это бедная страна, которой очень трудно будет обойтись без закупок продовольствия на Западе.

«Не надо наивности, западные страны очень богаты, а Россия бедная», – заявил Веэдла, комментируя эмбарго, введённое Москвой на поставки продовольствия из США, Евросоюза и некоторых других государств, поддержавших антироссийские санкции Запада.

Комментируя ситуацию на интернет-портале популярного таллинского издания «Столица», эксперт указал, что все жившие во времена СССР прекрасно понимают цену российскому «пустословию». Эстонец убеждён, что западные продукты питания всё равно будут поступать на прилавки российских торговых сетей. В качестве варианта для обхода запрета, по его мнению, будут использоваться китайские посредники.

«Наверняка «мзда» будет побольше, а так всё будет продолжатся по старинке, ибо импортеры России – это люди из команды Путина», – резюмировал Веэдла.

А между тем, как передает ИА «Интерфакс», акции российских продовольственных компаний на “Московской бирже” продолжают дорожать вторую торговую сессию подряд на фоне введения Россией санкций на ввоз продовольствия из Европы и США.

По состоянию на 10:35 мск. понедельника, 11 августа, акции ОАО “Группа “Разгуляй” подорожали на 18,7% (до 10,41 рубля за штуку), ОАО “Главторгпродукт” – на 11,7% (до 2,25 рубля за штуку), холдинга “Русгрэйн” – на ,7% (до 9,7 рубля за штуку).

При этом рост индекса ММВБ к этому моменту составил 2%, а индекса РТС – 2,5%.

Напомним, что Россия с 7 августа ввела эмбарго на импорт некоторых видов продукции из тех стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских организаций и граждан. Запрет касается поставок говядины, свинины, плодоовощной продукции (овощей и фруктов), мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Google translation !

Known Estonian political Aarne Veedla, considered in a “richEstonia expert on history and international relations, believes that Russia a poor country, which is very difficult to do without food purchases in the West.

Do not be naive, the Western countries are very rich, and the poor Russian,” – said Veedla commenting embargo, imposed by Moscow on the supply of food from the United States, the European Union and some other countries that supported the anti-Russian Western sanctions.

Commenting on the situation on the website of the popular Tallinn edition of “Capital”, the expert pointed out that all who lived in the times of the Soviet Union understands the price of Russian Jabberwocky.” Estonian convinced that Western food will still arrive on the shelves of Russian retail chains. As an option to bypass the ban, according to him, will be used by the Chinese middlemen.

Surely,” bribe is a little more, and so all will continue in the old way, because importers Russia – people from Putin’s team” – summed up Veedla.

Meanwhile, as the news agency “Interfax”, shares of Russian companies in the food, “the Moscow Stock Exchangecontinue to go up a second consecutive trading session on the background of Russian sanctions on the import of food products from Europe and the USA.

As at 10:35 MSK. Monday, August 11, shares of “GroupRazguliay rose by 18.7% (to 10.41 rubles per share), of” Glavtorgprodukt by 11.7% (to 2.25 rubles per share), the holding companyRusgrain – by 7% (to 9.7 rubles per share).

The growth of the MICEX index at this point was 2% and the RTS index 2.5%.

Recall that Russia from August 7, imposed an embargo on imports of certain products from those countries that have imposed economic sanctions on Russian organizations and citizens. The prohibition applies to the supply of beef, pork, fruits and vegetables (vegetables and fruits), poultry, fish, cheese, milk and dairy products from the European Union, the USA, Australia, Canada and Norway.

 

Вернувшиеся на родину украинские военнослужащие обвинили Россию в «показухе». / Returnees Ukrainian servicemen accused Russia of “window dressing”!

Вернувшиеся на родину украинские военнослужащие обвинили Россию в «показухе»

Вернувшиеся на родину украинские военнослужащие обвинили Россию в «показухе»

Вернувшиеся в Киев украинские военнослужащие, которые попросили помощи у российских пограничников и перешли на территорию России, дали интервью журналистам, где уже не звучали слова благодарности за спасение, сообщают «Вести».

И если раньше они говорили, что не ожидали такого приема:

«Нас приняли, как своих. Напоили, накормили».

«Я не ожидал, что примут нас так, дадут палатки».

«Если бы мы не перешли, мы бы там полегли».

«Непонятно, по каким причинам украинский народ просто уничтожает сам себя. С той стороны, как мы их называем, сепаратисты, в России их называют ополченцами, — такие же люди. И мы – такие же люди. Почему мы это делаем? Мне абсолютно это не по душе. Этот конфликт в нашей стране должен решиться только мирным путем».

То теперь стали обвинять Россию в «показухе»:

«Они нас ждали! Там была комиссия ОБСЕ, от Европы вроде. Вот чистая показуха! Они нас встретили хорошо, все замечательно! Но если бы там не было комиссии — совсем все было бы по-другому».

Военнослужащие заявили, что готовы воевать и дальше, хотя и выразили недовольство неразберихой, отсутствием нормального снабжения и четких приказов, замалчиванием данных о потерях. Все что им нужно, чтобы снова начать убивать – комфортные условия и возможность отдохнуть и повидаться с родней.

http://topwar.ru/55845-vernuvshiesya-na-rodinu-ukrainskie-vo…

Sorry,Google translation !

Returning to Kiev Ukrainian soldiers, who have asked for help from the Russian border and crossed into the territory of Russia, gave an interview to journalists, where no one heard a word of gratitude for salvation, according to “News”.

And if they had said they did not expect such a reception:
“We have adopted as their own. Watered, fed. “

I did not expect that they would take us so give the tent.”

If we had not moved, we would have perished there.”

“It is unclear for what reasons the Ukrainian people just destroys itself. On the other side, as we call them, the separatists, in Russia they are called militias – the same people. And we – the same people. Why are we doing this? I absolutely do not like it. The conflict in our country should be resolved by peaceful means. “

Now began to accuse Russia of “window dressing“:

“They were waiting for us! There was a commission of the OSCE, from Europe like. That is pure window dressing! They met us well, everything is fine! But if there was not a commission – absolutely everything would have been different. “

Military personnel said they would continue to fight, even though expressed dissatisfaction with confusion, lack of adequate supplies and clear orders, silencing data loss. All they need to start killing again comfort and the opportunity to relax and to see relatives.

http: //topwar.ru/55845-vernuvshiesya-na-rodinu-ukrainskie-vo …

As Estonia attack Russia ?

[fvplayer src=”http://kalevholland.planet.ee//wp-content/uploads/2014/08/Как-Эстония-нападет-на-Россию.mp4″ width=”1280″ height=”674″]

Aeg ärgata ! / Wake Up Call !

Ukrainischer Pilot gibt Abschuss von MH17 zu.

„Ukrainian Air Force Su-25UB with two MiG-29s (9-13) in background“ von Original uploader was Dima Sergienko at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia. Lizenziert unter Public domain über Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukrainian_Air_Force_Su-25UB_with_two_MiG-29s_(9-13)_in_background.jpg#mediaviewer/Datei:Ukrainian_Air_Force_Su-25UB_with_two_MiG-29s_(9-13)_in_background.jpg

Letztendlich war der Druck doch zu groß. Der Pilot der ukrainischen Su-25, die in der target=”_blank”>Präsentation des russischen Generalstabs gezeigt wurde, gab gestern zu, das Flugzeug mit seiner Bordkanone flugunfähig geschossen zu haben. Übereinstimmend wurden dazu Fotos der abgestürzten Boing gezeigt, die klare Einschlaglöcher von Maschinengewehrkugeln enthielt, die übereinstimmend einen frontalen Winkel zeigten und kaum von einer Buk-Rakete herrühren konnten. Bei vielen Pro-Russland Schreiberlingen in den Foren und Kommentarspalten des Internets stießen diese Beichte auf Erleichterung. Ein kleiner Sieg für die Putinversteher, die bisher erfolglos versuchten das Internet mit ihren Fakten zu überschwemmen.

 

Eine kleine Auflistung der üblichen Argumente der Putinisten:

Zum einen ist da der Machtwechsel in der Ukraine. Dieser erfolgte nach Aussage der pro-russischen Schreiber durch einen Putsch: Beleg dafür: Janukowitsch ist nie zurückgetreten. Wenn er das nicht tut, kann der Präsident nur durch ein Amtsenthebungsverfahren entmachtet werden. Im Falle eines positiven Entscheids der Gerichte, kann die Rada den Präsidenten mit einer 75% Mehrheit seines Amtes entheben. Diese wurde in der Abstimmung trotz offensichtlicher Manipulationen und target=”_blank”>massiver Einschüchterungen der Abgeordneten durch den rechten Sektor nicht erreicht.

[fvplayer src=”http://kalevholland.planet.ee//wp-content/uploads/2014/07/abstimmung-im-ukrainischem-parlament.mp4″ width=”320″ height=”240″]

Ein weiterer Punkt ist die allzu offensichtliche Präsentation des neuen ukrainischen Regierungschefs Arseni Jaszenjuk auf seiner Webseite. Dort wird nach Aussagen der Putinversteher klar deutlich, dass Jazenjuk ein Agent des Westens ist, der damit der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine klar überführt sei. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch die klare Parteinahme westlicher Politgrößen auf dem Maidan genannt. Auch wird n diesem Zusammenhang die innerhalb von 24 Stunden von den Außenministern von Deutschland, Polen und Frankreich, sowie den ebenfalls vom Westen gelenkten “oppositionellen Vertretern der Ukraine” Klitschko (Konrad Adenauer Stiftung), Tjagnibok (NPD/Swoboda) und Jazenjuk (NATO/USA) gebrochene Vereinbarung zur Auflösung des Maidan und zum Abzug der Polizei mit Janukowitsch genannt. Der Abzug der Polizeieinheiten machte für die gewaltbereiten Nationalisten den Weg zum Sturm des Präsidentenpalastes frei.

Und dann ist da noch der Sniper. Die Schüsse auf dem Maidan wurden von den kritischen und freien westlichen Medien einstimmig Janukowitsch in die Schuhe geschoben. Beweise dafür gibt es bis heute keine. Stattdessen verdichten sich die Hinweise, dass der Sniper vom Hotel Ukraina aus geschossen hatte, das zu diesem Zeitpunkt fest in der Hand der nationalistischen Aufständischen war. Als Beleg dafür gilt ein abgehörtes Telefongespräch mit Cathrine Ashton und Urmas Paet, sowie Aussagen des SBU und Hinweise aus der Bevölkerung. Die angekündigte Untersuchung der Vorgänge durch die neue Regierung ist bis heute nicht durchgeführt worden. Angeblich wurden sogar Bäume auf dem Maidan gefällt, um die Spuren zu verwischen.

Unstimmigkeiten mit der in freien westlichen Demokratien durch unabhängige Medien gefestigten Meinung gibt es auch hinsichtlich der Anti-Terror-Operation der demokratisch gewählten Kiewer Regierung in der Ostukraine. Angeblich sei die Bezeichnung “Pro-Russen” und “Separatisten” eine Erfindung der Westpresse. Die Menschen hätten gar nicht die Absicht gehabt sich Russland anzuschließen. Die zunächst unblutigen Proteste seien erst durch den “brutalen” Angriff der Kiewer Truppen zu einem Bürgerkrieg ausgeartet. Im Gegensatz dazu hätten friedliche Bürger versucht die Panzer der Angreifer mit bloßen Händen zu stoppen.

Schließlich das scheinbar stärkste Argument der Putin Versteher:

Es gäbe in Rechtsstaaten ein Gebot, die “Unschuldsvermutung”, die besagt, dass jemand solange unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist.

Bisher gebe es für den Absturz des malayischen Flugzeugs keinerlei Beweise, die auf die Rebellen hindeuteten, da bisher kein Beweis dafür existiert, dass sie entsprechende Kapazitäten hätten.

So bleibe ohnehin nur die ukrainische Seite als Hauptverdächtiger übrig. Das behauptet auch die Propaganda des russischen Vasallen Malaysia:

 • Angeblich wurde MH17 angewiesen auf eine Höhe herunterzugehen, in der auch ein Su-25 Kampfjet operieren kann
 • Ein Fluglotse haben MH17 angewiesen entgegen aller vorherigen Flüge über das Bürgerkriegsterritorium zu fliegen
 • Das zeige deutliche Spuren einer geplanten False-Flag-Operation

Natürlich ist hier klar ersichtlich, dass es sich bei den vorgelegten Informationen größtenteils um Fakten handelt.

Einen wichtigen Aspekt haben die Putin-Fans aber übersehen: Das wichtigste Gut in der Demokratie ist die Meinungsfreiheit. Ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie!

Die Arbeit mit Fakten ist auch ein klarer Angriff auf die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit nach westlichem Standard kann nur da existieren, wo Fakten fehlen.

Wie weit die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Russland inzwischen gediehen ist, sah man deutlich an der Pressekonferenz des Generalstabs der russischen Armee am Montag: Während in westlichen freien Medien angesichts der gezeigten Informationen sofort ein Sturm von Anschuldigungen in Richtung des offensichtlich Schuldigen losgebrochen wäre, der in einen gesunden Ausbruch von explosiver Meinungsbildung in den Kommentarspalten geführt hätte, durften die grimmig dreinschauenden Generäle keine einzige freie Meinung formulieren, wer denn nun schuld sei.

Was sind schon die paar Fakten gegen die überwältigende Mehrheit freier und selbstständig denkender Bürger, die sich durch intensiven Konsum unbewiesener Behauptungen in den westlichen Medien eine unabhängige und unbeeinflusste Meinung gebildet haben?

Was ist die geballte Kraft der mündigen Bürger des Westens gegen ein autoritäres Regime, welches durch die Präsentation von Fakten, die Meinung manipulativ in eine bestimmte Richtung lenken will – in ihre nämlich!

Was ist die geballte Schreibkraft so wunderbarer, westlicher Meinungsbildner, wie Robert Leicht von der FAZ, Jochen Bittner in der Zeit, Jan Fleischhauer im Spiegel oder Boris Reitschuster, die der fantasielosen, wortkargen russischen Faktenpräsentation kreativ entgegentreten, dann wert?

Wir müssen uns entscheiden, ob wir in einer Demokratie leben wollen, mit Meinungsfreiheit, Vielfalt und Kreativität oder in einer Diktatur, wo uns die Enge der Fakten zu erdrosseln droht!

 

Kas Eesti peaks sõdurid Kesk-Aafrikast koju tooma? / Should Estonia soldiers in Central Africa to bring home?

eesti-vaekontingent-siirdub-kesk-aafrika-vabariiki-kav-kesk-aafrika-vabariik-69417097
Kesk-Aafrika Vabariiki siirdunud Eesti väekontingent


Viimastel päevadel on taas tõusnud väga teravalt päevakorda küsimus: miks aitavad eestlased prantslastel viimaste endises koloonias korda luua, kui prantslased müüvad venelastele sõjatehnikat, hoolimata isegi Krimmi annekteerimisest ja reisilennuki allatulistamisest. Kaitseministeerium vägede kojutoomist mõistlikuks ei pea. Mida arvad aga sina, hea lugeja?

Prantsusmaa, Eesti liitlane nii Euroopa Liidus, NATO-s kui ka Kesk-Aafrika Vabariigi sõjalisel missioonil, on otsustanud jätkata Mistral-tüüpi ründelaevade tarnet Venemaale. Paljud eestlased leiavad, et säärasele reetmisele tuleks vastata kohese loobumisega KAV-i missioonil osalemisest. Kaitseministeerium aga leiab, et missiooni eesmärk on tagada KAV-i elanikkonna turvalisus ja Prantsuse-Vene laevatehingud seda ei muuda. Pealegi saab eestlaste missioon niikuinii juba kuu aja pärast läbi.

Hea lugeja, mida arvad sina? Kas väed tuleks viivitamatult koju tuua ja lõpetada missioon ennetähtaegselt? Anna teada kommentaariumis või kirjuta aadressil rahvahaal@delfi.ee !

Sorry,Google translation !

 

Over the past few days have once again risen very sharply on the agenda the question: Why will the Estonians in the former French colony of children in recent times to create the French military equipment sold to the Russians, despite even the annexation of the Crimea and the airliner shot down. The Ministry of Defence bringing troops home does not have to be reasonable. What do you think about you, good reader?France, an ally of Estonia in the European Union, NATO and the Central African Republic in a military mission, it is committed to the continued delivery of Mistral-class assault ships to Russia. Many Estonians consider that against such treason should respond to the immediate abandonment of KAV‘s participation in the mission. The Ministry of Defence believes, however, that the aim of the mission is to ensure the safety of KAV‘s population and the French-Russian vessel operations will not change that. Moreover, the mission anyway, Estonians can already after one month out.Dear reader, what do you think? Will the troops be brought home immediately and finish the mission prematurely? Let me know commentarium or email address rahvahaal@delfi.ee!

   Comments:
officer
24/07/2014 13:22
Estonia’s land-loving, educated and patriotic soldier of French imperialism in the Central African Republic to protect the interests of not going.
Report inappropriate kommentaarist748
Reply
2 replies
OPSEC
24/07/2014 13:24
Of course, your home, now! Frogs and creeping, do not help and it‘s not a treeningmissioonist absolutely no benefit.
Report inappropriate kommentaarist658
Reply
I think …
24/07/2014 13:26
it does not matter what I think.
Report inappropriate kommentaarist416
Reply
1 reply
Eduard
24/07/2014 13:28
Definitely a must, because if we do not stand for themselves, do not do it to someone else! If we can prevent one of the Mistral sale, we will not be able to prevent the second, third and fourth sales, including the sale of these vessels, which will be sent directly to our nose in the Baltic Sea. French action clearly shows that they have no plans to sell one ship to Russia, but plan to have a long-term military cooperation with Russia rogue nations!
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist537
Reply
1 reply
Odin
24/07/2014 13:29
All home soccer mm is not far away!
Report inappropriate kommentaarist153
Reply
But the Africans?
24/07/2014 13:29
Whoa whoa, if it does not ensure security in Central Africa? The French can be set and the ability to interrupt other contracts with them, but the Africans‘re not to blame, that the French deal with Russia do? Let them have their time again to finish.
Report inappropriate kommentaarist1035
Reply
2 replies
Horst Wessel
24/07/2014 13:29
Safari still miss out on the end of the current boys do. This month does not save anything. But the new Safari would not send boys. There is no need for more live bait to catch crocodiles
Report inappropriate kommentaarist337
Reply
Rein
24/07/2014 13:37
Surely this should be the beginning, it was groveling loobuda.Juba mòeldud.Teised latches are not afraid to say his opinion. It should be more of the upright.
Report inappropriate kommentaarist454
Reply
123
24/07/2014 13:41
Yes, it should bring home though. France may be your time to ensure there Mistral sent.
Report inappropriate kommentaarist384
Reply
marten
24/07/2014 13:41
No, we should be in there instead to send the troops. Maybe we can get us there the land itself, and then we can set up a colony there in Estonia. Extend the Estonian state well. Let’s do it.
Kafka
24/07/2014 13:47
I think that back. For where is the one for all, all for one.
Relations with France, of course, do not ruin it, but sirgeseljalisus be an advantage. I guess the politicians decide to have more information
Report inappropriate kommentaarist128
Reply
YES!
24/07/2014 13:49
YES AND NOW!
We do not need to be cleaned to French colonies onto it to French when companies steal it blank.To French will cooperate with the Russians, will not help us.

The soldiers home immediately!
Report inappropriate kommentaarist367
Reply
Pius
24/07/2014 13:53
Frenchmen might be better to invite their partners to Russia. it would be much more effective in their technology and weapons transferred, while they would also need the cover of darkness to training invite.
Report inappropriate kommentaarist331
Reply
al verde
24/07/2014 13:54
The mission ends after one month. Intelligent does not rush – the men come back after the mission is completed. However, it should be heated megaphone and immediately inform the whole world that in the light of the Mistral sale Estonians longer with the French public does not participate in the mission
Report inappropriate kommentaarist312
Reply
1 reply
Raiz
24/07/2014 14:02
have the right not to extend the mission, referring to the sale of the Mistral
Report inappropriate kommentaarist290
Reply
Eduard
24/07/2014 14:04
Boys should immediately bring home the French sale of Mistral will not give up. It’s money that would otherwise be in the Central African Mission, must now be placed Mistaralide anti-missile system purchase!
And the question is not only Mistralides, the French torpedo in addition to all the sanctions imposed on the Russiandirection!
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist243
Reply
bolt
24/07/2014 14:38
Of course, our guys bring home. Why are they there in fact is no one has to replace the arusaamatuks.Kui to send, you could send these guys who had been held hostage in Lebanon. Their recovery, for French children poetakse.
Report inappropriate kommentaarist134
Reply

24/07/2014 14:41
should ask, what was the need to send them there at all?!?! Estonian soldier still serving the homeland homeland, rather than earn somewhere in another country on another continent
Report inappropriate kommentaarist194
Reply
a.
24/07/2014 14:42
I think … wrote:
it does not matter what I think.
1 reply
Keep your pedemokk you busy if it does not matter at all.
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist75
Reply
a.
24/07/2014 14:50
al verde wrote:
The mission ends after one month. Intelligent does not rush – the men come back after the mission is completed. However, it should be heated megaphone and immediately inform the whole world that M. ..
1 reply
Do you think you got the balls to Estonian politicians dare to announce this to the world, or after?!? Whos report it? Paetikene or? Hahahaaa you’re a funny man!
The mission must be discontinued immediately and to the point! A clear signal that Europe and the French band such conditions are unacceptable to us. And if the French do not want to be our ally after more then let it not be – the allies” do not need any enemies at all!
Look at the user reviews

yes
24/07/2014 14:59
However, not to be sent to the Ukraine.
Report inappropriate kommentaarist51
Reply
1 reply
ehh
24/07/2014 15:23
But the Africans? wrote:
Whoa whoa, if it does not ensure security in Central Africa? The French can be set and the ability to interrupt other contracts with them, but Africans do not know the guy
2 replies
These Africans are irrelevant. The wars go as well as Syria, Iraq, etc., as well as the VBL would need peacekeepers, but …. It’s out there in Africa no. The French colonial state and the French have other interests in that country, rather than concern for their taplevate Blacks after.
Eestl soldiers back home, although the distinction is not guess, anyway misioonid ending in August, just as someone they are not going to renew.
Report inappropriate kommentaarist50
Reply
to: a.
24/07/2014 15:23
Work is work. They are not forcibly led into someone. And wages are significantly more likely than those who have millions of Estonians working in Finland. What kilada?
Report inappropriate kommentaarist35
Reply
1 reply
pff
24/07/2014 15:27
the officer wrote:
Estonia’s land-loving, educated and patriotic soldier of French imperialism in the Central African Republic to protect the interests of not going.
2 replies
What does gives Estonia? Estonia France ensue better weapons. French military industry produces all sorts of offensive and defense weapons. Both the missiles and military equipment on the sea finer than to protect the airspace of Estonia, and much more valuable. For example: http://www.youtube.com/watch?v=e5MUDEcvv2Q # t = 21
Let’s pouting, and we take advantage of the soldier, but the boats still go to Russia, and they are still going.
Report inappropriate kommentaarist01
Reply
a.
24/07/2014 15:38
to: a.kirjutas:
Work is work. They are not forcibly led into someone. And wages are significantly more likely than those who have millions of Estonians working in Finland. What kilada?
1 reply
What kind of work is work!? Now the question is not about picking people’s personal occupational interest. It is necessary to look at the broader picture, sõbrakene – at the moment we are talking about what is beneficial / harmful for healthy people of Estonia. I got them anywhere KAV-is available in Estonian soldiers. After I let it coat or Finnish strawberries, or even less. It is important that the sale of Mistral damaged most Estonians, Russians and security., Either directly or indirectly. This is important. And it is a fact that can not be so easily without ignoring the left. Sites now finally understand?!
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist92
Reply
Donetsk waiting
24/07/2014 16:01
jahkirjutas:
However, not to be sent to the Ukraine.
1 reply
They just need to send to Ukraine! Only then they will get real and life experiences that Estonia’s military needs. vante this mortal must learn!
Report inappropriate kommentaarist51
Reply
humanist
24/07/2014 16:20
.. on the contrary there is needed to bring more men to Estonian military, National Defence, police, and fire rvateenistus, brown .. let‘s just beginners in this respect, and protect these plants eagles there as well and all of this helped, protected by musselmannide Navy, the editor of the tophere, we got the best EUsocialist system can help, we have here a lot of free living space, get an apartment, we got freedom of religion, gender, etc. freedom to humans and become too rapidly integrate into Europe we have it on top of Brussels rapists, so why not other faiths nice sister nation in Africa .. we‘re rich European country and the way it should …. men, under the gun right now, and even the bus Africa … had kotitakse!
Report inappropriate kommentaarist51
Reply
1 reply
Bardak Osama
24/07/2014 17:08
humanistkirjutas:
.. on the contrary there is needed to bring more men to Estonian military, National Defence, police, and fire rvateenistus, brown .. let‘s just beginners in this respect, and protect these plants eagles Sea …
1 reply
Yes, but there should be send peacekeeping Sausage and Chief of Defence who felt that it is necessary for a word: suck). People sons, let it not be pawns creeper championship.
Konnasööjad fuss own imperialism, or take up moskoovid help. They‘re great friends: S
Report inappropriate kommentaarist70
Reply
HMC
24/07/2014 17:10
Who is this idiot sent them there at all? Terrace or? What to learn? Mistral sales are already relatively old topic, a surprise to anyone?
Report inappropriate kommentaarist51
Reply
In fact,
24/07/2014 17:12
NATO ally of the higher, the more it has to suck up to him. The biggest, of course, the USA. But KAV.s konnasööjad pay for each mahanotitud Negro gold, and uranium teemamnite. Estonia will soon be ready to nuke your crafting and then swing it to Putin. That’s why they let it be, and half of them like we used to hunt monkeys in the white man in America Indians massacred.
Mumm
24/07/2014 17:17
definitely and urgently
Report inappropriate kommentaarist02
Reply
Rottweiler
24/07/2014 17:30
Determined and, at least as long as the Mistral konnaõgijad Russians are selling weapons or Englishmen and Germans Own Transactions Putleriga reserve force. Not wanting to be someone that took place with the Dutch, but the mind of the aforementioned p .. because his head only when the Russians have their own “stuff” pe base heats the hot – and then the sky is the lament.
Report inappropriate kommentaarist50
Reply
wrong
24/07/2014 18:28
the officer wrote:
Estonia’s land-loving, educated and patriotic soldier of French imperialism in the Central African Republic to protect the interests of not going.
2 replies
Indeed goes, as told. Subject to the discipline of a soldier.
Known to be in command of the military personnel of politicians who do not love Ireland and the Netherlands are not patriotic.
Report inappropriate kommentaarist51
Reply
yeah, for sure
24/07/2014 19:14
Sale of Mistral Mistral sale but why should an Estonian soldier economic interests of a third country, after the fourth country to fight?
Report inappropriate kommentaarist40
Reply
Ahh!
24/07/2014 19:40
What is not canceled arms sales to Russia. Duplicity pigs. Estonian soldiers back now!
Report inappropriate kommentaarist40
Reply
dowel
24/07/2014 20:21
France‘s behavior is selfish and greedy for money. Also, they sell off Africa‘s, where we would have a fatal problem with its eastern neighbor, but pranslastele profits while working in Russia to deal offered. France can hardly be regarded as an ally. Rather slippery Sellik who calls himself our friend, but gives us teeth ihuvale retsidivistile money knife, it can be even more intimidating us.
And at the same time would like to see us to help him, because, after all, friends.
Forbid us to the fate of friends, foes, we can take care of myself inc.It should fetch the men, however, before the diplomatic justification for protest against the Mistral deal.
Report inappropriate kommentaarist60
Reply
poltergeist
24/07/2014 22:26
In any case, should bring home, why should our soldiers go to war to fight and kill foreign people there! Each of these places where people have visited have not been in any way connected with Estonia reasons! Accused Russia, but you are participating in similar or even worse deeds!
Report inappropriate kommentaarist10
Reply
That’s the way to schlepp out in the desert
24/07/2014 22:32
If you pratsuse navy, but there should not have been there in front of the Russians.
Report inappropriate kommentaarist01
Reply
I think so,
24/07/2014 22:58
should the
I am not able to understand that the things they have there with
why do we deal with all the time in other countries affairs, and his help and advice for each share half before reaching küsidagi
France so much that I happened alongside the tour group and tour guide spoke in French, and looking around, I saw two white people, while the rest were to now say it politely, the dark-skinned Frenchmen It is also our aim?

 pukemobn
24/07/2014 23:24
spotted the boys could be considered up there with the green mehikestega safari without our boys’
Report inappropriate kommentaarist10
Reply
..
07/25/2014 00:13
Eduard wrote:
Definitely a must, because if we do not stand for themselves, do not do it to someone else! If we can prevent one of the Mistral sale, we will not be able to prevent the second, third and fourth sale of t …
1 reply
And why not to sell military equipment to North Korea, Iran and Syria?
Report inappropriate kommentaarist00
Reply
WOMAN
07/25/2014 05:26
YES and immediately returned home,,,, OR WE NOT MEN!
OM and ugly to live their VALLAS IF NOT BY MEN,,
None of the family not feel SAFE AT ALL!
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist10
Reply
sprat
07/25/2014 06:57
Given that, a month after the end anyway, and that attempting to keep the peace in the local (non-prantsusele), then you should not. The same shall in any way to force the French to abandon the sale of Mistral to Russia pariah state.
Report inappropriate kommentaarist01
Reply
slope
07/25/2014 07:28
Paet stated CRIMEAN annexation of the time that Ukraine can not be helping, as the Ukrainian was NOT made ​​any aggressor PREVENT STROKE. NOW is a Ukrainian war, and what else is expected that soldiers were sent to be saved. The French are traitors and we must THEM TO CLOSE RELATIONS
Report inappropriate kommentaarist31
Reply
We’ll see
07/25/2014 08:45
We’ll show what we konnasööjatest them at all, and we think this pehmost Europe. There’s also the sanctions to impose on them in Europe and the distribution of the media criticism of these truths. Estonia, and we believe a lot of IRL victorious leadership.
Report inappropriate kommentaarist31
Reply
Sun.
07/25/2014 10:02
This is not the way I throw the weapon runs out of palm‘ll come! Everything goes so easily, or?
As the criminals are. In politics, things did not went one day to the judging.
Everything is bad, but we are doing wrong to make yourself? Small people who can not handle together! How will the great powers. Others can not write? back and forth bullshit goes on!
Report inappropriate kommentaarist20
Reply
patriot
07/25/2014 10:19
If anyone still can not understand how cynical and EU unity peeing
France is now the desire to sell the Mistral to Russia, then that person must be either a fool or a greedy bastard to be the same.
Report inappropriate kommentaarist21
Reply
it
07/25/2014 10:52
But the Africans? wrote:
Whoa whoa, if it does not ensure security in Central Africa? The French can be set and the ability to interrupt other contracts with them, but Africans do not know the guy
2 replies
Africa was and is a French Colonial, Las protect and help them because they are out of the treasure out of luck though, which is the thing we have in Africa?, we can not omadegagi handle and Spin strange country things up, others do not intervene but our defense forces are so powerful, interesting if we need to help the nigger come in here with spears touring and French techniques to the Russians do not sell it, do not be that lucky, money is important, and fly over the board right now.
Report inappropriate kommentaarist10
Reply
Eris
07/25/2014 10:55
Before you answer that question, it would be necessary to find out what benefits or losses from this operation will be in Estonia. By the government’s explanation is a bit vague in order to fully appreciate the readers to decide anything. Some may get a tiny benefit (if any be) KAV poorer people, who can be a part of some greater degree of security. But even this is more theoretical than take into account that there is a contingent of Estonia negligible.
 uncle Ruudi
07/25/2014 14:57
View konnasöödikud might of the Russian army armed to the teeth, and even some we even begin to cede to Russia Pact, but our government still does not bring out the men on the toilet.
Report inappropriate kommentaarist00
Reply
Kristjan
07/25/2014 18:24
Of course you should! We do not have anything to sheath Africa. Let there be it those who need it.
Report inappropriate kommentaarist00
Reply
but
07/25/2014 19:23
What else kysida, perhaps it would help moda, Kminister’s ytles to gain experience, I wonder if we go to conquer colonies in Africa, vöi.loomulikult home, it does not help the frogs creeping ahead, they will not come to help us when needed. so that the KJ O U now.
                                             NO COMMENTS !!!

 

Украинские СМИ признались что прячут стрелявший БУК- M1. / Ukrainian media that confessed gunman hiding БУК- M1.

Украинские СМИ признались что прячут стрелявший БУК

Украинские СМИ признались что прячут стрелявший БУК

 

Как всегда, хотели обмазать грязью Россию, но вымазались сами, спешат так, что ляпы уже даже не проверяют, побольше лжи, а там трава не расти.

Собственно речь о вчерашней статье из Цензора. «После крушения «Boeing-777″ террористы вывезли с Украины в Россию как минимум три зенитно-ракетных комплекса «Бук М1″.  

Позволю себе процитировать:

«….СБУ предоставила журналистам фото, сделанное на пути следования пусковой установки из города Снежное (Донецкая область) в направлении российской границы….»

Статья сопровождается целым Фотоколлажем, обращаю внимание на первое фото.

Украинские СМИ признались что прячут стрелявший БУК

 

Какая то хрень едет непонятно где и непонятно куда. Тем не менее это не мешает украинским военным уверенно заявить, что БУК с одной отсутствующей ракетой удирает в сторону России. Вот видео целиком.

” frameborder=”0″ allowfullscreen>

https://

Только незадача том, что прекрасно просматриваеhttps://тся банер, с которого легко определить местоположение, что и было сделано.

Украинские СМИ признались что прячут стрелявший БУК

 

Вторая фотография, где также отсутствует одна ракета, смотрим номер на БУКе — 312

Украинские СМИ признались что прячут стрелявший БУК

А теперь смотрим вот это видео, внимательно на 37 секунде и на номер.

 

https://

Опять 312, для тех кто плохо видит, есть фото этой колонны, которая еще в марте производила ротацию около Горловки и разумеется принадлежит украинской армии. К слову, ополченцев тогда даже еще не было.

Украинские СМИ признались что прячут стрелявший БУК

 

Что скажет юный бандеровец Кертиз или вечно сомневающийся Маршал? Это ведь не какое-то не журналистское заказное расследование или сказки блогеров, а переданные журналистам фотографии СБУ, поданые как ФАКТ!!!

Из этих видео следует прямо противоположное, что нам говорит Цензор с подачи СБУ, это не Россия прячет концы, а сами украинцы.

Sorry, Google translation !

As always, wanted to smear mud Russia, but smeared themselves in a hurry so that mistakes have not even checked, more lies, and where grass does not grow.

Actually talking about yesterday’s article of the Censor. After the collapse« Boeing-777 “terrorists taken from Ukraine to Russia at least three anti-aircraft missile systems” Buk M1 .

Let me quote:

…. SBU gave reporters a photo from the path of the launcher from Snowy (Donetsk region) in the direction of the Russian border ….

Article is accompanied by a photo collage, draw attention to the first photo.

Ukrainian media that confessed gunman hiding БУК М-1

What is not clear where the crap is going and it is unclear where. Nevertheless, this does not prevent the Ukrainian military confidently say that  one БУК М-1 missing missile scuttles towards Russia. Here is the entire video.

Just bad luck that perfectly visible banner, with which it is easy to locate, and that was done.

The second picture, which is also missing one missile, looking room on the beech – 312

And now look at this video carefully for 37 seconds and at the room.

312 Again, for those who do not see well, there are photos of this column, which in March is rotated about Gorlovki and of course belongs to the Ukrainian army. By the way, even if the militia was not.

What will the young banderovets Curtiz or forever doubting Marshal? This is not a not a journalistic investigation ordered or tales of bloggers and journalists sent photos of the SBU, filed as a FACT!

Of these videos should be the exact opposite of what we said to Censor feed SBU is not Russia hides the ends, and the Ukrainians themselves.

Лист до Росії з Донецька ! / Sheet to Rosії s Donetsk !

Так уж вышло, что я коренной дончанин. Гордиться тут особенно нечем, но это факт. Жил бы дома и до сих пор, если бы кучке сумасшедших фанатиков при поддержке России не пришло в голову устроить войну в моем родном городе и привезти туда российских наемников.

Теперь там кошмар. Ну, об этом вы как раз знаете. Это то, что вам показывают в ваших телевизорах со всеми отвратительными подробностями днями напролет. Так что давайте поговорим лучше о том, что вам не покажут.

Еще лет 7 назад я думал так же, как большинство россиян. Как типичный советский. Учитывая, что я с рождения жил в Донбассе – это было не удивительно.

Хоть я и учился после провозглашения независимости, образование получил типично российско-советское. Я рос и воспитывался на русских фильмах, на русской музыке, на русских книгах, я долго считал Россию дружественной страной, родственной страной, но теперь – все это в прошлом.

Теперь у меня, у моих близких, у миллионов русскоязычных и русских людей Украины больше никогда не повернется язык назвать вас братским народом.

Мы, ваши ментальные близнецы, выросшие на одних с вами книгах и мультфильмах, дошли до того, что хотим отгородиться от вас трехметровой стеной, как Израиль от Палестины.

Мы смотрим на штрихкод в супермаркете, чтобы не покупать то, что вы производите и не спонсировать войну.

Впервые за всю историю нашей страны большинство украинцев хочет вступления в НАТО, потому что понимают, что это единственное реальное спасение от безумного “брата”, который вдруг решил двинуть на нас войска.

Вам, конечно, тяжело понять масштабы этого явления. Вам показывают по телевизору карту, где Украину расчерчивают пополам, и говорят, что половина нашей страны – это не Украина, а что-то другое. Что там живут не украинцы, а русские.

Вы верите, что это так и недоумеваете, почему там до сих пор нет восстания. Судя по российским новостям, оно там должно вот-вот запылать, а на деле происходит ровно наоборот.

За георгиевскую ленточку в Днепропетровске, Запорожье, Херсоне на улице теперь могут и морду набить. Не бандеровцы – русские люди, изучавшие в детстве Пушкина и Блока.

Принято политкорректно говорить, что мы ненавидим только Путина, а россияне – это совсем другое дело. Вот уйдет Путин, и снова настанет мир и согласие. Снова будет все хорошо.

Но это неправда. Не будет.

Потому что Путин – это суть российского менталитета, ваша материализовавшаяся национальная идея, в том виде, в каком она сейчас существует.

Вы любите Путина за то, что он сделал с Украиной. Поэтому мы больше никогда уже не сможем любить вас.

Путин сотворил с Россией великое зло. Он так умело сжег между нами мосты, как не сделал бы это больше никто в мире. Никаким американцам, евреям, полякам никогда бы это не удалось так хорошо, как ему.

Весь ужас содеянного им вы поймете когда-нибудь потом, но сейчас вы слепы.

Путин магическим образом заставил вас поверить, что день вашего нравственного падения – на самом деле день вашего триумфа.

Он убедил вас, что подлая оккупация части территории дружественной страны, такое банальное крысятничество – это великая победа, которой стоит гордиться.

Он вызвал патриотическое возбуждение тем, что должно было вызывать стыд и отвращение.

И за это мы презираем не только Путина. Мы презираем Россию, и те 90% ее жителей, которые, выпучив глаза, вопят “Крым наш!”

Иногда я думаю, что Путин – сатана. Он профессионально умеет взывать к человеческим порокам. Он заставляет вас проявлять свои темные стороны, умело будит в вас мразь, превращает вас в озверевших скотов, жаждущих крови.

Не то, чтобы именно русские были такими уж плохими, а все остальные – святошами. Такова общечеловеческая природа. Мы видели, как в разные исторические периоды будили мразь в немцах, итальянцах, хорватах, сербах и т.д.

А Путин разбудил в вас. Заставил вас захлебываться ненавистью на форумах, желать войны, радоваться оккупации чужой территории и смертям людей, которых вы когда-то называли своим братским народом.

Он возбудил вас примитивным, низменным популизмом, выставил вас в самом неприглядном свете, в момент временного умственного помешательства, и мы, увы, запомним вас именно такими, а не нацией Сахарова и Достоевского.

Наверно, вы даже не виноваты. Есть ведь какой-то алгоритм разжигания этой массовой истерии – просто жмешь на нужные кнопки, показываешь по телевизору ужастики про распятых детей, и все – дальше общество ведет себя вполне предсказуемо. Тот, кому это нужно, просто совершает определенную последовательность действий.

Наверно, к вам следует относиться, как к жертвам социального эксперимента, и однажды вам будет очень стыдно за то, что вы все участвовали в этом. Наверно, нужно попытаться вас понять. Но простить вас и преодолеть свое презрение мы уже не сумеем. Даже если вы когда-то раскаетесь.

Да, чего скрывать, Путин достал мразь и из нас тоже. И мы тоже радуемся, когда очередной груз 200 пересекает границу и едет в Ростовскую область, или когда десяток-другой ваших превращается в решето. Это ужасно, но это правда.

Мы радуемся из чисто прагматических соображений – потому что каждый мертвый “колорад” уже больше не сможет убить никого из наших. Потому что вы теперь враги и оккупанты, пришедшие на нашу землю, отобравшие у нас Крым и приезжающие нас убивать в Донбасс.

Это ужасно, что вы, напав на нас, вынудили нас стать такими, что бывает противно от самих себя. И это еще один повод навсегда с вами порвать.

Вы влезли во внутренние дела независимого государства. Вы стреляете в граждан Украины на их земле из своего оружия и одобряете это по своему телевизору. И как бы вы не врали себе, что это все против фашистов, что это все обосновано и справедливо – в глазах всего мира вы агрессоры.

Исчезла навсегда страна-освободитель, страна победитель фашизма. Все это в прошлом. Теперь вы оккупанты, вы каратели, по вине которых гибнут невинные люди, падают ракеты на города, которые жили в мире, пока вы не пришли.

Ваши парады на 9 мая, весь этот пафос, военные песни, вечные огни – все это не стоит больше ничего. Это вранье.

Мы были крепко связаны общими праздниками, общими поражениями, общими традициями, но теперь это не имеет значения. Вы отторгли регион с населением в 2 миллиона, еще 3-4 миллионам запудрили мозги “распятыми мальчиками”, но 40 миллионов украинцев, огромный человеческий массив, навсегда отгородили от себя пропастью.

Урвав себе кусок земли, вы расплатились за это крупнейшим дружественным вам народом. Никакой Бжезинский еще пару лет назад не мог и мечтать о таком геополитическом поражении России.

Зря вы обвиняете в коварных кознях Америку, Британию и Израиль. Поверьте мне, как русскому дончанину, никто не сделал больше для нашей взаимной ненависти, чем безумные кликуши Глазьев, Кургинян и Дугин, призывающие убивать украинцев и потопить Украину в крови, или Путин, отправивший в нашу страну своих “вежливых людей”.

Мы все это видели, мы все это запомнили, мы этого не простим.

Да, безусловно, Россия – самая большая в мире держава, против которой Украина – точка на карте. У вас есть ядерные ракеты, а у нас – нет.

Если для вас нападение на того, кто заведомо слабее, кто не ожидал от вас подлого удара в спину и не готовился к войне с вами – это героизм, воля ваша. Но ни уважения, ни сочувствия от нас больше не ждите. Для нас Россия – отныне презренная “банановая республика зла”.

Ваши СМИ вам, конечно, этого не расскажут. Они создают иллюзию огромного раскола в Украине на украинских фашистов и русских, которого на самом деле нет.

Есть пару миллионов маргиналов – коммунистов, сталинистов, черносотенцев, православных фундаменталистов – которые всегда ненавидели Украину и сегодня выступают в роли коллаборантов в конфликте. И есть 39-40 миллионов украинцев, которые с ними не согласны.

Путин поставил нас всех перед радикальным выбором – за или против Украины. И нам пришлось его сделать.

Произошло то, чего вы пока еще не понимаете – российскую агрессию в Украине поддержали те, кто и так всегда был за вас, но 40 миллионов, которые были к вам всегда лояльны или нейтральны, из-за этой агрессии превратились в ваших врагов.

Сорок миллионов украинцев вынужденно стали “бандеровцами” в вашем понимании этого слова. Вот самое главное достижение Путина.

Бывают недружественные правительства. С ними можно конфликтовать. Можно накладывать на них санкции. Но нельзя унижать народы, потому что правители сменяются, а нации остаются.

Порошенко и Турчинов уйдут. Скорее всего – очень быстро. А вероломный захват Крыма, ваше подленькое вторжение, ваши танки и ПЗРК в Донбассе – вот это уже не пройдет. Мы просто не сможем объяснить своим детям в учебниках, почему вы так с нами поступили.

Юго-восток, который вы считаете своим, вы только оттолкнули. Потому что, представьте себе, у “укропов” и “хохлов” тоже есть гордость. Когда вы радостно бьетесь в припадках от того, что “Крым – ваш”, для нас это означает только одно – что Крым не наш.

Вы одинаково забрали его и у “бандеровцев” и у “русскоязычных соотечественников”. Вы отобрали Крым у Яроша, но вы так же забрали его и у харьковчан, полтавчан, одесситов. Вы плюнули во всех без разбора, не зависимо от языка и вероисповедания, со свойственным вам тупым чванством.

Это раньше вы говорили: славяне-братья, и мы соглашались. Теперь вы говорите – “салоеды”, “укры” и это оскорбляет всех, кто носит украинскую фамилию, имеет украинский паспорт, не зависимо от того за ЕС он или за Таможенный союз.

Вы не оставляете нам выбора, унижая всех подряд.

Весной российские “туристы” срывали и топтали в Донецке украинские флаги, и вешали вместо них свои. В этом вы отличаетесь от европейцев – они никогда не топтали наши символы.

Те, кто за Европейский союз – вешают свой флаг рядом с украинским, но не вместо него. Поэтому мы и выбрали Европу, и теперь уже не отступим. В нынешней ситуации это единственный путь, потому что интегрироваться с вами теперь может только полный псих и самоубийца.

Если вы все еще верите, что в Донбассе идет война между “ополченцами” и “хунтой”, то спешу вас расстроить – это не так. Война, которая идет у нас, от начала и до конца устроена вами.

Можно не верить мне, но спросите сами себя, почему “Донецкой республикой” управляют россияне? Почему в моем родном Донецке сейчас командуют москвичи Гиркин (Стрелков) и Бородай?

Я, коренной дончанин, их не знал и не звал. Я за них не голосовал. Если это не оккупация Донбасса Россией, то почему они здесь? И чем они отличаются от немецких гауляйтеров? Слабо найти десять отличий?

Если вы сочувствуете “ополченцам”, потому что они русские, то я вас заверяю – есть сотни тысяч русских, которые с ними не согласны, и которые сами страдают от их действий.

Посочувствуйте лучше им. Тем, чьи машины отбирают, кого по глупым обвинениям бросают в подвалы, кем прикрывается ваш Игорь Стрелков, который ведет себя в городе, как Шамиль Басаев в Буденновске.

Если вы сочувствуете жителям юго-востока, посочувствуйте лучше 38 военным из Днепропетровска, которые погибли в самолете, сбитом из вашего ПЗРК. Посочувствуйте сожженным в БТРах солдатам из Николаева. Как думаете, их родители, родственники, друзья будут любить Россию?

Если вы хотите знать правду о том, что такое “Донецкая республика”, попробуйте выключить телевизор, закрыть глаза и представьте на минуту, что кто-то вооружил всех наркоманов и уголовников вашего города. Что безумные ветераны чеченских войн, спивающиеся менты-отставники, забитые наколками рецидивисты, быковатые охранники-чоповцы, сумасшедшие казаки, толкиенисты, лимоновцы, скинхеды вдруг получили в руки оружие и неограниченную власть.

Представили? Если да, то тогда вам больше не надо ничего объяснять. Сделать такую же республику достаточно легко где угодно. Просто уберите название “Донецкая” и подставьте “Саратовская”, “Челябинская”, “Ростовская”.

Думаете, наговариваю на “ополченцев”? Тогда смоделируйте ситуацию – милиции нет, власти нет, оружие в свободном доступе. Что произойдет в вашем городе? Ну честно, признайтесь себе сами.

Раскачать ситуацию, поднять бессмысленный и беспощадный бунт в социально неблагополучном регионе, населенном люмпенами и безработными – достаточно просто. Бородаи, стрелковы, бабаи, мотороллы только поднесли спичку, а дальше полыхнуло, как в Гражданскую.

“Даешь республику”, “грабь награбленное”, “построим новый рай – Новороссию”.

Достаточно сказать, что репрессивный орган террористов в Луганске называется КГБ СМЕРШ. И это не шутка. Положа руку на сердце, признайтесь себе – нормально ли это и хотели бы вы, чтобы по соседству с вами работало такое учреждение?

Будни Донецка последние два месяца – мародерство, киднепинг, грабежи. Почитайте местные донецкие новости. Только за неделю с 16 по 23 июня угнаны и отобраны 47 автомобилей и один мотоцикл, причем 42 автомобиля были захвачены на дорогах вооруженными лицами. Неизвестными были похищены 14 человек. Это официальная информация от мэра.

А вот фотографии супермаркета “Метро”, которые видел весь мир. Его тоже ограбили “несчастные ополченцы”.

 Фото предоставлено автором

Продолжать можно долго, но есть ли смысл? Эйфорические состояния имеют свою специфику. Переживающий их субъект, пускай это и целый народ, плохо восприимчив к внешним раздражителям. “Крымнаш” – как наркотик, как влюбленность, затмевает ваше сознание.

Должно пройти время, чтобы вас отпустило, и вы поняли, что ничего не поменялось. Что Крым не стал ближе, не стал дешевле, не стал чище и комфортней для отдыха.

А вот вы сами, целый народ, самая большая в мире страна, запятнали себя позором агрессии и навесили на своих детей ярмо потомков оккупантов и гауляйтеров Гиркина и Бородая. Sad but true.

Счастливо оставаться.

Sorry,Google translation !

 It just so happened that I was a native from Donetsk. There is nothing particularly proud of, but it’s a fact. I would live at home and still, if a bunch of crazy fanatics supported by Russia did not occur to arrange a war in my hometown and bring back Russian mercenaries.

Now there is a nightmare. Well, that you just know. This is what you show in your TV with all day long disgusting details. So let’s talk better about what you do not show.

More about 7 years ago I thought the same way as the majority of Russians. How typical Soviet. Given that I have lived since birth in the Donbas – it was not surprising.

Though I learned after independence, education was typically Russian-Soviet. I was reared on Russian films on Russian music, books on Russian, I have long considered Russia a friendly country, kindred country, but now – all this in the past.

Now I, my loved ones, millions of Russian and Russian-speaking people in Ukraine would never dare to call you a brotherly people.

We, your mental twins who grew up with you some books and cartoons, have gone so far that you want to dissociate itself from the three-meter wall, as Israel from Palestine.

We look at the barcode at the supermarket to not buy what you produce and sponsor war.

First time in the history of our country the majority of Ukrainians want to join NATO, because they understand that this is the only real salvation from mad brother” who suddenly decided to move us to the troops.

You, of course, difficult to understand the magnitude of this phenomenon. You show on TV card, where Ukraine rascherchivayut half and say that half of our country it is not Ukraine, but something else. That live there are not Ukrainians and Russian.

Do you believe that this is so and wonder why there is still no uprising. Judging by the Russian news, it should be just about there blaze, but in fact exactly the opposite is happening.

For St. George ribbon in Dnepropetrovsk, Zaporozhye, Kherson, on the street and can now face stuff. Not Bandera Russian people, who studied in childhood Pushkin and Blok.

Accepted politically correct to say that we only hate Putin and the Russians is quite another matter. That leaves Putin, and again there will be peace and harmony. Everything will be fine again.

But it’s not true. Will not.

Because Putin is the essence of the Russian mentality, your national idea materialized in the form in which it now exists.

You like Putin for what he did with Ukraine. So we will never be able to love you.

Putin made ​​the great evil with Russia. He so ably burned bridges between us, as it would not have made more than anybody in the world. No Americans, Jews, Poles would never failed as good as him.

The full horror of his action then you’ll understand someday, but right now you are blind.

Putin magically made ​​you believe that the day of your moral decline – in fact the day of your triumph.

He convinced you that vile occupation of the territory of a friendly country such banal krysyatnichestvo it’s a great victory, which to be proud.

He called patriotic excitement that was a source of shame and disgust.

And for that we despise not only Putin. We despise Russia, and 90% of those people who, eyes bulging, screaming “Crimea is ours!

Sometimes I think that Putin Satan. He knows how to appeal to professional human vices. It forces you to exercise its dark side, skillfully arouses you scum, turns you into a brutal beast, bloodthirsty.

Not that it was Russian were so bad, and all the rest the sanctimonious. That is a common human nature. We have seen how in different historical periods in the wake scum Germans, Italians, Croats, Serbs, etc.

And Putin has awakened in you. Made you choke on hate forums, wanting war, rejoice occupation of foreign territory and deaths of people you once called your brotherly people.

He caused you primitive baser populism, put you in the bad light, at the moment of temporary insanity, and we, alas, remember you exactly as a nation and not Sakharov and Dostoevsky.

Perhaps you do not even blame. There is in fact some sort of algorithm that incite mass hysteria just press on the desired button, the horror on TV about children crucified, and all on society behaves predictably. Those who need it, just makes a sequence of actions.

Perhaps you should be treated as victims of a social experiment, and one day you will be very ashamed of what you are all involved in this. Perhaps you should try to understand. But to forgive you and to overcome their contempt we fail. Even if you repent once.

Yes, nothing to hide, and Putin took scum of us too. And we also rejoice when another load of 200 crosses the border and goes to the Rostov region, or when a dozen or two of your turns into a sieve. It’s horrible, but it’s true.

We rejoice for purely pragmatic reasons because every dead “Colorado” is no longer able to kill one of ours. Because you are now enemies and invaders who came to our land, we have selected the Crimea and coming to kill us in the Donbass.

It’s terrible that you attacking us, forced us to become like that is disgusted with themselves. And this is another reason to break up with you forever.

You climbed in the internal affairs of an independent state. You shoot at the citizens of Ukraine on their land out of his arms and approve it on your TV. And how could you not lie to yourself that it’s all against the fascists, it’s all justified and rightly so – in the eyes of the world you are the aggressors.

Gone forever country liberator country winner fascism. All this in the past. Now you invaders, you punishers through whose fault the lives of innocent people are falling missiles at the city, who lived in the world, until you came.

Your parades on May 9, all this pathos, war songs, eternal fires – is not worth more than anything. It’s a lie.

We were tightly linked by common holidays, common lesions, common traditions, but now it does not matter. You are torn away region with a population of 2 million, 3-4 million powdered brains crucified boys“, but the 40 million Ukrainians, a huge mass of humanity, all fenced off from himself the precipice.

Grab a piece of land, you paid for it the largest you friendly people. No Brzezinski a few years ago could not even dream of such a geopolitical defeat Russia.

You should not accuse the insidious wiles of America, Britain and Israel. Believe me, as a Russian from Donetsk, no one has done more for our mutual hatred than crazy hysterical Glazyev Kurguinjan Dugin and calling kill Ukrainians and Ukraine drown in the blood, or Putin, who sent her to our country polite people”.

We all saw it, we all remember, we do not forgive.

Yes, of course, Russia the world’s biggest power, against which the Ukraine – a point on the map. Do you have nukes, and we have – no.

If you attack the one who obviously weaker than those who did not expect from you vile backstab and not preparing for war with you – it’s heroism, your will. But neither respect nor sympathy from us no longer wait. For us, Russia – now despicable evil banana republic.”

Your media to you, of course, do not tell. They create the illusion of a huge schism in Ukraine Ukrainian and Russian fascists, which actually is not.

There are a couple of million outcasts the Communists, Stalinists, the Black Hundreds, Orthodox fundamentalists who have always hated Ukraine and today act as collaborators in the conflict. And there are 39-40 million Ukrainians who disagree with them.

Putin has put us all in front of radical choice – for or against Ukraine. And we had to do it.

What has happened is that you still do not understand Russian aggression in Ukraine supported by those who have always been so, and for you, but 40 million, which were always loyal to you or neutral, because this aggression turned into your enemies.

Forty million Ukrainians forced to become “Bandera” in your understanding of the word. Here are the most important achievement of Putin.

There are unfriendly governments. They can be in conflict. Can impose sanctions on them. But you can not humiliate people because the rulers take turns as the nation remain.

Poroshenko and Turchinov leave. Most of all – very quickly. A treacherous seizure of the Crimea, your vile intrusion, your tanks and MANPADS in Donbass – that it will not pass. We simply can not explain to their children in the textbooks, why do you do this to us.

Southeast, which you consider to be your, you just pushed. Because, imagine for “Dill” and “Ukrainians” have pride too. When you are fighting in fits of joy from the fact that Crimea – your” For us, this means only one thing – that the Crimea is not ours.

You took it the same way and Banderivtsy” and Russian-speaking compatriots.” You have selected the Crimea from Yarosh, but you just took it and Kharkiv, Poltava, Odessa. You spit in all indiscriminately, regardless of language and religion with his characteristic swagger you stupid.

This earlier you said Slavic brothers, and we have agreed. Now you say – saloedy“, “harboring” and it offends everyone who wears Ukrainian surname, has a Ukrainian passport, regardless of whether it is in the EU or outside the Customs Union.

You leave us no choice, humiliating everyone.

Russian spring “touristsdisrupt and trampled in Donetsk Ukrainian flags and hung them instead of their own. This differentiates you from the Europeans – they never trample our symbols.

Those who are in the European Union hang your flag next to Ukrainian, but not instead of it. Therefore, we chose Europe and now will not retreat. In the current situation is the only way to integrate because you can now just full of crazy and suicidal.

If you still believe that there is a war between the Donbass militia” and “junta”, then hasten to upset you it is not. The war that goes with us from beginning to end is arranged by you.

I can not believe it, but ask yourself why “Donetsk republic” run the Russians? Why is my native Donetsk team now Muscovites Girkin (arrows) and Boroday?

I, a native from Donetsk, they did not know and did not call. I did not vote for them. If this is not the occupation of Donbass Russia, then why are they here? And how do they differ from the German Gauleiters? Beginner find ten differences?

If you sympathize with militia” because they are Russian, I can assure you – there are hundreds of thousands of Russian who disagree with them, and who themselves suffer from their actions.

Sympathize with them better. Those whose machines are selected, who for some silly accusations thrown into cellars, who concealed your Igor Gunmen who behaves in a city like Shamil Basayev in Budennovsk.

If you sympathize with the residents of the south-east, 38 military sympathize better from Dnepropetrovsk, who died in a plane shot down from your MANPADS. Sympathize with the soldiers burned in APCs from Nikolaev. What do you think of their parents, relatives and friends will love Russia?

If you want to know the truth about what the “Donetsk Republic”, try to turn off the TV, close your eyes and imagine for a moment that someone armed all drug addicts and criminals of your city. What insane veterans of the Chechen wars, cops take to drinkretirees scored tattoos recidivists bykovatye guards chopovtsy crazy Cossacks Tolkienists, Limonov, skinheads suddenly got up arms and unlimited power.

Presented? If yes, then you do not need to explain anything. Do the same republic quite easily anywhere. Simply remove the name “Donetskand substitute Saratov“, “Chelyabinsk“, “Rostov”.

Think slander on militia”? Then simulate the situation – no police, no power, weapons freely available. What will happen in your town? Well honestly, admit themselves.

Destabilize the situation, raise the senseless and merciless riot in a socially disadvantaged area populated and lumpen unemployed is simple enough. Boroday, small Baba, Motorolla only brought the match, and then flashed as the Civil War.

Give us a republic”, “steal loot“, “build a new paradise New Russia.”

Suffice it to say that the repressive authority of terrorists called the KGB in Lugansk SMERSH. And this is no joke. Hand on heart, confess yourself – if this is normal and would like you to your neighborhood worked such an institution?

Weekdays Donetsk last two months looting, kidnapping, robbery. Read local news Donetsk. Just a week from 16 to 23 June and deported selected 47 cars and one motorcycle, and 42 cars were seized by gunmen on the road. Unknown persons kidnapped 14 people. This is the official information from the mayor.

But photos supermarket “Metro”, which saw the world. It also robbed unfortunate militia.”
Photo courtesy of the author

Can continue for long, but does it make sense? Euphoric state have their own specifics. Experiencing their subject, let it and the whole nation, poorly responsive to external stimuli. Krymnash” like a drug, like love, overshadowing your consciousness.

It will take time to let you go, and you realize that nothing has changed. Crimea is not got closer, did not become cheaper not become cleaner and more comfortable to stay.

And here you are, a whole people, the biggest country in the world mired in shame and aggression on their children hung yoke descendants of invaders and Gauleiters Girkin and beard. Sad but true.

Juhtkiri | Raha või väärtused ? / Editorial | Money or values?

(Konstantin Chernichkin)

Kui Euroopa suurriigid müüvad Ukraina konfliktist hoolimata Venemaale sõjatehnikat ning viivitavad kolmanda astme sanktsioonide kehtestamisega, on meil põhjust kahelda meie liitlaste siiruses.

Sakslaste koostööprojektid Venemaa tankitehase ja küberkaitsekeskusega olukorras, kus üle Venemaa-Ukraina piiri veerevad tankid appi Ida-Ukraina separatistidele ning Vene häkkerid korraldavad seal küberrünnakuid, tunduvad vähemalt küsitavad, kui mitte ebamoraalsed.

Prantslaste kava ikkagi müüa Venemaale kaks dessantlaeva Mistral ning lubada venelastel ehitada veel kaks samasugust laeva olukorras, kus Balti riigid ja Poola end neist ohustatuna tunnevad, ei näita samuti, et meie lääneliitlased liitlassuhetest palju peavad. Ehkki mööndustega, on Prantsusmaa NATO liige. Niisiis müüb üks NATO liikmesriik agressorile moodsat sõjatehnikat, mida viimane võib kasutada teiste NATO liikmesriikide vastu.

Muide, juba küsimuse sellise püstitamise võimalusega on Venemaa võitnud oma esimesed punktid. Nagu ütles äsja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, on Venemaa eesmärgiks lõhkuda NATO ühtsus ja õõnestada riikide omavahelist usaldust. Ent siinkohal ei peaks küll Eesti end usalduse murendamises kuidagi süüdi tundma. Prantsusmaa ettepaneku peale olime meie enam-vähem esimestena nõus oma kontingendi Kesk-Aafrika Vabariiki saatma, mis näitab, kuidas me väärtustame liitlassuhteid ka läbi tegude, mitte ainult jutus.

Jordan Could Be the Islamic State in Iraq and the Levant’s Next Target .

Share

Print Text Size

Summary

The Islamic State in Iraq and the Levant, buoyed by its recent successes in Iraq, wants to expand its regional reach. Reports that Iraq has withdrawn forces from western towns close to its 180-kilometer (110-mile) border with Jordan have left Amman feeling vulnerable, and the Hashemite kingdom, certainly a target of interest for the jihadist movement, has deployed additional security personnel along the border.

However, taking on Jordan would be tough for the Islamic State in Iraq and the Levant. The group has the ability to stage terrorist attacks in the country, but significant constraints will prevent it from operating on the levels seen in Iraq and Syria.

Analysis

The June 15 edition of the Jordan Times reported that Amman had beefed up security along its border with Iraq amid fears that the Islamic State in Iraq and the Levant is inching toward the kingdom. Quoting unnamed Islamist sources, the report added that the jihadist group had established a branch within the kingdom as part of its plans to create a regional emirate.

The militant group’s intent to expand into Jordan follows the region’s geopolitical logic. After its push into Iraq, and already controlling significant swathes of Syrian territory, the jihadist group can try to push into the Hashemite kingdom from two directions. Jordan is the only opening available to Islamic State in Iraq and the Levant — the group cannot move north into Turkey, nor could it move southwest into Lebanon. Even in Jordan, though, the group faces considerable challenges.

For starters, the Jordanian regime is far more stable than Syria or Iraq, and its security forces have proved to be quite effective. Furthermore, Jordan has strong backing from the United States and Saudi Arabia, especially since the kingdom became a critical staging ground for support to Syrian rebels. Washington and Riyadh can extend financial, intelligence and military assistance to Amman. But Jordan is also a key sanctuary for rebels, and this aids the Islamic State in Iraq and the Levant’s cause.

Jordan has long had a substantial Salafist and jihadist presence. Since the start of the civil war in Syria, jihadists have moved frequently across the Jordan-Syria border. Amman has tried to crack down on this cross-border traffic, but it has not brought it to a stop.

Jordan is the native country of Abu Musab al-Zarqawi, the slain founder of the organization that later became the Islamic State in Iraq and the Levant. However, the kingdom’s jihadist landscape is currently dominated by forces that oppose the group and are aligned with al Qaeda and its Syrian ally, Jabhat al-Nusra. Though the Islamic State in Iraq and the Levant has its own supporters in Jordan, the best-known jihadist ideologues in the country — people such as Abu Muhammad al-Maqdisi and Abu Qatada — have criticized the group, especially its revolt against al Qaeda prime, creating dissension within jihadist ranks in Syria.

The Islamic State in Iraq and the Levant’s jihadist opponents are dismayed by what they see as the group’s high-risk maneuvers, such as its mass killings of Shia and its insistence on imposing austere Islamist laws in the areas it controls, actions that risk alienating locals in a given country. In September, al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri issued guidance specifically addressing the issue, calling on jihadist fighters to refrain from fighting sects, such as Shia, Ismailis, Qadianis and Sufis, unless elements from those sects begin the fight. He similarly called for noninterference with Christian, Sikh and Hindu communities living in Muslim lands. He also ordered jihadists not to target noncombatant women and children or fellow Muslims via explosions, killings, kidnappings or destruction of property.

The Islamic State in Iraq and the Levant openly rejected this call. The group’s predecessor, al Qaeda in Iraq, despite frictions with Jordan-based jihadists, was able to stage attacks in the country, including suicide bombings in 2005 that targeted three Western hotels in Amman, and the 2002 assassination of U.S. diplomat Lawrence Foley. Now that the group’s capabilities have dramatically expanded, it can certainly carry out attacks in the kingdom if it chooses to do so. The Islamic State in Iraq and the Levant will have to assess its current position, especially in light of its push into Iraq, and decide whether it is in its interest to quickly begin operations in Jordan, or whether it should wait until it has consolidated itself in Iraq and weathered the counteroffensive from Shia and Kurds there.

The Islamic State in Iraq and the Levant certainly will not want to alienate many of its Iraqi Sunni partners who have sanctuary in Jordan. Sunni tribal forces in Iraq would prefer that the group focus on that country and desist from any action in Jordan that could trigger a strong reaction from Amman. It is unclear how the Islamic State in Iraq and the Levant will proceed. The key thing to bear in mind is that while it can carry out terrorist attacks in Jordan, there are too many constraints for the group to act in Jordan as it has in Syria and Iraq.

The Spring Cleaning Government.

Enough time has passed since Petro Poroshenko’s inauguration for it to become clear: Arseniy Yatseniuk will remain at his post of Prime Minister.

“Why depose him? He is in his place!” Stated one of the high officials of the President’s Administration not long before the change of government.

And really, it does seem that Arseniy Yarseniuk is in his rightful place.

The current government cannot be compared to the previous one.

It is working under the conditions, in which Ukraine has lost part of its territory and is in the state of military conflict. This conflict is being heated increasingly by the country’s once-main economical partner – Russia.

The latest “friendly” move of the neighbouring state is the demand that Ukraine pay a huge political price for gas, which has resulted in the shutdown of the pipeline and mutual plaints to the Stockholm court.

Taking into account all the events and the difference in weight categories of the two states, Ukraine will have to face difficulties. When evaluating the work of the government, the influence of external factors cannot be ignored.

They are no longer the ghostly “predecessors,” that Mykola Azarov told fairytales about several years ago. War, criminals in the east and the “help of Russians” are the real reason why economical development is stagnating.

All big companies have suspended their investment programs. Foreigners only come to Ukraine if they have mental issues. The economy “deflates” unless it invests in expansion. Which is what is happening essentially.

International financial organisations have understood this since the very beginning. They allowed for the fall of the Ukrainian GDP in 2014-2015 and this is partially why they are so generous in providing financial aid. They demand even more actively for the government to make real changes in the mechanisms of state government.

For the “backbone” of the economy to have been updated and ready for strong growth on a more transparent basis at the moment when the war is over. In other words, they are demanding Georgia of Ukraine. How to evaluate the government’s work in this light?

On one hand, Yatseniuk’s Cabinet of Ministers has done a great job. Under the conditions when the central government in Ukraine was falling apart rapidly, he managed to gather all the powers back where they belonged.

Yes, this happened not as forcibly and assertively as we would want. Yes, the government by itself turned out to be soft and unprepared for such a situation. The vertical of the President’s Administration, as well as the vertical of the Oblast State Administration heads, especially Igor Kolomoyskiy’s line in Dnipropetrovsk oblast, as well as some other things, helped a great deal.

The Cabinet of Ministers conducted more talks with international investors and established the work of mechanisms which simply have to work.

On the other hand, the government has not yet shown any special achievement. They just work a lot in order to restore order in the economy. However there have been no reforms yet.

This looks like spring cleaning, but this is not renovation, and it is definitely not re-planning or construction. Yatseniuk’s government is the spring cleaning government.

A good example is the functioning of the most corrupt and wealthy Ministry – Ministry of Revenues. With Igor Bilous, Volodymyr Khomenko and Vitaliy Naumenko’s arrival, the tax service and customs have not changed one bit.

The “family vertical” and “state program” disappeared – the cash-in through platforms close to the government with the payment of part of the funds to the budget. However numerous mass cashing centres have emerged. Taxes are still being gathered from companies in advanced, they are being pressured with checks, and they have to agree regarding the return of the VAT in advance.

Later Naumenko was deposed and replaced with the reliable Anatoliy Makarenko. The formal grounds for this could have been the reign of contraband at the customs.

A similar state of affairs is in other spheres of state government. Economical Pravda addressed Prime Minister Arseniy Yatseniuk with questions as to how he evaluates his own work. The head of the government preferred not to answer.

On EP’s petition, experts have analysed the top-10 bills that were passed by the current government. The actions of the Cabinet of Ministers themselves were analysed by senior economist of “CASE Ukraine” Volodymyr Dubrovskiy.

Top-10 bills of Arseniy Yatseniuk’s government

With Arseniy Yatseniuk’s assuming his post as Prime Minister, the Verkhovna Rada has passed ten bills authored by the new government.

1. The law regarding amendments to the 2014 state budget.

The document increased the financing of the so-called Reserve Fund by 6,9 billion UAH. All of this was presented as additional funds for the army. Really, on March 23rd, the Cabinet of Ministers made the decision to give 1,9 billion UAH, on April 17th, another 5 billion were sent to cover the needs of the army.

Additional spendings on the army, million UAH:

Ministry of Defence – 4 588

National Guard – 2 180

State Border Service – 136

Total – 6 904

They are obliged to make a report regarding the usage of all funds until July 15th.

2. Regarding the amendments to the law “Regarding the bases of social protection of homeless persons and unattended children” and “Regarding employment of the population.”

This bill made the life of the refugees coming to Ukraine slightly easier. They were freed from paying for the work certificate in Ukraine.

3. Regarding amendments to the law regarding the state budget 2014.

A scandalous but necessary document which decreased some expenses. Thus, the expenditures of the budget were decreased by 5,5%. Perhaps not too much, taking into account the colossal spendings and corruption during state fund distribution.

All mentions regarding the raising of the life minimum were eliminated from the budget project, consequently, those regarding minimal pensions. In general, the raise proposed by the former government were not too high – just 6,8%. The government decided to say no even to such insignificant increase.

The expenditures on medicine were lowered by 13% – twice as much as the budget average. The program of purchase of ambulance vehicles was completely removed, programs of tuberculosis treatment and that of children with paralysis were cut by half.

Meanwhile the government practically did not touch the expenses from its pocket fund – the budget line “Capital expenses distributed by the government.” In 2013 1,1 billion UAH were spent on these amorphous needs. In 2014 Yatseniuk’s government left these expenses at a much higher level – 2,4 billion UAH.

What capital expenses are more important than the children’s health is unknown.

4. Regarding the prevention of financial catastrophe and creation of grounds for economical growth in Ukraine.

The most scandalous and voluminous bill on over 200 pages, for the examination of which the Cabinet of Ministers gave several hours to the Parliament before voting.

For the most part, the government significantly altered tax legislation, having increased taxes as has been predicted.

The biggest import to the budget – 6-8 billion UAH was brought by the return of the VAT on grain export, which means the implementation of export customs taxes.

The topic of returning VAT on grain export is controversial. The idea of the government was supported by foreign grain traders which do not grow harvest. Those who work on land are against.

First the Cabinet of Ministers proposed not to return the VAT for grain traders for two years, until 2016, but under the pressure from Parliament members this term was decreased to nine months, until October 1st of 2014.

Traditionally, excise taxes were increased: on cigarettes, vodka and wine – by 25%, on beer – by 42%. Why beer has become so unwelcome, the government did not explain. It is known that the vodka producers have been trying to increase the beer excise through the Parliament for a long time to make their product more attractive.

The most problems emerged out of the implementation of the VAT on medicine.

The government hastily made a simple juridical mistake which led to the suspension of import of medicines to Ukraine. The result was a deficit of medicine and huge price increase, which surpassed the devaluation and the infamous 7% VAT.

The pharmacies will probably spend a long time recovering from this mistake, but the prices on medicine will decrease a little in time.

The Cabinet of Ministers also established a universal amount of help upon childbirth – 41 280 UAH. Earlier, for the birth of the first child, 30 960 UAH were given, second – 61 920 UAH, third and more – 123 840 UAH.

The government decreased pensions for former Cabinet of Ministers and Parliament members by 13%, so on average from 15 thousand UAH to 13 thousand. It is not too big of a sacrifice, perhaps, taking into account the fortunes of former MP’s and ministers.

5. Regarding state purchases.

A completely new draft of the law regarding state purchases has been long-expected. Overall since 2008 up until now, 1 377 billion UAH have gone through state purchases!

The new law was passed with a fight with a minimal majority – 226 votes.

The document decreased the list of goods covered by it by four times, allowed activists to be present at tenders and film them, enforced obligations regarding publication of tender results.

Overall, as the Anti-Corruption Centre noted, the new draft of the law may prevent the stealing of 70 billion UAH annually.

6. Regarding amendement to some laws regarding provision of information about state registration of rights and their weight from the State Register of Rights to Immovable Assets. 

The new draft of article 46-1 of the law “Regarding notaries” contains only stylistic changes and restructures the description of the norm of acting legislation. The amendments to article 28 of the law “Regarding state registration of rights on immovable assets and their consequences” explain details.

7. Regarding amendments to the Tax Code and some other legislative acts regarding the elimination of individual contradictions of legislative norms. 

This law corrected the juridical mistake made by the government when implementing the 7% VAT on medicine.

8. Law regarding amendments to the Tax Code.

After the passing of the law, it became more difficult for Ukrainians to buy expensive goods from foreign Internet stores, as packages costing over 150 Euro will have to go through customs (before it was over 300 Euros).

It is unclear how many Ukrainians will be affected by this norm. It is possible that some small machinery and accessories will become more expensive, but this is not too socially significant.

9. Regarding the ratification of the protocol regarding amendments to the agreement between the government of Ukraine and the government of the Republic of Moldova regarding railway transport. 

The act ratified the agreement between Moldova and Ukraine signed on November 12th, 2013. It will simplify the procedures that have to do with railway transportation.

10. Regarding amendments to article 6 of the law “Regarding the status of veterans of war, the guarantees of their social protection” regarding the participants of military action which participated in the anti-terrorist operation. 

The bill grants the status of participants of military action to legal law enforcement formations which “protected the sovereignty and territorial integrity of Ukraine and participated in the anti-terrorist operation.

The people that are protecting the country from terrorists will receive the following subsidies: 75% discount on utility services, free city public transportation, free medicine, the right to additional holidays, the right to receive accommodation in case of injury, annual bonus from the government.

We have to hope that the government will comply with all obligations taken up before the protectors of the motherland.

Source: Epravda

Translated by Mariya Shcherbinina

Аятолла Систа: Древнее пророчество сбывается:”Начнется на Ближнем Востоке и перекинется на весь мир./ Ayatollah Sista: An ancient prophecy comes true: “starts in the Middle East and spread to the whole world.

Мусульманская ненависть разрывает Ближний Восток: результат 1400-летней вражды между Шиитами и Суннитами… и теперь грозит поглотить весь Ирак, а потом и весь мир.

Аятолла Систа: Древнее пророчество сбывается:"Начнется на Ближнем Востоке и перекинется на весь мир

Сегодня Аятолла Систа заявил: “согласно древнему пророчеству записанному в старых книгах, в этом году истекает 1400- летний срок и  начинаются события согласно этому пророчеству. После 1400-летней вражды между Шиитами и Суннитами,эта вражда поглотит весь Ближний Восток, а потом перекинется на весь мир и утопит его в крови .
Если смотреть на события в Ираке, то видно, что пророчество начало сбываться.”

В центре ужасающего кризиса в Ираке является многовековая ненависть между двумя мусульманскими идеологиями: суннитов и шиитов.

Смертоносная борьба за власть между этими двумя соперничающими версиями одной и той же веры, вспыхнул с ужасающей силой.

В этот раз эта борьба приобретает небывалый размах и за ней с трепетом наблюдают на всем Ближнем Востоке, где эскалация традиционной суннитской / шииты конфликта угрожает правительствам и национальным границами.

[fvplayer src=’http://kalevholland.planet.ee//wp-content/uploads/2014/06/ISIL-Death-Cult-Kills-Three-Syrian-Truck-Drivers-in-Iraq-after-Failing-the-Are-you-Sunni-Test1.mp4′ width=640 height=360]

Аятолла Систа: Древнее пророчество сбывается:"Начнется на Ближнем Востоке и перекинется на весь мирБитва за Ирак – саудовская война против Иран.

 

Bp9D6yrCcAEJsVt.jpg-large

“Бойтесь того, чего вы желаете” – таков должен быть совет Вашингтона Саудовской Аравии и другим государствам Залива, поддерживающим джихадистов в их войне против режима Башара Асада в Дамаске. Это предупреждение звучит как никогда актуально именно сегодня, когда кровожадные боевики ISIS стремительно продвигаются через северо-западный Ирак, вынуждая к бегству сотни тысяч своих суннитских единоверцев и создавая панику в шиитском центре вокруг Багдада, чье население знает, что милости от ISIS ждать не стоит – в случае, если моторизованные колонны джихадистов не будут остановлены.

Подобный провал Нури аль-Малики был самой сладкой мечтой короля Саудовской Аравии Абдаллы. Для него Малики – не более, чем иранская марионетка. Абдалла отказывается отправить своего посла в Багдад. Вместо этого он подстрекает своих коллег в клубе деспотий Совета Кооперации Стран Персидского Залива (GCC) – занять подобную тупиковую позицию. Все эти страны уязвимы для ударов Аль-Каиды, но смотря сквозь пальцы на то, как их граждане финансируют радикальные группы вроде Джабхат ан-Нусра в Сирии.

Абдалла находится на отдыхе в Марокко. Он пока никак себя не проявил в связи с иракским кризисом. Возможно, каникулы будут прерваны. Нет никаких сомнений в том, что 90-летний монарх осознал – после того, как его политика в Сирии провалилась, благодаря отпору, организованному Ираном, события в Ираке предоставляют ему новый шанс.

Подобная перспектива ломает многие предсказания и сконфузит многих предсказателей. В последние недели пресса была наполнена сообщениями о начинающемся – хотя и неохотном – сближении GCC с Ираном. Свидетельствами этому стали визит эмира Кувейта в Тегеран, и посещение Тегерана несколькими торговыми делегациями GCC. Был и прямо противоположный тренд – КСА впервые публично продемонстрировало китайские баллистические ракеты, которые могут долететь до Тегерана, а в ОАЭ ввели всеобщую воинскую повинность.

Преимущество, если этот термин может быть употреблен в подобном контексте, бойни в Ираке в том, что она вносит ясность. Есть конечно соперничающие племена и враждующие нации, но доминирующее напряжение создается противоречиями между суннитским (большинством) и шиитским (меньшинством) исламом. Этот феномен, характерный для всего региона, доведен до абсурда ISIS, который, в дополнение к прочему, рассматривает свои действия в Ираке против Малики и как удар по Асаду.

ISIS – безжалостная машина убийств, доводящая суннитское презрение к шиитам до логического, и кровавого экстремума. Саудовский монарх, в отличие от его коронованных собратьев, весьма осторожен, и не допускает прямых религиозных оскорблений., но его ненависть к шиитам проявилась в комментариях, опубликованных wikileaks: “отрубите голову змее (теократическому режиму в Тегеране)”.

Несмотря на попытки многих, в том числе и в Вашингтоне, списать его со счета, король Абдалла крепко вцепился в жизнь. Не далее как 4 июня он встречался с шейхом Мухаммедом бин Зайядом, наследным принцем Абу Даби. Брат Мухаммеда недавно перенес инсульт, и теперь Мухаммед является фактическим правителем ОАЭ. Никто не знает, о чем говорили Абдалла и бин Зайяд. Предположительно – о выборах в Египте и триумфе генерала Сиси. Сиси рассматривается и в Эр-Рияде, и в Абу-Даби в качестве “стабилизирующей силы”. На настоящий момент Абдулла, Зайяд и Сиси – три главных лидера арабского мира. Дальнейшая судьба арабских государств зависит от этих трех лидеров.

Для тех, кто сконфужен разделами в арабском мире и находит что выражение “враг моего врага мой друг” имеет ограниченную ценность, стоит напомнить, что в грубом приближении суннитский /шиитский раздел совпадает с границами персидского и арабского миров. В геополитическом смысле Ирак – связующее звено – с шиитским большинством, которое по происхождению своему является арабами. Есть еще одно и совершенно запутывающее все измерение, которое исторически является стержнем саудовской политики – поддержка исламских радикалов за рубежом и их сдерживание на территории королевства. Отсюда – поддержка бин Ладена, пока он воевал в Афганистане, джихадистов в Чечне, Боснии и Сирии.

Когда в 2011 начался мятеж против Асада – вместе с ростом озабоченности Эр-Рияда в связи с иранской ядерной программой – саудовская разведка вновь открыла свой сборник пьес. Она начала поддержку суннитских оппозиционных групп – наиболее радикальных из них. Вдохновитель и энтузиаст подобного подхода, принц Бандар бин Султан ушел в отставку в апреле, якобы разочарованный бездеятельностью Обамы. Тем не менее, поддержка джихадистов продолжилась. Нынешний прорыв ISIS выглядит именно такого рода тактическим сюрпризом, о котором принц Бандар мог только и мечтать – хотя доказательств подобному сценарию нет.

Северный Ирак погрузился в быстротечную битву. В ней есть много переменных. Для Вашингтона, выбор – не предпринимать ничего должен быть сбалансирован заботой о судьбе 20 тысяч американских граждан, находящихся в Ираке. Катар – региональный оппортунист, постарается подразнить своего соперника – КСА, но так, чтобы не вывести из себя регионального медведя – Иран. Отпечатков пальцев Катара пока не видно. Шейх Тамим только что отпраздновал первую годовщину своего правления – после отречения родителя – шейха Хамада. Тамим воздерживался от интриг, которые были столь характерны для политики его отца. Возможно, он не станет лезть и иракское пекло, чтобы не вызвать гнев Ирана. Но, только что предоставив убежище в Дохе пяти лидерам Талибана, Тамим ясно дал понять, по какую сторону суниитско-шиитского разлом он стоит.

Существует потенциально важный исторический прецедент к нынешней поддержке КСА ISIS, и одновременному нежеланию его чрезмерного продвижения, которое может начать угрожать королевству. В 20-х годах религиозные фанатики Ихван – после того, как помогли Ибн Сауду завоевать Аравию, начали угрожать британским протекторатам в Ираке и Трансиордании. Ибн Сауд, отец нынешнего саудовского короля, дал британцам карт бланш на уничтожение Ихвана с помощью пулеметов и самолетов, и лично возглавил силы, добившие Ихван – в битве при Сабилла в 1929.

Сегодня трудно себе вообразить настолько аккуратное окончание хаоса, в который погружается долина Евфрата. На этом этапе прямая конфронтация между иранскими и саудовскими силами представляется маловероятной – несмотря на возможное участие корпуса стражей исламской революции в сирийской войне. То что ясно уже сейчас – к сирийской гражданской войне прибавилась иракская гражданская война. у ISIS готово имя для нового государства – Халифат аш-Шам. Вашингтону придется искать свое собственное новое имя для новой территории – и собственную новую политику.

Sorry,Google translation !

Muslim hatred breaks the Middle East: the result of 1400 years of enmity between Shiites and Sunnis … and now threatens to engulf the whole of Iraq, and then the whole world.

Ayatollah Systems: An ancient prophecy comes true: “starts in the Middle East and spread to the whole world

Today Ayatollah Sista said: “according to ancient prophecy recorded in old books, this year will expire in 1400 – year period and start the event according to this prophecy. After 1400 years of enmity between Shiites and Sunnis, this enmity engulf the entire Middle East, and then spread to the whole world and drown it in blood.
If you look at the events in Iraq, we see that the prophecy began to come true. “

In the center of the horrific crisis in Iraq is a centuries-old hatred between the two Muslim ideologies: Sunnis and Shiites.

The deadly power struggle between two rival versions of the same faith, flushed with terrifying force.

At this time, this struggle becomes an unprecedented scale and it watched in awe throughout the Middle East, where the escalation of traditional Sunni / Shia conflict threatens governments and national boundaries.

Ayatollah Systems: An ancient prophecy comes true: “starts in the Middle East and spread to the whole world

Battle for Iraq – Saudi war against Iran.

Bp9D6yrCcAEJsVt.jpg-large

“Be careful what you wish” – this must be the Washington Council of Saudi Arabia and other Gulf States, supporting jihadists in their war against the regime of Bashar al-Assad in Damascus. This warning sounds more relevant than ever today, when the bloodthirsty rebels ISIS rapidly advance through the north-western Iraq, displacing hundreds of thousands of their fellow Sunni and Shiite creating panic in the center around Baghdad, whose population knows that the mercy of ISIS should not wait – if the motorized column jihadists are stopped.

Such a failure of Nouri al-Maliki was the sweetest dream of King Abdullah of Saudi Arabia. Maliki to him – nothing more than an Iranian puppet. Abdullah refused to send an ambassador to Baghdad. Instead, he incites his colleagues at the club despotisms Cooperation Council countries of the Gulf (GCC) – take a similar position deadlock. All these countries are vulnerable to attacks al-Qaeda, but looking through his fingers at the way their citizens are funding radical groups like Al-Nusra Dzhabhat in Syria.

Abdullah is on vacation in Morocco. He still does not show in connection with the Iraq crisis. Perhaps a vacation will be interrupted. There is no doubt that the 90-year-old monarch realized – after his failed policy in Syria due to resist organized by Iran, developments in Iraq give him another chance.

That prospect breaks many predictions and embarrassed many predictors. In recent weeks, the press was filled with reports of the beginning – albeit reluctantly – GCC rapprochement with Iran. Evidence for this was the visit of the Emir of Kuwait to Tehran, Tehran and visit several trade delegations GCC. And was the opposite trend – KSA first publicly demonstrated the Chinese ballistic missiles that could reach Iran and the UAE have introduced conscription.

Advantage if the term can be employed in this context, the slaughter in Iraq is that it brings clarity. There is certainly a rival warring tribes and nations, but the dominant strain is created tensions between Sunni (majority) and Shia (minority) Islam. This phenomenon is typical for the region, has been reduced to absurdity ISIS, which, in addition to other, considering their actions in Iraq against Maliki and as a blow to Assad.

ISIS – a ruthless killing machine put their contempt for the Sunni Shiites to its logical and bloody extreme. Saudi monarch, unlike his fellow crowned, very careful, and do not allow direct religious insults., But his hatred of the Shiites emerged in comments published wikileaks: “chop off head of the snake (theocratic regime in Tehran).”

Despite attempts by many, including in Washington, write it from the account, King Abdullah gripped in life. Not later than June 4, he met with Sheikh Mohammed bin Zayad, Crown Prince of Abu Dhabi. Brother Muhammad recently suffered a stroke, and is now the de facto ruler Mohammed UAE. Nobody knows what they talked about, and Abdullah bin Zayad. Presumably – on elections in Egypt and the triumph of General Sisi. Sisi seen in Riyadh and Abu Dhabi as a “stabilizing force.” Currently Abdullah Zayad and Sisi – three main leader of the Arab world. The further fate of Arab States depends on these three leaders.

For those who are confused by sections in the Arab world and finds that the phrase “the enemy of my enemy is my friend” is of limited value, it is worth recalling that in rough Sunni / Shiite section coincides with the boundaries of the Arab and Persian worlds. In geopolitical terms, Iraq – link – with the Shiite majority, which in origin is the Arabs. There is another and totally confusing all dimension, which historically is the linchpin of Saudi policy – support for Islamic radicals abroad and their containment in the Kingdom. Hence – the support of bin Laden while he fought in Afghanistan, the jihadists in Chechnya, Bosnia and Syria.

<iframe width=”640″ height=”360″ src=”http://www.liveleak.com/ll_embed?f=938b6a1a0dfe” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

 

When the 2011 revolt against Assad began – together with growing concern in Riyadh in connection with Iran’s nuclear program – Saudi intelligence reopened his playbook. She began supporting Sunni opposition groups – the most radical of them. Inspirer and enthusiast of this approach, Prince Bandar bin Sultan resigned in April, allegedly disappointed Obama inactivity. Nevertheless, support for jihadists continued. The current mess ISIS looks exactly the kind of tactical surprise, which Prince Bandar could only dream of – though no evidence of such a scenario.

Northern Iraq plunged into fleeting battle. It has a lot of variables. For Washington, the choice – to do nothing is to be balanced by concern for the fate of the 20,000 American citizens in Iraq. Qatar – regional opportunist try to tease his opponent – KSA, but so as not to ruffle the regional bear – Iran. Fingerprint Qatar has not yet seen. Sheikh Tamim just celebrated the first anniversary of his reign – after the abdication of parents – Sheikh Hamad. Tamim abstained from the intrigues that were so characteristic of the policy of his father. Perhaps he will not climb and the Iraqi hell, not to incur the wrath of Iran. But just providing shelter in Doha five leaders of the Taliban, Tamim has made it clear on which side suniitsko-Shiite rift he stands.

There is a potentially important historical precedent to support the current CSA ISIS, and simultaneous unwillingness of its excessive promotion, which may threaten to kingdom. In the 20-ies of religious fanatics Ikhwan – after Ibn Saud helped conquer Arabia, began to threaten the British protectorate in Iraq and Transjordan. Ibn Saud, father of the current Saudi king, the British gave carte blanche to the destruction of the Ikhwan using machine guns and airplanes, and personally led forces dobivshie Ikhwan – at the Battle of Sabilla in 1929.

Today it is difficult to imagine such a neat ending chaos that plunges the Euphrates valley. At this stage, direct confrontation between Iranian and Saudi forces seems unlikely – despite the possible involvement of the Islamic Revolutionary Guards Corps in the Syrian war. What is already clear – to the Syrian civil war was added the Iraqi civil war. ISIS have ready the name for the new state – the Caliphate Al-Sham. Washington will have to find their own new name for the new territory – and its own new policy.

RSS for Posts RSS for Comments