Tag Archives: humor

Tallinn Square Family Day was held on the 90th anniversary of the Defence !

Tallinn Defence League was held on Sunday the 90th anniversary of the Family Day at the Tallinn Song Festival Grounds., Where the army weapons and demonstrate a technique. The hand and the eye was put to the test õhupüssitiirus and firing simulators.

For the first time had a chance to try the anti-tank system JAVELIN simulator.

Song Festival Grounds are members STRYKER Allied armored vehicles.

Naiskodukaitse offered soup and tea. There were armored troops to make a fun ride.

 

Andres Laiapea: Balti konföderatsiooni idee väärib tõsist kaalumist ! / Andres Laiapea: Baltic confederation idea deserves serious consideration !

Käepigistus

Kui president Andris Bērziņš ja mitmed teised tuntud Läti poliitikud tõstatasid paari aasta eest Balti konföderatsiooni idee, siis ei vaevunud nende Eesti kolleegid seda isegi kommenteerima, aga põhjuseid seda teha on jätkuvalt küllaga.

Bērziņš leidis toona, et Balti riigid, või vähemalt Eesti ja Läti, peaksid moodustama konföderatsiooni, sest on eraldi liiga väikesed selleks, et tänapäeva maailmas riigina edukalt toimida või pikemas perspektiivis püsima jääda.

 

“Elanike arv siin ei saa ühe põlvkonna jooksul oluliselt suureneda isegi demograafilise plahvatuse korral. Idee luua Liivimaa konföderatsioon, mis kõlab praegu nagu utoopia, väärib aga poliitilist arutelu. Oleks tarvis luua liit Eestiga, suurendades meie poliitilist ja majanduslikku mastaapi, meie turgu,” toetas teda Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv eurosaadik Sandra Kalniete.

Eestis suvatses lätlaste mõtet kommenteerida ainult Eesti Iseseisvuspartei esimees Vello Leito, kes avaldas arvamust, et konföderatsiooni loomine Euroopa Liidu sees on “aprioorne nonsenss”, aga kui Läti peab seda silmas “kui stardiplatvormi EL-st lahkumiseks, siis on see tark idee ja see tulekski teoks teha.”

Kahjuks ei õnnestunud selgitada välja, mida arvavad sellest teised Eesti poliitikud.

Vahepeal ei ole teema aktuaalsus aga sugugi vähenenud. Hoopis vastupidi: pingete kasv Lääne ja Venemaa vahel ning sellest tulenev julgeolekuolukorra teravnemine Euroopas, mis ähvardab jätkuda kogu ettenähtavas tulevikus ja võib kergesti viia äärmiselt negatiivsete arenguteni, tõstatab erilise tähtsusega julgeolekualased aspektid.

Eesti territoriaalkaitse üheks nõrgimaks lüliks on alati olnud Läti. Seda juba 13. sajandil, meie muistse vabadusvõitluse ajal, kui just sealt kaudu tungisid maale saksa ristirüütlid.

Landeswehri sõjas said sakslased lüüa ning Eesti sõjaline toetus Läti Vabariigile hoidis siis ära Lätimaa langemise punaste kätte, mis oleks tähendanud endast vahetut ohtu ka Eesti rahvale. Tänaseks on Läti esmane iseseisev kaitsevõime aga taas sellises seisukorras, mis ei luba loota seda, et võimaliku konflikti korral kolmanda riigiga saaks jääda avamata lõunarinne.

Eesti julgeoleku peamiseks tagatiseks on loomulikult suurte geopoliitiliste vastasseisude ja konfliktide ärahoidmisele suunatud rahvusvaheline pingelõdvenduspoliitika, aga alati tuleks olla valmis ka mustemateks stsenaariumiteks. Konföderatsiooni loomine Lätiga aitaks seda valmisolekut kindlasti oluliselt parandada ja tugevdada.

Otsese riigikaitse kõrval on veel paljud teised, näiteks majanduslikud, sealhulgas regionaalpoliitilised aspektid, mis väärivad samuti täit tähelepanu.

Eesti ja Läti konföderatsiooni pealinna kõige loomulikumaks asukohaks oleks Valga/Valka linn. Eesti pealinn asuks endiselt Tallinnas ja Läti pealinn Riias, ühised institutsioonid peaksid aga asuma meie ühises linnas. See aitaks kahtlemata tasakaalustada mõlema maa regionaalset ja majanduslikku arengut.

Aega ei pruugi olla jäänud enam väga palju.

Kui meie poliitikud näitavad oma sõnavõttude ja tegudega, et Eesti on Ukraina kriisis mitte erapooletu vaatleja, vaid osapool geopoliitilises konfliktis, siis ei maksa imestada, et ka Venemaa käsitleb meid just sellena ja lähtub oma poliitika kujundamisel enda julgeolekualastest huvidest. Seda silmas pidades ei ole me praegu kaugeltki valmis selleks, mis meid võib – halvimal juhul – ees oodata.

Google translation !

When President Andris Bērziņš and several other well-known Latvian politicians have raised a couple of years ago in the Baltic confederation idea, then do not bother to even comment on their Estonian colleagues, however, are still plenty of reasons to do it.

Bērziņš then found that the Baltic states of Estonia and Latvia, or at least, should form a confederation, as it is too small individually to the modern country in the world to successfully operate or survive in the long run.

The number of residents here do not increase significantly, even within a single generation, a demographic explosion. Idea of ​​creating a confederation of Livonia, now that sounds like a utopia, but it is worth the political debate. Would need to create a composite Estonia, enhancing our political and economic scaling of our markets,” supported he belongs to the euro since the European People’s Party, on behalf of Sandra Kalniete.

Estonia deign Latvians make sense only comment on the Estonian Independence Party chairman Vello Leito, who expressed the opinion that the creation of the Confederation of the European Union within the a priori nonsense“, but if Latvia has that in mind as the starting platform for the EUie, to leave, then it’s a wise idea, and it is at should be come true.

Unfortunately, it failed to find out what others think of the Estonian politicians.

In the meantime, however, the actuality of the topic is not at all diminished. On the contrary, the growth of tensions between Russia and the West, and the consequent heightening of the security situation in Europe, which threatens to continue throughout the foreseeable future, and could easily lead to extremely negative developments, raises particular importance to security concerns.

One of the Estonian territorial defense has always been the weakest link in Latvia. This early 13th century, waged in our time, when just out of the land invaded by German crusaders.

Landeswehr War II the Germans were defeated, and the Estonian military support to the Republic of Latvia kept it off Lätimaa fall in the hands of the red, which would have meant an immediate threat to the people of Estonia. Today is the first independent Latvian defense will again be in a condition that does not allow to hope that a potential case of conflict with a third country could survive without opening the southern front.

Estonia is the main guarantee of security, of course, major geopolitical confrontation and conflict prevention, the international pingelõdvenduspoliitika, however, should be always ready to mustemateks scenarios. Creating Confederation of Latvia‘s readiness sure it would help greatly to improve and strengthen.

Direct defense alongside many others, such as the economic, political, including regional aspects also deserve full attention.

Estonia and Latvia, the capital of the confederation would be the most natural location for Valga / Valka town. Estonia’s capital Tallinn and is still situated in Riga, capital of Latvia, common institutions, however, should be our common town. This would certainly balanced in both countries and regional economic development.

Time might not be much left over.

If our politicians in their speeches and actions show that Ireland is not an impartial observer Ukrainian crisis, geopolitical conflict in the party, you will not pay a surprise that Russia’s concerns, and as such we just build your own security policy-related interests. With this in mind, we are not far from being ready for this now that we can in the worst case faced with the prospect.

     Comments:

 

 • nujah

  02.09.2014 12:32
  Balti konföderatsiooni pealinn on kahtlemata RIIAS, aga mis hakkab selle moodustise ametlik keel olema, see pole veel selge – kas vene või inglise.
  Aga ma ei näe küll isegi ingliskeelsena sellel mingit mõtet. Et me peame oma sõjaväge jõhkralt alarahastava Läti kaitsmise oma eelarvesse võtma või?
  Teata sobimatust kommentaarist41

  Vasta

  1 vastus

 • taga targemaks

  02.09.2014 12:58
  Sellist jama pole Eestile küll vaja. Me ei saa väiksemaidki projekte Läti jäärapäisuse tõttu tehtud ja nüüd äkki konföderatsioon. Tulge mõistusele! Ja kuhu siis Talsinki idee jääb?
  Teata sobimatust kommentaarist40

  Vasta

 • kkk

  02.09.2014 12:59
  väike täpsustus. riiast peksti bolshevikud välja landeswerhi abil, kes hiljem said eestlaste käest sugeda. eestlased ei ajanud bolshevike lätist välja.

  kas vötame lipuks musta risti valgel taustal ja üheks provintsikeskuseks reval?
  eestlasel on siiani piisavalt palju komplekse, et seda mitte teha. seda ei ole pöhjustanud mitte nii öelda 700 aastane orajpölv, vaid tänapäeval palju räägitud räige venemaa propaganda, mis algas Ivan IV ajal, jätkus räige venestamise käigus Aleksander III ajal, kolhoosnikud maapiirkondes vaatavad siiani silmad punnis venemaa telekanaleid ja ootavad puutini pärleid..

  Teata sobimatust kommentaarist00

  Vasta

 • läti on

  02.09.2014 13:02
  eestist läbi ajaloo reetnud ei mingit föderatsiooni äraandjatega
  Teata sobimatust kommentaarist20

  Vasta

 • DKW

  02.09.2014 13:16
  Ma ei saanud aru, mis selle idee mõtteks oli? Kui liita kaks kehva kokku, kas saame siis jõuka? Sõjalist aspekti pole mõtet kommenteerida-seda lihtsalt ei ole. Nii Eesti kui Läti jooksevad rahvast tühjaks ning lapsi ei sünni kummalgil rahval, seega peagi polegi neid kes midagi kaitseksid. See on järjekordne umbluu, tõeliste probleemide varjamiseks hullumeelsete ideedega.

 

 

 • 02.09.2014 13:54
  kallis, noormees, palun tutvu natuke ajalooga. Tutvu sellega, miks ja kuidas läks Balti riikide koostöö luhta 30ndatel. Kuni tänane Baltikum püüdis probleeme omakeskis lahendada, vaatas Soome Rootsi poole ja püüdis ennast Baltikumist eraldada. See õnnestuski. Ülejäänud said rõõmsalt pärast üksteisele ära panemist veeta NL koosseisus. Peale seda kui Leedu ära kukkus, jäi Eesti Lätiga muideks kahekesi kaitsekoostööd tegema- välja ei tulnud sellest loomulikult aga midagi.
  Aga mõtleme ka sellele, et kahte riiki okupeerida on raskem kui ühte.
  Teata sobimatust kommentaarist31

  Vasta

  1 vastus

 • valdur

  02.09.2014 14:01
  Las Läti ja Leedu loovad konföderatsiooni kui nad seda soovivad. Mingisugune niinimetatud Balti koostöö on rohkem naljanumber. Eesti kuulub siiski Skandinaaviasse ja peaks looma sõjalise liidu koos Soome, Rootsi ja Norraga. Punkt.
  Teata sobimatust kommentaarist13

  Vasta

 • nu

  02.09.2014 14:05
  samas riigis leedulastega …
  kuidas te seda kujutate?
  Teata sobimatust kommentaarist21

  Vasta

 • Jaanus

  02.09.2014 14:07
  Ei.
  Teata sobimatust kommentaarist10

  Vasta

 • häbi talle

  02.09.2014 14:13
  Kas vaimuhaiglas on täna avatud Interneti päev?

 

 

 • Ajaloohuviline noormees

  02.09.2014 14:29
  kirjutas:

  kallis, noormees, palun tutvu natuke ajalooga. Tutvu sellega, miks ja kuidas läks Balti riikide koostöö luhta 30ndatel. Kuni tänane Baltikum püüdis probleeme omakeskis la…

  1 vastus
  Ei tahaks küll õpetajat õpetama tulla, aga Soome ei hakanud “Rootsi poole vaatama ja Baltikumist eralduma” alles 1930ndatel, vaid Soome, erinevalt Eestist, oli minu teada peaaegu 600 aastat järjest Rootsi impeeriumi osa. Vene võimu all jõudsid soomlased enne täielikku iseseisvumist olla ainult 100 aastat, aga Rootsiga on nad olnud seotud ristisõdadest saadik.
  Teata sobimatust kommentaarist10

  Vasta

 • Lugeja

  02.09.2014 16:24
  nujahkirjutas:

  Balti konföderatsiooni pealinn on kahtlemata RIIAS, aga mis hakkab selle moodustise ametlik keel olema, see pole veel selge – kas vene või inglise.
  Aga ma ei näe küll is…

  1 vastus
  NATO 5. protokolli järgi peame me praegu lähima NATO naabrina just ka Lätit kaitsma hakkama. Läti on täpselt sama vaene või rikas kui Eesti. Kui oleks konföderatsioon, siis oleks ka ühine sõjavägi, selle rahastus ja kaitsepoliitika. Siis ei peaks kumbki hakkama mitte kummagit rohkem kaitsma.
  Teata sobimatust kommentaarist00

  Vasta

 • abc

  02.09.2014 16:38
  Kaaluda võib kõike, aga asja sellest ei saa. Eestlased ja lätlased on selleks liiga egoistid. Oleme nõus liituma vaid sellega, kellelt midagi saada oleks. Läti ja Eesti on aga ligikaudu võrdsed ja kumbki ei saa teise käest rohkem küsida, kui endal vastu anda on.
  Teata sobimatust kommentaarist10

  Vasta

 • Varsti

  02.09.2014 16:56
  Venemaa korraldab selle konföderatsiooni küsimuse ära. Vene keel peaks kõigile sobima. Obama vist ka annab loa. Proosit!
  Teata sobimatust kommentaarist00

  Vasta

 • realist

  02.09.2014 19:05
  Nõus, väärib kindlasti, aga juba siin eelnenud kommentaarid näitavad, et läheks nagu sõjaeelse Balti liiduga: kui ideest lõpuks asja hakkab saama, siis on hilja.

 

 


 

Well, uh
02.09.2014 12:32

The Baltic Capital of the confederation is undoubtedly Riga, but what will be the official language of the formation, it is not clear yet either Russian or English.
But I do not see the English language, even though it makes no sense. Since we have your army brutally alarahastava Latvian defense of his budget or take?
Report inappropriate kommentaarist41

Reply
1 reply
behind the smarter
02.09.2014 12:58

This shit is not for Estonia‘s needed. We can not be the slightest Latvia jäärapäisuse projects done and now all of a sudden because of a confederation. Come to their senses! And where will you Talsinki idea?
Report inappropriate kommentaarist40

Reply
FAQ
02.09.2014 12:59

Small clarification. Riga Bolsheviks were beaten out by using landeswerhi, who later became the Estonians from the sugeda. Estonians did not drive the Bolsheviks out of Latvia.

Consider whether the queen black cross on a white background and one provincial center reval?
Estonians are still complex enough that it should not be done. it is not the result of 700 years of orajpölv say so, but nowadays much discussed Russia’s blatant propaganda, which began at the time of Ivan IV, the jarring of Russification continued during the time of Alexander III, collective farmers maapiirkondes still looking eyes bulging Russian TV channels and expect puutini pearls ..
Report inappropriate kommentaarist00

Reply
Latvia is
02.09.2014 13:02

Estonia throughout history, betrayed no federation äraandjatega
Report inappropriate kommentaarist20

Reply
DKW
02.09.2014 13:16

I do not understand what it thought was the idea? If you add the two together bad if you get wealthy? No comment on the military aspect of the idea-it just is not. Both Estonia and Latvia are running empty of people, and children are not born on either nation, therefore, is not they who will soon be nothing to protect. This is another Umbluu, crazy ideas to hide the real problems.

02.09.2014 13:54

dear young man, please check out a bit of history. Get to know the why and how of Baltic cooperation was thwarted in the 30s. Until today’s Baltic tried to solve problems among themselves, looked toward Finland and Sweden tried to separate himself Baltics. It worked, too. The rest were happily putting away of each other to spend the NL composition. After Lithuania fell off, Latvia, Estonia remained alone with the way their defense cooperation tegema- did not come out of this, of course, but something.
But we also think that the two countries occupy is harder than one.
Report inappropriate kommentaarist31

Reply
1 reply
valdur
02.09.2014 14:01

Las Latvia and Lithuania if they wanted to create a confederation. Some form of the so-called Baltic cooperation is more a joke. Ireland falls in Scandinavia and should create a military alliance with Finland, Sweden and Norway. Point.
Report inappropriate kommentaarist13

Reply
nu
02.09.2014 14:05

Lithuanian children in the country
How do you imagine it?
Report inappropriate kommentaarist21

Reply
Jaanus
02.09.2014 14:07

Not.
Report inappropriate kommentaarist10

Reply
an embarrassment
02.09.2014 14:13

Have a mental hospital is now open to the Internet everyday?

History Huviline young man
02.09.2014 14:29

wrote:

dear young man, please check out a bit of history. Get to know the why and how of Baltic cooperation was thwarted in the 30s. Until today’s problems among themselves Baltics tried la

1 reply
I do not mean teachers come to teach, but Finland is starting to look towards Sweden and the Baltic States to secedeonly in 1930, only Finland, unlike in Estonia, to my knowledge, was nearly 600 years in a row part of the Swedish empire. Finns came under Russian rule before complete independence, have only 100 years, but they have been associated with Sweden since the Crusades.
Report inappropriate kommentaarist10

Reply
The reader
02.09.2014 16:24

nujahkirjutas:

The Baltic Capital of the confederation is undoubtedly Riga, but what will be the official language of the formation, it is not clear yet either Russian or English.
But I do not see though is …

1 reply
NATO’s fifth protocol, we have now also just the nearest neighbor of Latvia to NATO to defend it. Latvia is exactly the same as the poor or the rich and Estonia. If it were a confederation, it would also be a common army, its funding and defense. Then you should not either, neither deal more to protect.
Report inappropriate kommentaarist00

Reply
ABC
02.09.2014 16:38

Consideration can be anything, but it does not matter. Estonians and Latvians are too selfish. We are willing to join it, who would get nothing. Latvia and Estonia, however, is roughly equal, and neither can the other hand to ask for more than is given by itself.
Report inappropriate kommentaarist10

Reply
Soon
02.09.2014 16:56

Russian confederation organizes the question away. The Russian language should be suitable for everyone. Obama must also grant permission. Cheers!
Report inappropriate kommentaarist00

Reply
realist
02.09.2014 19:05

Agree, definitely deserves, but already here prior comments indicate that it might be like the pre-war Baltic union: if the idea will eventually become a thing, then it is too late.

 

 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ И НЕВЕРОЯТНЫЙ САМОСТРОЙ ! / AWESOME AND INCREDIBLE squatter !

 

Удивительный самострой маразм, стройка, самострой


 

Есть такой анекдот: каждому жителю России постоянно снится один и тот же сон. Он идет по коридору своей квартиры и вдруг видит незнакомую дверь. Открывает ее, а там… ещё место! Впрочем, страсть к раздуванию жилплощади охватила не только Россию. Интернациональная подборка образчиков строительного искусства порадует много жителей хрущевок и заставит схватиться за голову любого работника ЖЭКа!

There is an anecdote: every inhabitant of Russia constantly dreaming the same dream. He walks down the hallway of his apartment when he sees a strange door. Opens it, and there … more space! However, the passion for ballooning housing spread not only in Russia. International collection of specimens of the art of construction will please a lot of people make Khrushchev and grab the head of any employee housing department!

Если хочешь жить как в Европе, не обязательно переезжать за границу. Достаточно купить пару оградок и сварочный аппарат.
If you want to live in Europe, not necessarily to move abroad. Enough to buy a pair of fences and welder.
Удивительный самострой маразм, стройка, самострой

Любимая теща переехала к вам жить? Или родился малыш, а детской комнаты как не было, так и нет? Ну а руки-то на что?!
Beloved mother-in-law moved in with you to live? Or born baby and children’s room as there was, and is not? Well, the hands are what ?!
Удивительный самострой маразм, стройка, самострой

Бывает так, что человек чувствует себя королем жизни. Кто сказал, что ему нужно тесниться при этом в самой обычной квартире?
It so happens that a man feels like a king life. Who said that he needed to be crowded with a most ordinary flat?
Удивительный самострой маразм, стройка, самострой

А это, пожалуй, уже не король — здесь живёт всамделишный император. Коттедж прямо в городе? Почему нет?
And this is, perhaps, no longer king lives here vsamdelishny emperor. Cottage right in town? Why not?
Удивительный самострой маразм, стройка, самострой

Азербайджанский олигарх, пристроивший к своему дому личный, недоступный для других жильцов, лифт, объяснил свой поступок кратко: «Я что, нищий что ли?!»
Azerbaijan oligarch attach to your home personal, inaccessible to other residents, elevator, explained his action succinctly: “What am I, a beggar what ?!
Удивительный самострой маразм, стройка, самострой

Лайфхак для тех, у кого нет денег на покупку земли в центре Москвы. Покупаешь три гаража и вагон кирпичей. Дальше — строить, строить и строить. Пока не засекли!
Layfhak for those who have no money to buy land in the center of Moscow. Buy three garages and car bricks. Next – build, build and build. While not detected!
Удивительный самострой маразм, стройка, самострой

Жителю одного из российских городов надоело мотаться каждые выходные туда-сюда на электричке. Вот он и нашел элегантный выход из ситуации: дача прямо на крыше многоэтажки.
Resident of one of the Russian cities Dangle tired every weekend here and there on the train. So he found an elegant way out of the situation: the cottage directly on the roof of high-rise buildings.
Удивительный самострой маразм, стройка, самострой

Вышел утром на балкон… то есть, в кабину самолета — хорошо! Птички летают, облака проплывают, лишняя жилплощадь глаз радует!
Out on the balcony in the morning … that is, in the cockpit good! Birds fly, clouds float, extra living space pleases the eye!
Удивительный самострой маразм, стройка, самострой

Kurb tegelikkus ! / The sad reality !

Igal hommikul läks sipelgas tööle ja töötas röömsasti terve päeva. Sipelgas oli usin ja õnnelik tööd tehes. Juht lõvi oli üllatunud nähes, et sipelgas teeb tööd ilma järelvalveta. Ta mõtles, et kui sipelgas teeb ilma järelvalveta tööd nii efektiivselt, siis järelvalve abiga saaks sipelga töö muuta veelgi tõhusamaks. Nii värbab lõvi prussaka, kellel on juhikogemust ja kes on eriti kuulus oma põhjalike raportite poolest.
Prussaka esimene otsus on luua süsteem vahetustega tööks. Prussakas vajab sekretäri, kes aitaks teda raportite koostamisel …
… ja ta palkas ämbliku hoolitsema arhiivi eest ja valvama telefonisidet.
Lõvi oli õhinas prussaka raportitest ning palus tal teha skeeme ja diagramme tootmise arenemisest ning valmistama analüüse, mida saaks kasutada juhtide koosolekul. Nii tuli prussakal osta arvuti …
… ja palgata kärbes vastutama IT osakonna eest.
Sipelgas, kes alguses oli õnnelik ja produktiivne töötegija, vihkas uut tööd, kus ta pidi käima erinevatel koosolekutel, tegema palju selgitus- ja paberitööd.
Lõvi tegi strateegilise otsuse – oli viimane aeg palgata ülemus sipelga osakonda.
Ülemuse ametikoht anti ritsikale, kelle esimene otsus oli hankida oma kabinetti moodne vaip ja ergonoomiline tool. Ritsikas vajas ka arvutit ja isiklikku assistenti, kes valmistaks töö- ja budgeti optimeerimisplaani.
Osakond, kus sipelgas töötas, on nüüd kurb koht ja kõik on ülimalt närvilised.
Ritsikas veenis lõvi, et vaja on läbi viia töö heaolu uuring.
Lõvi märganud, et sipelga osakonna kulud kasvavad ja tootlikus väheneb tuntavalt …
… palkas öökulli, hinnatud konsultandi, auditi läbiviimiseks ja ettepanekute tegemiseks.
Öökull tegi selgitustööd kolm kuud ja sai kokku hiiglasuure raporti milles oli kirjas, et sipelga osakonnas on liiga palju töötajaid.
Arva, kelle lõvi vallandab esimesena?
Muidugi sipelga, sest hindamisel osutus sipelgas selleks, kellel on madal motivatsioon ja negatiivne suhtumine.
Crazy-life-quotes
                                                                                       Sorry,Google transltion !!!
Every morning the ant went to work and worked happily for the day. The ant was industrious and happy doing the work. Head of a lion, was surprised to see that the ants will do the job without supervision. He thought that if the ant doing unsupervised work so efficiently, then the supervision of an ant could help make the job more efficient. So the lion cockroach recruits who have managerial experience and who is particularly famous for its in-depth reports, however.
Cockroach, the first decision is to create a system of shift work. Cockroach needs a secretary to help him in preparing reports
And he hired to take care of the spider and watch the archive for telephone communications.
Leo was excited cockroach reports, and asked him to make diagrams and charts, and prepare analyzes of the development of production, which could be used for drivers‘ meeting. Both came from cockroaches to buy a computer
Hire a fly and be responsible for the IT department.
Ant, who was at the beginning of a happy and productive worker, hated the new job, where he was attending a variety of meetings, do a lot of explanation and paperwork.
Leo made ​​a strategic decision – it was high time to hire a superior ant department.
The superior position of the anti crickets, whose first decision was to get into his office fashioned carpet and an ergonomic chair. Cricket also needed a computer and a personal assistant who would be willing to work and Budget on optimeerimisplaani.
The department where the ant worked, is now a sad place, and everyone is extremely nervous.
Cicada convinced the lion that is needed to carry out the work of the well-being survey.
Leo noticed that the ant’s department costs are rising and productivity decreases significantly
Hired owls, valued consultant to conduct an audit and make suggestions.
Owl gave an explanation of the work for three months and became a giant with a report which had stated that the ant’s department is overstaffed.
Guess who the lion triggers first?
Of course, an ant, an ant, because the evaluation was to have a low motivation and negative attitude.

Is joining the European Union, Estonia has made ​​life better or worse?

This year marks the tenth anniversary of Estonia‘s accession to NATO and the European Union, and therefore, we will explore the views of readers already a decade of life in the European Union, the Estonian.

Dear reader, let me know what you think of the advantages and disadvantages of joining. Does life have gotten better or worse? Give examples of what is good and which is bad. How many lives would be different from when Estonia would not be a member of the European Union.

Comment Order:

Toomas Hendrik Ilves stated today that the EU is not somewhere in Brussels, We‘re EL.Jah, he has the right but this whole string of slogans äraleierdatud our lives better just will not do.
Years ago, of course, had a different slogans: The Soviet Union is not only in Moscow, Soviet Union, we are all together in our Do not like????
And how long was being a blessing to when we all work together we got to say, NOT FINALLY Russian power, no one’s a foreign power, we are free???
And those who are in bondage to sell us a new, does not deserve any respect.
ACTUALLY THE REPUBLIC OF ESTONIA ceased to exist at that moment as we exchange her crown for foreign capital VASTU.Vabatahtlikult seekord.Nii that in the future we can no longer not in any way suggest that we okupeeriti.Meie their elected representatives sold us out.

I have personally gone to the life and increases mõõnadega.Tänaseks is my life gone paremaks.Ma think that if Ireland had not taken ELiitu it would be even worse in life, but yes as an example in Switzerland and Norway, you may have also gone to a better life, but do as well as Norway and Switzerland?

anonymous commentators:

puslik!
05/01/2014 12:24
Only the CIS is the best!
Long live the Edgar and the euro-skeptics!

, together with the improved
05/01/2014 12:37
What’s good, it’s expensive. Better, but more expensive.

uu
05/01/2014 12:50
Certainly the Estonian life changed for the better ! But õinud TAA would be way better if we had a country led by the people . Who has the ability to provide for a longer and think but not one as far pääva hosts . There are no people in the state who would be at the head of the country’s economy and industry siigi able to develop in order to increase incomes and narrowing of unemployment. Also, we are considered to be better than some of the officials of the Erta Houses and apartments for lease , and this serves the uncontrolled sector privatization . Instead of COUNTRY ‘d build SOTSJAAL LIVING SPACE ON BOTH saw it DOES Finnish state who knows OUT Nana and evaluating the YOUTH leave their homeland . Instead of when to walk out of the country maates WHERE ARE THEY much bigger opportunity to start an independent life than they do EESTIS.Samuti do not caring julgoleku in the population of the country . War threats have not disappeared kuhuki . But we can not bomb variendite cared for , will not be built new or old KAA is not done right. Also, it is a country that takes its peoples which has led to unscrupulous people away from the flow is useful just in our nation , and the country ‘s enemies thus decreases as the country’s defense capability. Politicians tulekds be more considerate of your nation’s life and develop each KÜLKSEL JÄRIE over the country’s economy in order to increase state revenues , and in order to together as the public welfare .

Ivo
05/01/2014 12:57
How anyone: 5 percent of local bosses of the euro has certainly gone a better life, the rest is worse

norm
05/01/2014 13:00
In terms of the survival of the people of Estonia , the EU has made ​​the situation worse by joining . So far, all the government lost steam after the EU and NATO , and it, to please the U.S.. If you look at the political issues raised , it looks like everything else Highlighted as how to increase the birth rate and reduce emigration . Living in the EU , Estonia has gone several times more expensive than it was prior to the EU . And this does not help speaking, that wages have risen , unfortunately, is the cost of a number of countries in the old EU -level , but the income is very far from that .

As well as the continued existence of the Estonian society today, the debate is not , then you can assume that the situation will deteriorate even further in the near future will bring a wave of immigration in addition to the southern borders of the EU study. Why do I think this ? Already have elucidated the nature of the area in and how much is vamis immigrants to receive . Teles had only recently been advertising in favor of immigrants : a la a person would think of himself as an immigrant somewhere .

Our politicians today lack any understanding of what the interests of Estonia in the EU should do or how to protect the interests of Estonia . If you look at these forums that have been , we can see how our politicians are talking about it , you will see that half of the EU countries ‘ interests should be regulated more consistently , that today the EU countries ( especially the old-timers ) are tearing decks of their party . But our politicians are forgetting that that’s it : every normal state is trying to take care of their own people eekõige . Only our political fools have taken the position where they are ready to sacrifice their own people on behalf of the EU , where the general . And now it will be seen as the voice of the EU core countries do not behave so . And they are not going to behave as well as the lack of enesehävitajalik attitude, which is so characteristic of Estonian politicians.

Petya Corr
05/01/2014 13:08
worse than that before paying the chefs euro euros paid 500 euros and 500 euros for the same value today

Current topic
05/01/2014 13:31
I got a tick injections, the price of 35 EUR, can not remember that last for 500 euros would be paid for. Now, look, most of the prices, so-wage emails. wages.

Pjarnac
05/01/2014 13:44
Thirty years ago, the USSR was like … Estonia Estonian USSR as foreigners. Throughout the USSR came here as abroad. Now the Union as the Estonian euro Tajikistan USSR, corvée periphery, the poor, the abandoned, meaningless, pointless
Only bei’del have to live here for good.

Mrs.
05/01/2014 14:18
Is not this so and so being such a status, there have been many failings, but good things too. It’s good that we have a new government, and youth ministers, or really hope that goes better.

I say
05/01/2014 14:59
well shitty

khmm ..
05/01/2014 15:08
Uukirjutas:
Certainly the Estonian life changed for the better! But õinud TAA would be way better if we had a country led by the people. Who has the ability to provide for a longer and think about wh …
1 reply
in the long run, you’d have to go to school and learn to write. is generally the case in the long term, so that it does not work right away. you can see the results of decisions taken by the present government in 20 years. Edgar is a short-term guy. potatoes and firewood, and soon the voters will see that it is built on pakasuuha. Now we will provide escorts for doing unnecessary work for free transportation and municipal bank. These are all short-term actions are immediately visible result, but which are not sustainable in the long term, and probably doing more damage than it’s worth.

opinion
05/01/2014 17:31
better

Lonni
05/01/2014 17:36
Well, it is too early yet to assess.
Disappointment in Soviet Union took half a century.
We’ll see how much the EU is going to take a Disappointment?

kalew
05/01/2014 17:39
better. there is no need to evaluate the cost of the individual before and now. We really do not know how anyone could fall in prices after the economy had long euros, or a crown would have had extreme pressure as the economic situation from 2008 to 2012. The European Union has been the full benefits of the free movement of both the state budget than all together. Incidentally, for those who now also loves to go elsewhere in the world, digging ditches and pulling crud boundaries would still have been a very closed.

svex
05/01/2014 19:47
Estonia’s average salary is less than the current time, however, earned euros while now boast that higher wages only for those up there Toompeal SES has risen properly

FAQ
05/01/2014 20:32
Such Lonnid shape opinion but, fortunately, Adult wall! Dblikul what went on for half a century to figure out that the NL is hideous occupation of the Estonian people and the rape?

naturally
05/01/2014 21:29
worse.

naturally
05/01/2014 21:38
let’s not only take into consideration the prices and wages. NL is not damaged and destroyed in Estonian culture, language and values ​​70aastaga as much as it has happened in the last few years. the nation and the country has been threatened with collapse. Rural, where the state eksitentsi base has been destroyed, schools are destroyed, people are forced to leave home places economic pressure. The EU has been able to destroy us faster than a few years, when the NL 70aastaga. Methods are simply clever propaganda better. all still freedom, democracy, and freedom of movement under the banner. The EU, however, has already started about eeltegevus 20a back.

20 years of corporate
02/05/2014 10:03
I personally have gone or material is cooler than what can be said about all of my dear acquaintances , which includes a lot of good professionals, educators , musicians , and artists. They do not treat their teeth , their every penny spent on housing , educating children and kasvataminele . The parts are bankrupt and are looking for new outlets meelehetlikult .
Our children are raised and educated in the world , and spread out a few of them are returning , which is really a tragedy .
Hull is that foolish and short-sighted policies paremliberalistide a result of living in the country , which are difficult to love , and the incitement of hatred between them because of the crazily .

Democracy does not work at any rate , things will be decided over our heads and yell the Stalinist propaganda accompaniment. Journalism is corruptible lakeide power to make just such a brainwashed as those in power need . All are built on the opposition .

Small entrepreneurs have the force of a small-timer who habitation always have to cheat a little , because otherwise, the doors should be shut down quickly . As an entrepreneur, I find this very alatuks politics and I am offended by the bottom hinge .
Help and support for dividing those who are doing better , and allow the bubbles start to do something , not the makers.
20 years of hard driving companies have never attracted media attention , but then we read each day blissfully pernicious , decadent life promovatest werewolf heroes . Also, the state has never shared any kind of recognition .
Not long ago , we no longer have any autonomy or self-esteem. Everything is off the Haggle . In this light, the whole europalagan just ridiculous .
In that Estonia does not have a future, it simply breaks down.

naturally
02/05/2014 20:29
absolutely agree.
also has received the ultimate freedom of expression. 90s book dared to talk about things in the media.
Now listen, and wonder what the wise and educated public figures out of the mouth of doing. they can not be so dumb.
Consequently, they are either intimidated or paid for. Adult only meiesugsued commentators dare to squeak a little more. and who knows where our nimedki has already been written.
The situation is still very spooky, actually.

Crazy world 2 !

[fvplayer src=’http://kalevholland.planet.ee//wp-content/uploads/2014/03/Grazy-world-2-.mp4′ width=854 height=480]

Crazy World !

[fvplayer src=’http://kalevholland.planet.ee//wp-content/uploads/2014/03/Grazy-world-.mp4′ width=854 height=480]

RSS for Posts RSS for Comments