Vabaduse deklaratsioon kõigile Eesti inimestele ja kõigele elavale ! / Estonian Declaration of Freedom to all the people and all living !

index

Me oleme sündinud siia maailma vabade hingedena. Meil on piiramatu õigus vabadusele ja oma tunnetele. Mitte kellelgi ei ole õigust seda meilt röövida, surudes peale oma tahtmist, et kehtestada kontrolli meie üle, kasutades selleks relvi, meditsiini, toitu, hirmutamist, propagandat ja raha. Praegune rahasüsteem põhjustab ainult vaesust. Relvad ei kaitse meid vaid tapavad.

Me oleme unustanud, kellena me siia maailma oleme sündinud, sest see tunnetus, mõtlemine, armastus, õnn ja mõistmine on meilt röövitud. Oleme muutunud hoolimatuks üksteise ja ümbritseva suhtes. Kui me leiame uuesti üles tõe ja usalduse iseendas, siis me jagame seda ka teistele ja julgustame neid. Olla mina ise – see on see jõud, mida ei saa peatada ega vaigistada, sest see on sündides meile kaasa antud.

Me elame paradiisis, mida me märkame harva. Me ei kuula oma lapsi, kes on siirad ja kellelt meil on palju õppida. Me oleme loonud süsteemi, mis karistab neid, viib nende maailma tasakaalust välja, lämmatab nende harmoonia loodusega ja usu elusse. Mida me neile anname? Teadmise hukkunutest, ebaloomulikud linnad ja hävinenud külad, hiiglaslikud prügimäed, ohtlikud reostused, hinge vaakuva looduse ja tühjeneva maapõue. Me anname oma lastele võlgadel põhineva “vabaduse”.

Meil on kohustus olukorrale silma vaadata. Me oleme osa loodusest, me oleme osa universumist ja allume tema seadustele. Kas me tõesti soovime selle planeedi hukku?

Me soovime hoida oma põlvedel lapselast, kes armastab ja ütleb kunagi: “Aitäh, et sa hoolisid. Ma tõotan, et see suhtumine elusse jääbki kestma, sest ka minu lapselapsed tahavad tunda rõõmu koostööst, rahust ja armastusest.”

Armsad inimesed Eestis ja mujal maailmas! Me kirjutame sellele deklaratsioonile alla elavate inimeste nimel, kel on aukartus elu ees. Me oleme elusad inimesed ja vabadus on meie sünniõigus!

Me ütleme, et relvadele on alternatiivid. Me ütleme, et sõjale on alternatiivid! Relvad ei lahenda konflikte inimeste vahel.

Me toetame kestvust tagava elulaadi arengut, kestvust tagavate põhimõtete rakendamist hariduses, kommunikatsioonis, toidu tootmises, tööstuses, eluasemete korralduses, energia-, keskkonna- ja transpordimajanduses. Me ütleme jah kestvust toetavatele tehnoloogiatele. Me ütleme jah tõelisele vabadusele!

                                         Google translation !

 

We are free souls born into this world. We have the unrestricted right to liberty and security of your feelings. No one has the right to rob us, pushing against their will, in order to establish control over us, using weapons, medicine, food, intimidation, propaganda, and money. The current monetary system leads only to poverty. Guns do not kill but protect us.

We have forgotten about the capacity in which we are born into this world, because this perception, thought, love, happiness and understanding is robbed from us. We have become careless of each other and the surroundings. If we find again the truth and trust in yourself, then we will share it to others and encourage them. Being myself – this is the one force that can not be stopped or silenced, because it is given to us at birth.

We live in paradise, we rarely notice. We do not listen to their children, who are sincere and from whom we have much to learn. We have created a system that punishes them, leading to their world out of balance, in harmony with nature and the stifling of their faith life. What can we give them? Knowledge of those killed, unnatural towns and villages destroyed, huge dumps, hazardous spills, the sick of nature and  the low subsoil. We will give your children debts based on freedom”.

We have a responsibility to look out for the situation. We are part of nature, we are part of the universe, and obey its laws. Do we really want the death of the planet?

We want to keep your knees grandson who loves and never says “Thank you cared about., I vow to continue to remain attitude to life as well as my grandchildren want to feel the joy of co-operation, peace and love.”

Cute and the rest of the people in the world! We signed this declaration on behalf of people living with the awe of life. We are live people and freedom is our birthright!

We say that the weapons are alternatives. We say that war is the alternative! Guns do not solve conflicts between people.

We support the development of a way of life which ensures durability, durability ensure the implementation of the principles of education, communication, food production, industry, housing arrangements, energy, environmental and transportation economics. We say Yes to supporting technologies. We say yes to genuine freedom!

Comments !

 

 • Brendan Sullivan

  04.09.2014 17:03
  “Praegune rahasüsteem põhjustab ainult vaesust.”Nii ta on jah,kuula mida pajatab sellest Andro Roos.
  Andro Roosi suursugune kõne :
  href=”https:// target=”_blank” rel=”nofollow”>https://

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist41

  Vasta

 • Rünno55

  04.09.2014 17:08
  “Me ütleme, et relvadele on alternatiivid” – Ja kui vaenlane tuleb relvis üle piiri, siis te lähete vastu, käes loosung “Relvad ei lahenda konflikte inimeste vahel”? Mnjah. Kummardan teie meelekindluse ees.

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist82

  Vasta

 • Rünno55

  04.09.2014 17:16
  “Meil on piiramatu õigus vabadusele ja oma tunnetele” – Absoluutselt väär. Kui sina lased oma vabadusel ja tunnetel möllata, siis see ahistab mind (üks kesköine ülemeelik tramburai suure paneelmaja akende all). Kuidas jääb siis minu vabadusega? Meie kõigi vabaduseasted peavad olema tasakaalus teise inimeste vabadustaotlustega ja me peame üksteisega arvestama.
  Sellise manifesti kirjutab valmis 10 aastane laps oma mättalt, mitte täiskasvanud inimene, kes saab aru oma tegude tähendusest ja on suuteline vastutama oma teo tagajärgede eest.

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist52

  Vasta

  1 vastus

 • Rünno55

  04.09.2014 17:18
  Ütleme ausalt, see kirjutis on viimase aja kõige infantiilsem mõtteavaldus.

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist52

  Vasta

 • Mõtlev Inimene

  04.09.2014 17:51
  Väga õige mõtteavaldus. Naabrit relvadega alistav riik on täiesti valel teel ja kui ta sellest aru ei saa ja palumine ei aita, siis ei ole pääsu ka oma kodu kaitseks relvile tõusmisest. Kahjuks.

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist31

  Vasta

 

Reklaam
 • Fleimar Troll

  04.09.2014 18:00
  Rünno55
  « … kui vaenlane tuleb relvis üle piiri … » ~ Ilmselt vihjad Venemaa piiriületusele Ukrainasse. Kuid ka hunta ei läinud plakatitega Donbassi …
  « … Absoluutselt väär. Kui sina lased oma vabadusel ja tunnetel möllata, siis see ahistab mind … » ~ Kontekstist rebitud libaargument. Järgmine lause deklararatsioonis just seda ütlebki: « … Mitte kellelgi ei ole õigust seda meilt röövida … » Sa oled lihtsalt kas liiga agressiivselt häälestatud või liiga rumal, et sellest aru saada.
  « … 10 aastane laps oma mättalt … » ~ Tavaline 10-aastane tajub sügavamalt maaima, ku tavaline täiskasvanud …
  « Ütleme ausalt, see kirjutis on viimase aja kõige infantiilsem mõtteavaldus. » ~ Ütleme ausalt, su parempoolne osa ajust on surnud … reptiil …

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist03

  Vasta

 • Fleimar Troll

  04.09.2014 18:05
  Rünno55 ja Mõtlev Inimene
  Kui pandora laegas on avatud, siis me võime lõputult heietada, mis kõik sealt laekast välja kargab, kuid oluliseim on – kes laeka avas …

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist13

  Vasta

 • renelor

  04.09.2014 18:27
  Rünno55kirjutas:

  “Meil on piiramatu õigus vabadusele ja oma tunnetele” – Absoluutselt väär. Kui sina lased oma vabadusel ja tunnetel möllata, siis see ahistab mind (üks kesköine ülemeelik…

  1 vastus
  Aga sinul on lihtsa loogikaga probleeme. Tsiteeritud lause algab sõnaga “Meil” ja oli adresseeritud kõigile. See tähendab, et kõigil oleks see vabadus võrdne ja ühesugune. Mitte ühegi inimese vabadus ei tohi järelikult teise inimese samaväärset vabadust piirata, ehk valitsekski tasakaal, kus kellelgi ei oleks mingeid eeliseid mitte ühelgi ettekäändel. See kehtiks vaid juhul, kui kõik sellest ühtemoodi ka kinni peaksid, mis omakorda ei tähenda et kõigile võiks mingeid piiranguid seada. Sundpiiranguid võiks seada ainult neile, kes teiste kui samaväärsetega ise arvestada ei soovi.

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist03

  Vasta

 • ahah

  04.09.2014 16:56
  vabadus….
  võimul värvi vahetanud kommud ja ameerika imigrant…
  korruptsioon valitsuse on juba piirid ületanud…

  Teata sobimatust kommentaarist71

  Vasta

 • 1.

  04.09.2014 16:59
  Meenutab kangesti noore neiu unistusi, kes esmakordselt “Ma armastan sind!” kuuldes silmapilkselt koiki ema opetussonu unustas ja mehega voodisse laks …

  Teata sobimatust kommentaarist92

  Vasta

 • nad eksivad

  04.09.2014 17:02

  Me ütleme, et relvadele on alternatiivid. Me ütleme, et sõjale on alternatiivid! Relvad ei lahenda konflikte inimeste vahel.Naaberriigi vägivaldse kallaletungi peatamiseks ei ole muud võimalust kui sõda ja relvad. Võrrelge Eesti ja Soome kogemust aastatest 1939-1940.

  Me soovime hoida oma põlvedel lapselast, kes armastab ja ütleb kunagi: “Aitäh, et sa hoolisid.

  Kes on jätnud oma kodumaa kaitseks relvad hankimata ja ei kaitse oma maad ja lapsi, ei ole hoolinud. Ta on oma kodumaa ja rahva kõige alatumal ja hoolimatumal kombel reetnud.

  Teata sobimatust kommentaarist82

  Vasta

 • Jukko

  04.09.2014 17:05
  Vegard K. Emanuelsen on ju Venemaa propagandamasina aktiivne agent Internetis. Selle deklaratsiooni tagatoa aadress on ju Drammensveien 74, Oslo.

  Teata sobimatust kommentaarist43

  Vasta

 • mulk

  04.09.2014 17:16
  Mitnes riigis toimetab Venemaa sõjalisi operatsioone ? Ei tea ainsatki !
  USA kaitseminister –Hagel (juut): -„ USA peab sõjaliselt sekkuma KÕIGIS MAAILMA RIIKIDES !“
  http://rt.com/usa/157336-us-military-hagel-cuts… Isegi ami blogija arvab : „See sell on peast segi ! Meil on hullumeelne valitsus !“ – „This guy (Hagel) is out of his mind! We have an insane government!

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist14

  Vasta

  1 vastus

 •  

  Reklaam
 • mulk

  04.09.2014 17:19
  http://www.washingtonsblog.com/2014/03…, Sinclair says that if Russia accepts payment for oil and gas in any currency other than the dollar – whether it’s gold, the Euro, the Ruble, the Rupee, or anything else – then the U.S. petrodollar system will collapse”: – „ Piisab vaid , kui Venemaa hakkab nafta eest küsima dollari asemel ükskõik millist muud valuutat – ükskõik – euro , rubla ennast , India ruupiat , jüäni , noora krooni , ükskõik – ja kogu USA finantspüramiid laguneb !“

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist14

  Vasta

 • ….

  04.09.2014 17:19
  ma ei tahaks küll halvasti öelda, aga… bensiin ja tikud, hipi

  Teata sobimatust kommentaarist41

  Vasta

 • Naine

  04.09.2014 17:20
  Kas tuvi käest küsiti luba enne pildistamist? Nii naiivselt ei saa praegu enam, armastades jah, aga mitte naiivselt.

  Teata sobimatust kommentaarist41

  Vasta

 • mulk

  04.09.2014 17:21
  Millisele monstrumile meie seaduslikud vargad hosiannat laulavad – Marylandi kuberner kehtestas maksu maaüksustele langevatele sademete hulgale : http://www.liveleak.com/view?i=98d_1393936963

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist22

  Vasta

  1 vastus

 • mulk

  04.09.2014 17:25
  Artikkel , mis konkreetselt räägib , et oma poliitiliste vastaste ja dissidentide tapmine obama Valge Maja poolt on liiga suur , et isegi üles lugeda , kuid arvepidamine on : http://thelastgreatstand.com/lgs/2013/12…

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist13

  Vasta

 • mulk

  04.09.2014 17:29
  Inglise „Guardian“ kirjutab – „ Segadused Krimmis – see on lääne ekspansiooni tulemus „ http://www.theguardian.com/commentisfree…
  „Obama ütles , et Krimmi referendumit ei arvestata : http://www.cnsnews.com/news/article/obama-says-c… kuid ami bloger märkis , et But when Kosovo broke away from Serbia in 2008, that was cool in the eyes of the US! Kuid Kosovo 2008 aasta separatistlikku referendumit USA tervitas !

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist11

  Vasta

 • mulk

  04.09.2014 17:30
  Memorandum , miks USA võib oma kodanikke tappa kohtuväliselt – “Memo Explaining Why the U.S. Can Totally Kill Its Own Citizens Without Trial”
  http://www.slate.com/blogs/weigel/2014…

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist11

  Vasta

 • mulk

  04.09.2014 17:34
  Londoni politsei (kõik , eranditult kuuluvad sionistlikku massooni looši) lasi maha relvitu , 6 lapse isa . http://rinf.com/alt-news/breaking-news…

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist11

  Vasta

 • mulk

  04.09.2014 17:37
  Afganistaanis narkotoodang aastate lõikes (madalaim siis , kui võõrvägesid polnud , valitses Taliban)
  http://www2.parl.gc.ca/content/lop/researchpubli… selle uus aadress – graafik narko tootmisest

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist11

  Vasta

 • mulk

  04.09.2014 17:40
  Kogu maailma sionistid on marus ÜRO (Goldstouni raport ) peale . Iisraeli peaminister tegi avalduse :
  http://desertpeace..com/2009/10… Me ei talu seda ja hakkame võitlema sellega individuaalsel alusel , hakkame võitlema nendega , kes meid püüab deligitimitiseerida , st. Keeratakse hapnik kinni neil , kes on rahvusvahelisel areenil Iisraeli vastu – individuaalselt Mossaadi abil . Juba on esimesed teated individuaalsest israeliitide lähenemisest .
  Viinis , inglise tuumaekspert ÜRO juures , kukkus 40 meetri kõrguselt trepimademele .
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews… и http://austriantimes.at/news/General_News…
  22/17455/BritUNnuclearexpertmayha vebeenmurdered%2Cpolice_say
  Kusjuures , 4 kuud tagasi kukkus veel üks ÜRO ekspert sellesama hoone , sellesamale trepimademele . Nagu inspektor Leistred konstateeris , „ on see kahtlematta kokkusattumus“ . Individuaalne Iisraeli lähenemine ÜRO töötajatele – töötab tõrgeteta !

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist11

  Vasta

 • mulk

  04.09.2014 17:45
  (“Rodger’s recovery from AIDS” Bob Owen) http://www.amazon.com/RogersRecovery-AIDSDefeate… – kuidas kaks arstidest sõpra ravisid nälja ja tooreste toiduainetega ühe neist AIDS-ist terveks . Peale edukat ravi , hakkasid sõbrad teisi „AIDS-i“ haigeid ravima . See toimus California osariigis . Selle peale võeti neilt arsti litsentsid , „CBAT“ – erioperatsioonide rünnakrühm , võttis rünnakutega mitmeid kordi nende kontori enda valdusse ja pitseeris , neid endid taheti mitmeid kordi vangi panna . Lõpuks läksid nad AIDS-i Mehikosse ravima . Vaat , mis maailmas toimub . Te veel pole mõistnud , kuhu olete sattunud – lähtuge halvimatest eelaimdustest ja te ei eksi kunagi . Kujutage endale ette kasvõi minutiks , et mingi ülisuur , ülivõimas võim tahab teid isiklikult – hävitada – see olekski lõppinstantsis puhas tõde !
  Kusjuures see jõud ei taha teid hävitada iseenda kätega . Ta tahab , et te hävitaksite end ise .

  Vaata sama kasutaja kommentaare

  Teata sobimatust kommentaarist11

  Vasta

 • arvan

  04.09.2014 17:52
  mulkkirjutas:

  Millisele monstrumile meie seaduslikud vargad hosiannat laulavad – Marylandi kuberner kehtestas maksu maaüksustele langevatele sademete hulgale : http://www.liveleak.com/

  1 vastus
  ainult arvan, et tegemist on sadevee ärajuhtimise infrastruktuuri, kasutamise eest korjatava maksuga(enamasti lina oludes).Mis võimalik et on seotud sademetega(tõesti nalja koht), kuid suure tõenäosusega oleneb selle suurus siiski ruutmeetritest või suisa hektaritest.

   

  Vasta

 • abc

  04.09.2014 18:34
  Mina võtaksin kogu selle deklaratsiooni kokku ühe printsiibiga – võõrandamatu vaba tahte õigusega. Kõigil on õigus oma vaba tahet piiramatult, kuid ühtemoodi võrdselt realiseerida. Reaalsed piirid on aga loomulikult olemas, kuid neid ei ole vaja määrata… selleks on kaasinimeste samaväärsete õiguste austamine. Samasugune suhe peaks valitsema ka kogu loodusega. Mis relvi puudutab, siis nende ainus eesmärk ongi teiste inimeste eluõiguste jäme rikkumine, või sellega hirmutamine (nn. heidutus või kaitse)…. ja siin ei ole sisulist vahet, kas seda tehakse vastusena, või omaalgatuslikult.
  Vasta

 • head paranemist

  04.09.2014 19:16
  mulkkirjutas:

  Mitnes riigis toimetab Venemaa sõjalisi operatsioone ? Ei tea ainsatki !
  USA kaitseminister –Hagel (juut): -„ USA peab sõjaliselt sekkuma KÕIGIS MAAILMA RIIKIDES !“
  http…

  1 vastus
  Jämejala kompleksis ravil olek ei tee Sinust mulki, oled lihtsalt patsient.
  Mulgimaa: http://et.wikipedia.org/wiki/Mulgimaa#mediaviewe…

  Teata sobimatust kommentaarist10

  Vasta

 • Nojah

  04.09.2014 19:44
  Naiivsus on ju armas. Kahjuks tuleb vabadus kätte võidelda ja selle kaitsmisega vaeva näha. Iga päev tahab seda meilt röövida kas vene agressor või mõni “tark” riigiametnik. Peame oma vabadusest kõvasti kinni hoidma!
 •                  
 • Goole translation !

Brendan Sullivan
09/04/2014 17:03
The current monetary system leads only to poverty.

So yes it is, listen to what it tells us about Andro Roos.
Andro Rose majestic voice:
https: //www.youtube.com/watch? x75i9 v =kVaLk
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist41
Reply
Rünno55
09/04/2014 17:08
We say that the weapons are the alternatives And if an armed enemy of the cross over, you are going to adopt, with the slogan Guns do not solve conflicts between people“? Mnjah. I bow in front of your fortitude.
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist82
Reply
Rünno55
09/04/2014 17:16
We have the unrestricted right to liberty and security of your feelings Absolutely false. If you let your feelings run riot and freedom, it harasses me (one of the midnight perky sort of high jinks large panel windows down). How then is my freedom? We all vabaduseasted must be a balance between freedom of other people’s requests, and we have to take into account each other.
This manifesto is written to the 10-year mättalt your child, not an adult person who can understand the implications of their actions and are able to be responsible for the consequences of his act.
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist52
Reply
1 reply
Rünno55
09/04/2014 17:18
Let’s be honest, this is the last time the writings of the most infantile sentiment.
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist52
Reply
thinking Man
09/04/2014 17:51
Very true deliverance. Neighbors weapons subduing the country is absolutely the wrong way, and if it does not understand and does not ask for help, you do not have access to arms to protect their own ascension. Sadly.
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist31
Reply

Advertising

Fleimar Troll
09/04/2014 18:00
Rünno55
… If an armed enemy of the cross over ~ Apparently alluding to the Russian border crossing Ukraine. But the junta has not gone Donbass posters
Absolutely false. If you let your feelings run riot and freedom, it harasses me … ~ Context-torn scarp argument. The next sentence is just that deklararatsioonis has said, No one has the right to rob us You‘re just either too stupid or too aggressively tuned to figure it out.
My 10 year old child mättalt ~ Normal 10-year-old perceives a deeper maaima, ku normal adult
Let’s be honest, this is the last time the writings of the most infantile sentiment. »~ Let’s be honest, the right part of your brain is dead reptile
View the entire comment
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist03
Reply
Fleimar Troll
09/04/2014 18:05
Rünno55 and thoughtful man
When Pandora‘s box has been opened, then we can ramble on endlessly, all coming out of a locker hasp, but the important thing is who opened the ark
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist13
Reply
renelor
09/04/2014 18:27
Rünno55kirjutas:
We have the unrestricted right to liberty and security of your feelings Absolutely false. If you let your feelings run riot and freedom, it harasses me (one of the midnight perky
1 reply
But yours is a simple logic problem. Quoted sentence starts with the word we” and was addressed to everyone. This means that everyone would have the freedom to be equal and uniform. None of the other person’s freedom should not, therefore, restrict the freedom of the human equivalent, ie valitsekski equilibrium, where no one would have any benefits under any pretext. It would apply only if all of this should also be respected in the same way, which does not mean that everyone might no limits set. Enforced restrictions could be imposed only on those who do not take into account other than myself having the same desire.
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist03
Reply

ahah
09/04/2014 16:56
Freedom ….
power to change colors commies and American IMIGRANTE
Government corruption has crossed the boundaries of
Report inappropriate kommentaarist71
Reply
First
09/04/2014 16:59
Strongly reminiscent of a young girl dreams of that first “I love you!” ears instantly navigate all opetussonu mom forgot to bed with a man and Laks
Report inappropriate kommentaarist92
Reply
they are wrong
09/04/2014 17:02
We say that the weapons are alternatives. We say that war is the alternative! Guns do not solve conflicts between people.

The neighboring state of violent assaults has no other choice than to stop the war and guns. Compare the experience of Estonia and Finland in 1939-1940.

We want to keep your knees grandson who loves and never says “Thank you cared about.

Who have left their homeland to protect guns from sourcing and does not protect their lands and children are not cared for. He is his country and its people, and the most alatumal hoolimatumal way betrayed.
View the entire comment
Report inappropriate kommentaarist82
Reply
Jukko
09/04/2014 17:05
Vegard K. Emanuelsen Russia‘s propaganda machine has been an active agent in the Internet. It‘s a declaration of back room address Drammensveien 74, Oslo.
Report inappropriate kommentaarist43
Reply
mulk
09/04/2014 17:16
Mitnes delivered in Russian military operations? I do not know a single!
United States Defense -Hagel (Jew) the United States should intervene militarily in all countries worldwide!”
http: //rt.com/usa/157336-usmilitaryHagelcuts Even ami blogger thinks, “This guy is crazy! We have a crazy government! -” This guy (Hagel) is out of her mind! We have an insane government!
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist14
Reply
1 reply

Advertising

mulk
09/04/2014 17:19
http: //www.washingtonsblog.com/2014/03, Sinclair says That if Russia accept payment for oil and gas in any currency other than the dollar – Whether it’s gold, the Euro, the Ruble, the Rupee, or anything else – then the U.S. petrodollar system will collapse -” It is enough just to ask if Russia begins oil for dollars instead of any other currency – whatever the euro, the ruble itself, Indian rupees, Juan, Noora euros, whatever and throughout the United States financial pyramid breaks!
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist14
Reply
….
09/04/2014 17:19
I do not want to say bad, but … gasoline and matches, hippie
Report inappropriate kommentaarist41
Reply
Female
09/04/2014 17:20
Does the dove was asked permission before taking a picture? So do not be naive anymore right now, loving yes, but not naive.
Report inappropriate kommentaarist41
Reply
mulk
09/04/2014 17:21
What kind of monster in our legal thieves hosiannat sing Maryland’s governor imposed a tax land units declining rainfall: http://www.liveleak.com/view?i=98d_1393936963
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist22
Reply
1 reply
mulk
09/04/2014 17:25
An article that speaks specifically to his political opponents and the killing of dissidents by the Obama White House is too big to even be counted, but the accounts are: http: //thelastgreatstand.com/lgs/2013/12
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist13
Reply

Welding and cutting equipment service technician
Ассистент, помошник главного продавца
Technical Manager
as a customer service
Insurance Broker `ile

Information Technology Jobs
Project Manager Software Solutions
Cleaner
Sales consultant

mulk
09/04/2014 17:29
British “Guardian” writes Confusion in the Crimea – it is the result of the expansion of the Westhttp: //www.theguardian.com/commentisfree
Obama said that the Crimean referendum will not be counted: http: //www.cnsnews.com/news/article/obamasaysc but ami bloger said that Kosovo broke away from But When Serbia in 2008, That was cool in the eyes of the U.S.! But Kosovo’s separatist referendum in 2008, the United States welcomed!
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist11
Reply
mulk
09/04/2014 17:30
Memorandum why the United States can kill its own citizens out of court Memo Explaining Why the U.S. Can Totally Kill Its Own Citizens Without Trial
http: //www.slate.com/blogs/weigel/2014
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist11
Reply
mulk
09/04/2014 17:34
London police (all belonging exclusively Zionist mason raffle) gunned down an unarmed, father of 6 children. http: //rinf.com/altnews/breaking-news
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist11
Reply
mulk
09/04/2014 17:37
Drug production in Afghanistan over the years (the lowest when the foreign troops had not, the Taliban ruled)
http: //www2.parl.gc.ca/content/lop/researchpubli its new address – a graph of drug production
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist11
Reply
mulk
09/04/2014 17:40
The whole world is pissed UN Zionists (Goldstouni report) after. Israeli Prime Minister issued a statement:
http: //desertpeace..com/2009/10 We will not tolerate this and begin to fight it on an individual basis, we begin to fight those who are trying to deligitimitiseerida us, ie. Oxygen wrapped stick for those who are against Israel in the international arena individually using Mossaadi. Already the first reports on the individual approach of the Israelites.
Vienna, the English nuclear expert at the United Nations, collapsed the landing from a height of 40 meters.
http: //www.telegraph.co.uk/news/worldnews и http: //austriantimes.at/news/General_News
22/17455 / BritUNnuclearexpertmayha vebeenmurdered% 2Cpolice_say
In fact, fell a further 4 months ago, a UN expert in the same building, the same the landing. As Inspector Leistred stated, It is no doubt bury coincidence.” Individual approach to the Israeli UN staff running smoothly!
View the entire comment
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist11
Reply
mulk
09/04/2014 17:45
(Rodger’s recovery from AIDSBob Owen) http: //www.amazon.com/RogersRecoveryAIDSDefeate how two doctors friends therapies hunger and raw food cured AIDS is one of them. After successful treatment, other friends began to AIDS” heal the sick. It took place in California. It was taken from them after the doctor’s licenses, CBAT” a special operations assault team took the attack to the number of times their possession and sealed the office, they themselves wanted to jail several times. Finally, they went MEHIKO treat AIDS. That’s what the world is going on. You still do not understand where you have been involved refer worst eelaimdustest and you‘re never wrong. Imagine even a minute that an extra-large, super high power wants you personally to destroy lõppinstantsis it were pure truth!
However, this power does not want you to destroy your own hands. He wants you to destroy yourself.
View the entire comment
Look at the user reviews
Report inappropriate kommentaarist11
Reply
I think
09/04/2014 17:52
mulk wrote:
What kind of monster in our legal thieves hosiannat sing Maryland’s governor imposed a tax land units declining rainfall: http: //www.liveleak.com /
1 reply
only guess that it is a stormwater drainage infrastructure for the use of the pick-paid (usually linseed conditions) .What able to relate precipitation (really funny part), but in all probability, however, depends on the size of the square or even hectares.
Report inappropriate kommentaarist20
Reply
ABC
09/04/2014 18:34
I would take the whole of the declaration of a total of one principle – the inalienable right of free will. Everyone is entitled to their free will, without restriction, but one way to realize the same. In real terms, however, the boundaries are, of course, exist, but they do not need to fix this is the equivalent rights of fellow human beings. A similar relationship should prevail in all the scenery. With regard to weapons, their sole objective is a flagrant violation of other people’s right to stay alive, or intimidation (the so-called. Deterrence or defense) …. and there is not any difference whether this is done in response to, or spontaneously.
Report inappropriate kommentaarist11
Reply
good recovery
09/04/2014 19:16
mulk wrote:
Mitnes delivered in Russian military operations? I do not know a single!
United States Defense -Hagel (Jew) the United States should intervene militarily in all countries worldwide!”
http
1 reply
Jämejala complex treatment status does not make you mulki, you’re just patient.
Mulgimaa: http: //et.wikipedia.org/wiki/Mulgimaa#mediaviewe
Report inappropriate kommentaarist10
Reply
Well
09/04/2014 19:44
‘s Naivete is cute. Unfortunately, the freedom to pick a fight, and the protection effort. Every day, it wants us to rob the Russian aggressor, or some wise” government official. We need to hold on tight to your freedom!

27 Responses to “Vabaduse deklaratsioon kõigile Eesti inimestele ja kõigele elavale ! / Estonian Declaration of Freedom to all the people and all living !”

 1. Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog () was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to stop hackers?

 2. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 3. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

 4. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Chat soon!

 5. Hello superb blog! Does running a blog such as this take a large amount of work? I’ve virtually no expertise in programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I just wanted to ask. Thanks a lot!

 6. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 7. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 8. Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you’re a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice holiday weekend!

 9. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help stop content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 10. Thanks, I have recently been hunting for info about this subject matter for ages and yours is the best I have located so far.

 11. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 12. Throughout this grand design of things you secure a B- with regard to effort and hard work. Exactly where you actually misplaced everybody was on the particulars. As they say, the devil is in the details… And it could not be much more true here. Having said that, allow me reveal to you exactly what did give good results. The writing is actually extremely convincing and this is possibly why I am taking an effort to opine. I do not make it a regular habit of doing that. 2nd, while I can easily see a leaps in reasoning you come up with, I am not certain of just how you appear to connect the details that help to make the actual conclusion. For right now I shall subscribe to your issue however wish in the future you actually connect your dots much better.

 13. First off I want to say great blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Kudos!|掲示板}

 14. Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any tips? Bless you!

 15. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Cheers

 16. Hello this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 17. Hi there! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!

 18. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. thanks

 19. Hey there I am so happy I found your blog, I really found you by error, while I was looking on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don韙 have time to look over it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.

 20. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!

 21. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 22. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for novice blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 23. I was wondering if you ever considered changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 24. I do not know whether it’s just me or if everybody else encountering issues with your site. It looks like some of the text within your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my internet browser because I’ve had this happen before. Thank you

 25. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 26. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 27. Hello there, I found your web site via Google even as looking for a related topic, your web site came up,
  it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply was alert to your blog thru Google, and found that it’s truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you happen to continue this in future.
  Numerous people will be benefited out of your writing.

  Cheers!

Leave a Reply

RSS for Posts RSS for Comments